Hakutapa ja ryhmä

Hakutavoilla määritetään miten piste / pistejoukko valitaan. Tämä vaikuttaa lähes kaikissa toiminnoissa. Osa toiminnoista valitsee automaattisesti hakutavan ko. toimintoon sopivaksi, mikäli Automaattivaihto-asetus on päällä.

Hiirellä osoittamiseen vaikuttavat hakutavat näytetään hiiren vierellä. Punainen rasti tarkoittaa hakutapaa Lähin piste, sininen risti hakutapaa Hiiri XY ja vihrä viiva hakutapaa Taiteviiva. Kursoreita voi vaihtaa Ohjelman käynnistyksen erikoisasetuksella CursorSet.

Hakutapa voidaan keskeyttää ESC-näppäimellä.

Ryhmä koostuu hakutavoilla valituista pisteistä. Ryhmässä olevien pisteiden määrän näet sekä dialogissa että ruudun alareunan tilarivillä. Ryhmä-tieto ei tallennu pisteiden mukana tiedostoon. Ryhmän pisteet näytetään ruudussa plus-merkillä (+). Ctrl+H näyttää ryhmän pisteet ympyröimällä ne.

Hiiri

Lähetetään toiminnoille hiirikursorin koordinaatit. Painamalla Shift yhtäaikaa hiiren painikkeen kanssa toiminnoille lähetetään pisteitä jatkuvasti, kun hiirtä liikutetaan.

Hiiri XY

Haetaan ensin lähin piste, mutta lähetetään toiminnoille pelkästään sen XY-koordinaatit ilman tunnuskenttiä aivan kuin se olisi pelkkä hiiripiste.

Lähin piste

Valitaan kursoria lähinnä oleva piste. Jos pidät Ctrl-näppäimen pohjassa, kun osoitat pisteen, vaihdetaan Samat pisteet -asetus hetkellisesti (päälle/pois).

Taiteviiva

Kaikki osoitettuun viivaan kuuluvat pisteet valitaan ryhmään. Pisteiden lähetysjärjestys riippuu siitä, kumpi viivan pää on lähempänä osoitettua paikkaa. Ctrl-näppäimen kanssa käännetään pisteiden lähetysjärjestys. Alt-näppäimen kanssa lähettää taiteviivan pisteet erikseen ja kumoaminen tapahtuu piste kerrallaan.

Lista

Muut hakutavat voidaan valita pudotuslistasta.

Koodit ja ominaisuudet

Pisteet valitaan koodien ja ominaisuuksien mukaan annetuilla ehdoilla.

Suorakaide ja korkeus, Vapaamuotoinen alue

Suorakaide voidaan osoittaa joko hiirellä tai antamalla koordinaatit (MIN XYZ/ MAX XYZ) käsin.

Vapaamuotoisen alueen sisäpuolelle jäävät pisteet valitaan. Alueen määrittämiseen voidaan käyttää Hiiri, Piste tai Taiteviiva -hakutapoja.

Kaikki pisteet, Hajapisteet, Viivapisteet, Alueiden pisteet, Tekstit

Valitsee kaikki pisteet, hajapisteet, viivapisteet, alueiden pisteet tai tekstipisteet. Hakutavat Kaikki pisteet ja Hajapisteet eivät valitse tekstejä, vaikka alla oleva Tekstit-asetus on päällä.

Viivojen alkupisteet, Viivojen loppupisteet

Valitsee kaikkien viivojen ensimmäisen tai viimeisen pisteen.

Kaarien keskipisteet, Ympyröiden keskipisteet

Valitsee kaikki kaarien tai ympyröiden keskipisteet.

Suljetut viivat

Valitsee kaikki suljettujen viivojen pisteet.

Valitut viivat

Valitsee kaikki pisteet viivoista, joissa on ennestään vähintään yksi valittu piste.

Kaikki tiedostot

Valitsee kaikkien tiedostojen kaikki pisteet. Valitsee myös tekstit, jos alla oleva Tekstit-asetus on päällä.

Valitut tiedostot, Aktiivinen tiedosto

Valitsee kaikki pisteet aktiivisesta tai valituista tiedostoista. Valittujen tiedostojen pisteiden valinta on käytettävissä myös elementtilistan pikavalikossa. Valitsevat myös tekstit, jos alla oleva Tekstit-asetus on päällä.

Samat pisteet

Asetuksen ollessa valittuna näytetään myös päällekkäiset pisteet, joilla on sama pikselikoordinaatti ruudulla. Näitä on usein esimerkiksi rakennuksissa, rajoissa ym. sulkeutuvissa kohteissa.

Tekstit

Jos tämä asetus on päällä, joitain hakutapoja voidaan käyttää valitsemaan myös tekstejä.

Automaattivaihto

Sallii joidenkin toimintojen automaattisesti vaihtaa hakutavan sopivammaksi.

Lisää, Jäädytä, Poista

Ryhmään kerätään pisteitä valitsemaasi hakutapaa käyttäen. Samoin ryhmään jo valituista pisteistä voidaan vielä poistaa osa, joihin toimintoa ei haluta kohdistaa. Aseta painonappi ko. ruutuun, kun valitset lisäätkö pisteitä vai poistatko niitä. Keskimmäisessä jäädytä-asennossa ryhmä ei muutu, vaikka käyttäisitkin hakutapoja, eli se toimii pause-näppäimenä.

Lähetä

Voit lähettää ryhmän sisällön ruudussa auki oleville toiminnolle. Osa toiminnoista ottaa ryhmän sisällön oletuksena käyttöönsä.

Vaihda

Merkitsemättömät pisteet muuttuvat ryhmän sisällöksi. Joskus on nopeampi valita ensin ryhmään ne pisteet, joihin toimintoa ei kohdisteta ja sitten vaihtaa merkityt / merkitsemättömät keskenään.

Nollaa

Ryhmän nollaus. Voit aloittaa uuden ryhmän kasaamisen nollasta. Muuten ryhmää jatketaan aina uuden haun jälkeen summautuvasti. Shift-näppäimen kanssa poistaa vain aktiivisen pisteen ryhmästä.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

CloseDialog

0 dialogia ei suljeta automaattisesti.

1 sulkee hakutapadialogit Suorita-komennon jälkeen. Koskee hakutapoja Koodeilla, Alue ja Suorakaide.

Group

0 ryhmä on Off-tilassa ohjelman käynnistyksessä.

1 ryhmä on Lisää-tilassa ohjelman käynnistyksessä.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö