Rasterikuvien koordinaattitiedostot

Rasterikuvien koordinaattitieto on talletettu erityyppisinä koordinaattitiedostona. Kun rasterikuvia luetaan, koordinaattitieto etsitään kaikissa muodoissa seuraavassa järjestyksessä.

Tiedoston on oltava samassa hakemistossa kuin varsinainen kuva ja sen nimen ilman tiedostopäätettä on oltava sama kuin rasterikuvan.

Erikoisasetuksella CrdPath voidaan määrittää jokin toinen hakemisto koordinaattitiedostoille.

CRD

3D-systemin CRD-tiedosto on ASCII-muotoinen tiedosto, jossa annetaan yhden rasterikuvan skaalaustiedot vasemman alakulman ja oikean yläkulman koordinaatteina.

CRD-tiedoston voit tehdä 3D-Win -ohjelmassa, kun olet lukenut rasterikuvan.

Esimerkki:

6700000.000 2550000.000 6710000.000 2560000.000

TFW, JGW, PGW, WLD

Tiedostossa on pikselin koko maastometreinä ensimmäisellä rivillä, sen jälkeen tietoa kiertoparametreista ja lopuksi vasemman yläkulman pikselin keskipisteen koordinaatit. Tätä muotoa käytetään esimerkiksi Perus-CD karttalehdissä ja ESRIn GIS-ohjelmissa.

Esimerkki:

2.0
0.0
0.0
-2.0
2550001.000
6709999.000

TAB

Tiedostossa on kulmien koordinaattien lisäksi informaatiota kuvasta ja karttaprojektiosta. Tiedostomuoto on käytössä MapInfo-ohjelmassa.

Esimerkki:

Definition Table
File "map4.tif"
Type "Raster"
(1560050,6712769) (0,0) Label "Pt 1",
(1565650,6712769) (560,0) Label "Pt 2",
(1565650,6707169) (560,560) Label "Pt 3",
(1560050,6707169) (0,560) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 24,28,"m",21,0,1,1500000,0
Units "m"

ATT

TietoSavon käyttämä koordinaattitiedosto.

Esimerkki:

FORMAT   TIFF
SCALE    1000
UNIT    1000
ORIGIN   1566000.000 6709000.000
RESOLUTION 254.000
COLOUR   62

INI

Tiedostossa on ala- ja yläkulman koordinaatit. Formaatti on käytössä joissain tiekartta CD-levyissä.

Esimerkki:

[PICTUREINFORMATION]
LOWERLEFTCORNERX=6300000.000000
LOWERLEFTCORNERY=1275000.000000
UPPERRIGHTCORNERX=6325000.000000
UPPERRIGHTCORNERY=1300000.000000

ERS

ErMapper-ohjelman käyttämä koordinaattitiedosto ECW-kuville. ECW-kuvien koordinaattitieto voi olla myös talletettuna sisäisesti kuvaan.

DatasetHeader Begin
Version = "6.0"
" = "Greyscale.ers"
LastUpdated = Mon Jul 19 01:31:19 GMT 1999
DataFile = "Greyscale.ecw"
DataSetType = Translated
DataType = Raster
ByteOrder = LSBFirst
CoordinateSpace Begin
  Datum = "NAD27"
  Projection = "NUTM11"
  CoordinateType = EN
  Rotation = 0:0:0.0
CoordinateSpace End
RasterInfo Begin
  CellType = Unsigned8BitInteger
  CellInfo Begin
    Xdimension = 10
    Ydimension = 10
  CellInfo End
  NrOfLines = 1500
  NrOfCellsPerLine = 1500
  RegistrationCoord Begin
    Eastings = 475900.90839250002
    Northings = 3628704.6741760001
  RegistrationCoord End
    NrOfBands = 1
    BandId Begin
      Value = "Pseudo"
    BandId End
    RegionInfo Begin
      Type = Polygon
      Region" = "All"
      SubRegion = {
        0    0
        0    1500
        1500  1500
        1500  0
      }
    RegionInfo End
  RasterInfo End
DatasetHeader End