Esitysmuoto

Ominaisuuksien ja makrojen esitysmuodon editointi. Käytettävissä esimerkiksi valintalistan kautta Pisteen esityksessä ja Tekstiformaatissa.

Tähdet (*) listoissa tarkoittavat määrittelyn puuttumista. Ylimmät kentät näyttävät lopullisen formaatin määrittelyn ja esimerkkiarvon sillä formatoituna. Selauspainike mahdollistaa esimerkkiarvon muuttamisen.

Tunnus

Ominaisuuden tai makron tunnus.

Formaatti

Lopullinen muotoilun määrittely tekstimuodossa. Voidaan myös editoida normaalina tekstinä.

Etumerkki

Etumerkki voidaan lisätä positiivisille arvoille tai arvo voidaan näyttää itseisarvona ilman etumerkkiä. Kulmat voidaan myös määrätä joko välille -180 - 180 astetta tai suuntakulmat välille 0 - 360 astetta.

Kerroin

Arvo voidaan näyttää prosentteina, promilleina, suhdelukuna tai mittakaavana. Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa kertovat arvon sadalla (0.1 -> 10) tai tuhannella (0.1 -> 100). Kolmas vaihtoehto näyttää arvon suhdelukuna (0.2 -> 1:5) ja neljäs yksinkertaisesti lisää alkuun vakiotekstin (2000 -> 1:2000).

Määreillä r ja g voidaan arvo muuntaa asteista radiaaneiksi tai gooneiksi. Määreille r ja e voidaan lisätä perään exponentti kertomaan arvo kymmenen potenssilla (esim. r4 muuntaa arvon radiaaneiksi ja kertoo sen 10000:lla ja e3 muuntaa arvon metreistä millimetreiksi kertomalla sen tuhannella). Exponentti annetaan yksikön perässä olevassa kentässä ja se voi olla myös negatiivinen (esim. e-2 jakaa sadalla). Määre v kääntää kaltevuuden pystykaltevuudeksi mm/m. Tämä arvo on aina positiivinen.

Desimaalit

Desimaalien määrä muotoilussa. Pelkkä piste käyttää koordinaattien desimaaleja käyttöliittymäasetusten mukaan. Negatiiviset desimaalit pyöristävät lähimpään kymmenen potenssiin.

Pyöristys

Normaalien pyöristyssääntöjen (tähti) lisäksi voidaan pyöristys pakottaa joko alas- tai ylöspäin. Tämä toimii myös negatiivisten desimaalien kanssa.

Yksikkö

Arvon perään kirjoitettava vakioteksti (esim. " mm"). Merkillä & voidaan erikseen määrätä mihin kohtaan tekstiä arvo sijoitetaan (esim. "(&)"). Yksikkötekstin käyttö poistaa muotoilusta mahdollisen automaattisen yksikön (%, ‰). Oikeanpuoleinen kenttä on kerroinmääreiden r ja e kanssa käytettävä exponentti.

Nolla-arvot tyhjänä

Näyttää nolla-arvot tyhjänä.

Asteet, Minuutit, Sekunnit

Asteiden, minuuttien, sekunttien ja kellonaikojen muotoilu. Vasemmanpuoleisista listoista valitaan yksiköt ja oikeanpuoleisista niiden perään tulevat merkit.

Kenttä, Katkaisu, Erotin

Kentän leveys ja täyttömerkki tekstiformaatissa. Negatiivinen leveys asemoi arvon vasemmalle ja nolla käyttää pelkkää erotinmerkkiä. Katkaisu määrää kenttää pisemmän arvon katkaisun joko alusta tai lopusta. Erotin on kentän lopussa käytettävä erotinmerkki.

Makro

Avaa valintalistan makron valintaa varten.

Kopioi

Kopioi muotoilun leikepöydälle tekstinä. Shift-näppäimen kanssa kopioi muotoillun testiarvon.

Liitä

Liittää muotoilun leikepöydältä.

Nollaa

Nollaa muotoilun tyhjäksi.