Makrot

Näitä makroja voidaan käyttää Pisteen esityksessä, Pisteryhmässä, Ominaisuushaussa, Otsikkotiedostossa, Kooditaulukossa ja Tekstiformaatissa.

Viivamakrot

Seuraavat makrot toimivat viivojen, alueiden ja profiilien kanssa:

MakroKuvaus
#COUNTViivan tai profiilin pisteiden määrä
#AREAAlueen pinta-ala
#LENGTHViivan tai profiilin vinopituus
#LENGTHXYViivan tai profiilin vaakapituus
#LENGTHZViivan tai profiilin minimi- ja maksimikorkeuksien erotus
#MINX, #MAXXViivan tai profiilin X-koordinaatin minimi ja maksimi
#MINY, #MAXYViivan tai profiilin Y-koordinaatin minimi ja maksimi
#MINZ, #MAXZViivan tai profiilin Z-koordinaatin minimi ja maksimi
#MINA, #MAXAPaaluluvun minimi ja maksimi viivalle tai profiilille
#MINB, #MAXBSivumitan minimi ja maksimi profiilille
#MINC, #MAXCPisteiden etäisyyden minimi ja maksimi poikkileikkaukselle
#DELTAZViivan tai profiilin päätepisteiden etumerkillinen korkeusero
#LINESLOPEKaltevuus viivan tai profiilin päätepisteiden välillä
#REFX, #REFY, #REFZAlueen referenssipisteen koordinaatit
#SIZEViivasymbolin koko tai viivan jakson pituus
#SPACEViivasymbolien väli tai alueviivoituksen viivojen väli
#WIDTHViivan piirtoleveys tai alueviivoituksen viivan leveys
#STYLEViivan piirtotyyli tai alueen täyttötyyli

Viivapistemakrot

Seuraavia makroja voidaan käyttää viivojen ja profiilien pisteiden kanssa:

MakroKuvaus
#DZViivan tai profiilin pistevälin etumerkillinen korkeusero
#DA / #DBProfiilin pistevälin vaakaetäisyys
#DAZ / #DBZProfiilin pistevälin vinoetäisyys
#DXYViivan pistevälin vaakaetäisyys
#DXYZViivan pistevälin vinoetäisyys
#SLOPEViivan tai profiilin pistevälin kaltevuus
#RADIUSViivassa olevan kaaren säde

Pistemakrot

Seuraavia makroja voidaan käyttää kaikkien pisteiden kanssa:

MakroKuvaus
#X, #Y, #ZPisteen koordinaatit
#APisteen paaluluku tai laskettu ominaisuus CRD_A
#BPisteen sivumitta tai laskettu ominaisuus CRD_B
#CPisteen etäisyys poikkileikkauksesta
#SIZETekstin fonttikoko tai pisteen symbolin koko
#ALIGNTekstin asemointi
#ANGLETekstin tai symbolin kulma välillä -200 - 200
#BEARINGViivaosion, tekstin tai symbolin suunta välillä 0 - 400
#VERTICALViivan tai profiilin osion tai tekstin pystykulma välillä -100 - 100

Yleiset makrot

Seuraavia makroja voidaan käyttää kaikkien kohteiden kanssa:

MakroKuvaus
#SURFACEKohteen pintatunnus ominaisuudesta T1
#CODEKohteen kohdetyyppi ominaisuudesta T3
#IDKohteen tunnus joko ominaisuudesta T2 (viivat) tai T4 (pisteet)
#SURFACENAMEKohteen pinnan kooditiedostosta haettu lyhyt nimi
#CODENAMEKohteen koodin kooditiedostosta haettu lyhyt nimi
#SURFACEDESCKohteen pinnan kooditiedostosta haettu pitkä kuvaus
#CODEDESCKohteen koodin kooditiedostosta haettu pitkä kuvaus
#DATE, #TIMETämänhetkinen päiväys ja kellonaika paikallisessa muodossa.
#DATETIMETämänhetkinen aika ISO 8601 -muodossa.
#TIMESTAMPUTC-aika ISO 8601 -muodossa.
#COLORKohteen väri, kooditiedoston väritaulukon indeksi tai RGB-arvo
#TYPEKohteen tyyppi alla olevan taulukon mukaan

Makron #TYPE palauttamat arvot:

ArvoKuvaus
POINTHajapiste
LINEViiva
AREAAlue
TEXTTeksti
PROFILEProfiili
SOUNDKairaus
ROADTiegeometria
FILETiedosto

Viimeinen arvo FILE toimii vain muunnostiedoston kanssa ja tarkoittaa tiedoston ominaisuuksia.