Helmert ja affiiniset tulokset

Laskennan jälkeen ohjelma ilmoittaa PPM-luvun (suhteellisen virheen), joka jää rasittamaan muunnosta. Samalla voidaan myös asettaa mittakaavakorjaus ykköseksi, jolloin aktiiviselle elementille tehdään vain koordinaatiston siirto ja kierto, ei mittakaavakorjausta.

Tulokset talletetaan laskennan tulostiedostoon, jonne tallentuvat myös koordinaatistoon kiertoon käytetyt parametrit.

Keskivirhe

Keskivirhe näyttää muunnoksen jäännösvirheet XY- ja Z-koordinaateille. Rivin lopussa sulkeissa näytetään suurin XY- ja Z-virhe.

Kertoimet

Helmert-kertoimet A ja B tai affiiniset kertoimet c, d, e ja f. Siirtoparametrit dX, dY ja dZ.

Mittakaava, Kiertokulma

Muunnoksen mittakaavakerroin ja koordinaatistojen välinen kulma gooneina.

Näytä

Näyttää laskennan tulostiedostoon menevät tulokset editorissa.

Editoi

Mahdollistaa laskettujen muunnosparametrien editoinnin ennen käyttöä.

Tallenna

Muunnoksen tallentaminen HEL- tai AFF-tiedostoon, josta sitä voidaan myöhemmin käyttää Helmert-muunnokseen.