Taiteviivalaskenta

Laskentaikkuna, jossa voit tehdä kartoitusta ja merkintää taiteviivan suhteen. Osoita ensin vertailulinjana toimivaa taiteviivaa. Tämän jälkeen voit joko osoittaa muita pisteitä ja laskea arvoja ruutuun ja tulostiedostoon, tai syöttää dialogin kenttiin arvoja ja laskea uusia koordinaatteja.

Laskentatoimintojen yleiset toimintaperiaatteet löytyvät kohdasta Laskentatoiminnot.

Jos taiteviivalla on alkupaalu, se siirretään automaattisesti laskennan A_OFFSET-parametrin arvoksi. Tämä ei kuitenkaan tule voimaan ellei parametria ole valittu näkyväksi ensimmäiselle välilehdelle. Taiteviivan alkupaalua voidaan muuttaa viivan editoinnilla.

Kentät

Yläosan kentät näyttävät kohteen tyypin ja kolme vapaavalintaista ominaisuutta.

Sivut

XYZ  Data  Kaikki

X, Y, Z

Pisteen koordinaatit.

A-ylitys

Varoitus laskennasta referenssilinjan päiden ulkopuolella. Arvo on sallittu ylitys ja jos piste on sen ulkopuolella, kenttä muuttuu punaiseksi.

Lukittu

Z-koordinaatti ja mikä tahansa yksi laskentaparametri voidaan lukita laskennassa.

Parametrit

Viisi valittua laskentaparametria ja niiden arvot. Parametrit joiden arvoa ei voi muuttaa ovat harmaita.

Kopioi XY

Kopioi koordinaatit leikepöydälle pilkulla erotettuna. Oletuksena kopioidaan vain X ja Y. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan myös Z. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan. Alt-näppäimen kanssa desimaalierottimena käytetään systeemiasetusta ja kenttäerottimena tabulointia. Tämä muoto voidaan liittää suoraan Exceliin erillisiin sarakkeisiin jaettuina lukuarvoina.

Liitä XY

Liittää leikepöydältä lainausmerkeillä, puolipisteillä, tabuloinneilla, välilyönneillä tai rivinvaihdoilla erotetut arvot koordinaattikenttiin. Jos liitettävä data sisältää desimaalipisteitä, myös pilkku käsitellään kenttäerottimena. Muussa tapauksessa pilkku käsitellään desimaalierottimena. Liittäminen toimii myös suoraan Excelistä kopioitujen sarakkeiden kanssa. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan.

Tallenna

Pisteen tallentaminen. Alt-näppäimen kanssa muutetaan aktiivisen pisteen koordinaatteja lisäämättä uutta pistettä.

Lukittu

Lukitsee koodikentät. Pisteiden osoittaminen hakee sen jälkeen vain koordinaatit. Lukitut koodit tallennetaan poistuttaessa ja palautetaan toiminnon käynnistyksessä.

Koodi

Aktivoi datan kopioinnin toiselta kohteelta. Hiirellä osoitetaan uusi kohde, josta data kopioidaan. Oletuksena kopioidaan vain kohteen koodi. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan kaikki ominaisuudet mukaan lukien viivanumero. Uudet pisteet lisätään sen jälkeen tähän viivaan.

Tarke

Tallentaa eromitat tarkeominaisuuksiksi alkuperäisille pisteille. Tarkenuolet piirtyvät sen jälkeen tarkemittausten asetusten mukaan.

Ominaisuus

Rastin ollessa valittuna laskentatulokset tallennetaan sekä osoitetuille että luoduille pisteille ominaisuustietoina. Laskentatuloksia vastaavat ominaisuuksien nimet löytyvät laskentaparametrilistasta.

Auto, AB-Mitat

Painike kirjoittaa AB-mitat aktiivisen tiedostoon. Erikoisasetus WriteAB määrää mitkä mitat tai viivat kirjoitetaan. Viivat kirjoitetaan systeemikoodilla 9295 ja tekstit systeemifontilla 9295. Auto-asetus kirjoittaa mitat jokaiselle hiirellä osoitetulle paikalle.

Viiva

Uusi referenssilinja voidaan näyttää painamalla 'Viiva'-painiketta ja näyttämällä hiirellä uusi taiteviiva.

Tiedosto

Aktiivinen tiedostoelementti, johon pisteet tallentuvat.

Tila, X

Näyttää editointitilan (siirrä, kierrä, lisää, jne.). X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan.

CheckDuplicate erikoisasetus (Asetukset/Ohjelman käynnistys) määrää tarkistetaanko, että aktiivisessa tiedostossa ei aiemmin ole samaa pistettä.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

EditFlag

Editointi- ja laskentatoimintojen käyttäytymiseen vaikuttavia asetuksia.

TopDataList

Määrää mitkä ominaisuudet näytetään listassa ensimmäisenä. Oletuksena T1,T2,T3,T4,T5.

WriteAB

Määrää miten AB-mitat kirjoitetaan.

1 Kirjoittaa A-mitan.

2 Kirjoittaa B-mitan.

4 Piirtää mitoille myös viivat.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö