Kaivoviite

Ominaisuuksien piirtäminen kaivojen viiteteksteiksi.

Suorita

Jos kaivot ja putket on kerätty mittaamalla ne hajapisteinä tai viivapisteinä, aja ensin Tulkitse-toiminto, joka muuntaa mittaustiedon kaivon ominaisuuksiksi. Jos kaivon tiedot on kerätty suoraan ominaisuuksina, riittää Suorita-toiminto.

Suorita-toiminto muuntaa kaivon tiedot kaivoviitteiksi ja sijoittaa viitteet kuvaan. Viitteitä voi tämän jälkeen siirtää Editoi piste -toiminnolla.

Kaivokoodit

Pilkulla erotettu lista koodeista, jotka tulkitaan kaivoiksi.

Hakuetäisyys

Putken suurin sallittu etäisyys kaivosta.

Putken etäisyys

Etäisyys, jolla putken pää siirretään halutulle etäisyydelle kaivosta. Se voi olla mittauksessa kauempana tai lähempänä. Jos arvo < 0, siirretään putket kaivon keskipisteeseen, mikäli etäisyys pienempi kuin annetun arvon itseisarvo.

Viiksen koodi

Viiteviivan koodi.

Viiksen etäisyys

Viiksen oletusetäisyys kaivon keskipisteestä.

Viiksen kerroin

Viikset pituutta säätävä kerroin. Arvo 1.0 on oletusarvo ja tätä pienemmillä arvoilla (0.9 - 0.5) tulee lyhyempi viiksi.

Desimaalit

Desimaalien määrä viitearvoissa.

Valitut

Määrää luodaanko viitteet vain aktiivisen tiedoston valituille kaivoille.

Korot ja materiaalit / Vain mitatut korot / Korkojen tarkemittaukset

Viiteviivoille luotavat ominaisuustekstit. Tarkemittaukset vaativat teoreettisten korkojen syötön pisteille Korot-painikkeella.

Piirrettävät koodit

Pilkuilla erotettu lista piirrettävistä viitekoodeista.

Päällä

Kaivoviitteet piirretään vain kun tämä asetus on päällä. Toiminnon työkalupainike Ctrl-näppäimen kanssa asettaa asetuksen päälle tai pois avaamatta toimintoa.

Tulkitse

Jos putket on mitattu ominaisuuksien sijasta taiteviivoina, voidaan tällä toiminnolla muuttaa ne ominaisuuksiksi. Toiminto etsii kaivoon päättyvät tai sen läpi kulkevat taiteviivat ja muodostaa niistä viitteiden luomiseen tarvittavat mittausominaisuudet.

Ctrl-Tulkitse muuntaa kaivon ominaisuudet kahden pisteen viivoiksi. Viivan ominaisuuksina on yhden tulon/lähdön ominaisuudet. Viivanumerona T2 = kaivo_index (esimerkiksi 23_1, 23_2, jne). Viivan pisteillä on vain koordinaatit ja molemmilla päillä sama korko.

Poista

Poistaa aikaisemmin luodut viiteviivat ja ominaisuudet. Shift-näppäimen kanssa poistaa tulevien putkien ominaisuudet ja Ctrl-näppäimen kanssa poistaa koko- ja numero-ominaisuudet.

Korot

Kysyy teoreettiset korot putkille ja tallentaa ne kaivon ominaisuuksiksi. Näiden avulla voidaan viitteissä näyttää tarkkeet.

Asetukset

Avaa kaivoviitteen asetukset. Alt-näppäimen kanssa avaa kaivoviitteen lisäasetukset.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

RingScale

Viikset sijoitetaan neljälle eri etäisyydelle kiinnistyspisteestä. Viiksien välinen kulma määrää mille etäisyydelle viiksen tiedot sijoitetaan. Jos kahden viiksen välinen kulma on pieni, viiksen tiedot siirretään ulommalle kehälle. Oletusarvo on 1.0 ja pienentämällä arvo (0.9 - 0.5) viereiset viikset mahtuvat pienempään tilaan.

UseLineSlopes

Määrää käytetäänkö putkien kaltevuuksia putken lähtö/tulo päättelyyn. Oletuksena pois päältä.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö