Korkeus mallista

Korkeuden hakeminen maastomallista. Mallina voi olla joko maastomalli tai korkeuseropinta. Voit esimerkiksi nostaa digitoidut pisteet maastomallin tasolle, laskea paalujen katkaisupituudet ylätasosta kalliopintaan tai suorittaa tarkemittausta.

Pisteet

Toiminnolla voidaan laskea korkeudet joko

Kun painat Shift-näppäintä ja liikutat kursoria pitäen hiiren nappulaa pohjassa, saat korkeuslukeman koko ajan portaattomasti.

Laskenta

Laskentatuloksena saadaan joko

Max on C-mitan laskennan maksimietäisyys.

Reunaetäisyys

Mahdollistaa korkeuden haun näkyvän maastomallin reunan ulkopuolelta. Jos pisteen paikka on annetun etäisyyden päässä mallista, extrapoloidaan korkeus lähimmästä näkyvästä kolmiosta.

Mallin dZ

Mallin korkeuteen lisättävä arvo.

Kaikki mallit

Etsii korkeutta kaikista elementtilistan käytössä olevista malleista ja valitsee mallin, jolla pienin korkeusero laskettavaan pisteeseen.

Tallennus, Tarke, +/-

Tulos voidaan

Kahta alinta vaihtoehtoa voidaan käyttää, mikäli kyseessä oli oikea piste eikä vain hiirellä osoitettu paikka.

Tarke tallentaa tulokset tarkeominaisuuksiksi alkuperäisille pisteille. Jos Laskenta-kohdassa on valittuna Kaltevuus tai C-mitta, talletetaan se tarkkeeksi. Muutoin tarkkeeksi tallennetaan korkeusero malliin (Z - mallin Z). Muut tallennusvaihtoehdot eivät ole käytettävissä. Tarkenuolet piirtyvät tarkemittauksen asetusten mukaan.

Asetus +/- tallentaa ominaisuuteen etumerkin myös positiivisille arvoille.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

HeightAttrList

Lista ominaisuuksien ja koodikenttien nimistä.

OriginalHeight

Ominaisuuden nimi, johon pisteen alkuperäinen korkeus talletaan. Käytetään Z-koordinaatti -option kanssa.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö