Asetukset

Asetuksilla määrätään, miten erotiedosto piirretään ruutuun. Kaikilla välilehdillä on kaikki samat asetukset ja kaikkia voidaan hallita erikseen. Niitä hyödyntämällä on mahdollista esimerkiksi näyttää XY- ja Z-virheet eri asetuksilla. Käytössä olevien asetusten välilehtien otsikkoon lisätään XYZ-asetusten arvot (esim. 1 XY tai 2 Z).

Nimi

Asetusten nimi.

X, Y, Z, Yhtenä vektorina

Piirrettävien nuolien ja arvojen asetukset. X- Y- ja Z-asetukset määräävät, mitkä eromitat vaikuttavat piirtoon. Jos Yhtenä vektorina -asetus ei ole päällä, kukin valittu eromitta piirretään erillisenä nuolena oman akselinsa suuntaan. Jos Yhtenä vektorina -asetus on päällä, muodostetaan valituista mitoista yksi yhdistetty virhevektori.

Z-vektorin piirto ylhäältäpäin katsoessa tehdään kahdella eri tavalla. Jos sekä Yhtenä vektorina -asetus ei ole päällä, piirretään Z-vektori 45 asteen kulmaan X- ja Y-akseleiden väliin. Jos Yhtenä vektorina -asetus sekä ja Z-asetus yksin ovat päällä, piirretään Z-vektori pystysuorana ylös- tai alaspäin riippuen virheen suunnasta. Kolmiulotteisessa näkymässä Z-vektori piirretään normaalisti akselinsa suuntaan.

Kerroin, Vakiokoko

Kertoimella voit suurentaa tai pienentää virhevektorien esitystä ruudussa. Vakiokoko piirtää kaikki vektorit samalla pituudella. Negatiivinen vakiokoko on metrejä ja positiivinen millimetrejä.

Korjaus

Ohjelma piirtää erovektorin joko virheenä tai korjauksena. Käytännössä nuolen etumerkki ja suunta kuvassa vaihtuu.

Raja-arvo

Jos asetus on päällä, raja-arvon ylittävät virheen itseisarvot piirretään eri värillä kuin sen alittavat arvot. Mikäli raja-arvo on 0.0, väritetään negatiiviset yksittäiset komponentit ensimmäisellä värillä ja positiiviset kolmannella. Voit myös antaa pilkulla erotettuna kaksi arvoa, joilla määrätään erikseen sallitun toleranssin ala- ja yläraja. Tällöin toista väriä käytetään rajojen välisille arvoille.

Raja-arvoja voidaan kysyä makroilla otsikkotiedostossa ja formaatinmuuntimien alkutiedostoissa. Jos Yhtenä vektorina -asetus on päällä, makrot palauttavat vain annetun maksimiarvon. Muussa tapauksessa yksittäisten komponenttien makrot palauttavat erikseen ala- ja ylärajat. Arvot palautetaan Millimetrit-asetuksen mukaan joko metreinä tai millimetreinä. Makrojen arvoja etsitään kaikilta käytössä olevilta välilehdiltä ja palautetaan ensimmäinen arvo, joka täsmää makroon.

Värit, Teksti nuolen värillä. Alle rajan, Sisällä, Yli rajan

Voit antaa joko kolme väriä tai kolme koodia, joita käytetään erovektoreiden piirtämiseen. Jos Värit-rasti on päällä, käytetään väritaulukon mukaisia värejä. Muutoin käytetään kooditiedoston koodeja. Kuvatiedostojen kanssa käytetään aina koodeja. Tekstit ovat oletuksena mustia, mutta voidaan asetuksella määrätä nuolen väriseksi. Jos Elementtien asetuksissa on valittu tiedostokohtainen väri, käytetään tätä väriä erovektoreiden piirtoon.

Nuolenkärki, Koko

Nuolenkärki piirretään, jos rasti on valittuna. Kärjen koko valitaan listasta. Positiivinen arvo mittakaavan mukainen koko millimetreinä ja negatiivinen arvo koko metreinä.

Näytä arvot, Tekstikoko

Erovektorin viereen tulostetaan eromitta (dx,dy,dz tai dxyz), jos rasti on valittuna.

Tekstien ulkoasu määraytyy kooditiedoston fonttilistan koodin 9290 mukaan. Jos fontin koko on 0.0, tekstin koko määräytyy pisteen esityksen tekstikoon mukaan. Jos fontilla on väriasetus 0, nuolen väriä käytetään myös tekstille. Muutoin fontin väri määrää tekstin värin. Jos tekstikoko asetus ei ole nolla, se määrää tekstien koon.

Itseisarvot

Arvot näytetään ilman etumerkkiä.

Asemointi

Tekstin asemointi nuolenkärjen ympärille. Nolla on automaattiasemointi nuolen suunnan mukaan.

Millimetrit, Desimaalit

Arvot näytetään millimetreinä (kerrotaan arvolla 1000). Desimaalien määrä tallennetaan erikseen metreille ja millimetreille.

Käytä Z etumerkkiä

Käyttää Z-virheen etumerkkiä yhdistetyn virhevektorin etumerkkinä. Vaikuttaa sekä virhelukeman näyttöön että raja-arvojen käsittelyyn.

Näytä tunnus

Näyttää tunnuksen tarkearvon edessä.

Vain raja-arvon ylittävät

Näyttää vain nuolet, joiden arvo ylittää raja-arvon.

Päällä, 1, 2, 3, 4

Asetukset ovat voimassa vain, jos tämä rasti on valittuna. Jos valitset Ctrl+Tarkeasetukset, Päällä-rasti kytketään päälle/pois avaamatta dialogia. Asetuksilla 1-4 voidaan kutakin välilehteä hallita erikseen.

Tuonti, Vienti

Asetukset voidaan kirjoittaa tiedostoon ja lukea sieltä takaisin. Oletuksena tiedostoon tallentuvat kaikkien välilehtien asetukset. Vienti Alt-näppäimen kanssa kirjoittaa vain aktiivisen välilehden asetukset. Tuonti tunnistaa automaattisesti onko tiedostossa yhden vai kaikkien välilehtien asetukset.

Päivitä

Saat dialogissa asetetut arvot käyttöön sulkematta dialogia.

Jos listan näkyvien tiedostojen yhteinen pistemäärä on vähemmän kuin tiedostoasetuksissa annettu arvo, päivitetään näyttö automaattisesti rasti- ja listavalintojen jälkeen.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

ArrowList

Listan oletusarvot nuolen koolle.

DesiList

Listan oletusarvot desimaalien määrälle.

LimitList

Listan oletusarvot raja-arvoille.

ScaleList

Listan oletusarvot virhevektoreiden kertoimille.

SizeList

Listan oletusarvot virhevektoreiden vakiokoolle.

Labels

Tarkkeille käytetyt tunnukset, oletuksena XYZABZd. Kolme ensimmäistä kirjainta ovat koordinaattiakselien suuntaisten tarkkeiden tunnukset (oletus XYZ) ja seuraavat kolme kirjainta linjan suuntaisten tarkkeiden tunnukset (oletus ABZ). Näiden jälkeen tulee tunnuksen eteen laitettava osa (oletus d).

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö