Helmert-määrittely

Koordinaatistomuunnos käyttäen joko affiinista tai Helmert-laskentaa. Muunnoksen kertoimet saadaan näyttämällä vastinpisteet sekä vanhassa että uudessa koordinaatistossa.

Muunnos suoritetaan aktiiviselle elementille, eli sille tiedostolle, joka on aktiivinen, kun käynnistät toiminnon. Voit myöhemmin vaihtaa aktiivista tiedostoa, mutta muunnos tehdään sille, joka oli alussa aktiivinen.

Osoita ruudusta vastinpiste ja anna sille koordinaatit uudessa järjestelmässä.

Helmert, Affiininen

Valinta Helmertin ja affiinisen laskennan välillä.

Talleta tarke

Tallentaa lasketun muunnoksen residuaalit tarkeominaisuuksiksi alkuperäisille pisteille. Tarkenuolet piirtyvät sen jälkeen tarkemittausten asetusten mukaan.

Piste

Näyttää pisteparin järjestysnumeron ja pistenumeron sekä koordinaatit vanhassa ja uudessa järjestelmässä. Pyöreä valintanäppäin kertoo kumpia koordinaatteja toiminto ottaa vastaan.

Käytössä

Kertoo mitkä pisteen koordinaateista (XY Z) ovat mukana laskennassa.

Auto

Jos tämä rasti on päällä, toiminto vaihtaa automaattisesti seuraavaan pisteeseen jokaisen osoitetun pisteen jälkeen.

Hae

Etsii vastinpisteet automaattisesti aktiivisesta tiedostosta pistenumeron perusteella. Aktiivinen ei saa tällöin olla sama tiedosto kuin alkuperäinen, jolle muunnos tehdään.

Shift-näppäimen kanssa hakee sekä vanhat että uudet pisteet tiedostoista. Vanhat pisteet haetaan aktiivisesta vektoritiedostosta ja niiden vastinpisteet pistenumeron perusteella toisesta tiedostosta.

Vaihda

Vaihtaa kerättyjen pisteparien vanhat ja uudet koordinaatit keskenään toisensuuntaisen muunnoksen laskentaa varten.

Edellinen, Seuraava, |<-, ->|

Vaihtaa edellisen, seuraavaan, ensimmäiseen tai viimeiseen pistepariin.

Laske

Laskee muunnoksen. Jos mittakaava on lähellä yhtä (1.0), ohjelma kysyy haluatko käyttää kerrointa 1.0.

Laskennan jälkeen ohjelma näyttää tulokset ja mahdollistaa niiden tallentamisen.

Toiminnolla voidaan kääntää myös rasterikuvia. Helmert suorittaa vain käännön ja skaalauksen kuvasuhteen muuttumatta. Affiininen muunnos myös tarvittaessa venyttää kuvaa eri akseleiden suhteen. Jos muunnos kääntyy yli puoli astetta tai venyy toiseen suuntaan yli puoli prosenttia, ohjelma kysyy muunnetaanko kuva. Jos kuvan muuntoa ei sallita, toiminto muuntaa vain nurkkapisteiden koordinaatit.

Muunnettu kuva merkataan normaalisti editoiduksi ja se voidaan myöhemmin tallentaa. Jos ainoastaan nurkkapisteiden koordinaatteja on muunnettu, tallennus kirjoittaa ainoastaan koordinaattitiedoston (*.crd) kuvan kanssa samaan hakemistoon. Jos itse kuva on muunnettu, tallennus avaa muuntimen rasteriformaatin kirjoitusta varten.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

ScaleOneLimit

Raja-arvo mittakaavalle. Jos muunnoksen mittakaava poikkeaa 1.0:sta vähemmän kuin tämä raja-arvo, ohjelma kysyy käytetäänkö mittakaavaa 1.0.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö