Hakutapa - Koodit ja ominaisuudet

Hakee ja valitsee pisteitä koodien ja ominaisuuksien mukaan. Etsintä kohdistuu kaikkiin näkyviin ja käytössä oleviin elementtilistan tiedostoihin. Jos maski on päällä, haku kohdistuu vain maskissa oleviin pisteisiin. Haku voidaan keskeyttää Esc-näppäimellä.

Hakuehto sisältää yhden tai useampia hakusääntöjä. Kukin sääntö puolestaan sisältää ominaisuuden tunnuksen, vertailuoperaattorin ja yhden tai useampia arvoja. Esimerkiksi, sääntö T3=121 täsmää pisteisiin, joiden T3-kentän arvo on 121. Useampia arvoja voidaan antaa pilkulla erotettuna (T3=121,123,124) tai numeerisena välinä (T3=121-124). Useita sääntöjä voidaan yhdistää puolipisteellä (T1=1;T3=121). Katso lisätietoja kohdasta hakusäännöt.

Jos toiminnon auki ollessa piste osoitetaan Alt-näppäimen kanssa, sen koodi sijoitetaan hakuehtokenttään. Jos piste osoitetaan Alt- ja Shift-näppäinten kanssa, sen koodi lisätään hakuehtoihin pilkulla erotettuna.

Kentät

Ylin kenttä sisältää hakuehdon. Selauspainike avaa kooditiedoston koodilistan koodin valintaa varten. Jos hakuehdon viimeinen merkki on pilkku tai väliviiva, uusi koodi lisätään hakuehtoon. Muussa tapauksessa uusi koodi korvaa vanhan hakuehdon.

Kolme kenttää hakuehdon alapuolella ovat oletuksena ominaisuuksille T1, T2 ja T4. Arvot kentissä etsivät näitä ominaisuuksia. Esimerkiksi arvo 9 kentässä T1 muodostaa hakusäännön T1=9. Arvot useammassa kentässä yhdistetään puolipisteellä (T2=1;T4=2). Selauspainiketta Alt-näppäimen kanssa voidaan käyttää vaihtamaan kenttään jokin muu ominaisuus.

Sivut

Haku  Data  Text

Lista

Lista tallennetuista hauista. Listan rivin valitseminen kopioi sen hakukenttään ja tuplaklikkaus suorittaa haun.

Lisää

Kysyy nimen ja lisää hakukentän listaan.

Korvaa

Kysyy nimen ja lisää hakukentän listaan korvaten listan valitun rivin.

Nimeä

Nimeää listan valitun rivin uusiksi.

Poista

Poistaa listasta valitun haun. Shift-näppäimen kanssa ei kysy varmistusta.

Nollaa

Nollaa kaikki kentät.