Kaivoviitteen lisäasetukset

Näihin ominaisuuksien nimiin ei pidä tehdä muutoksia ilman erityistä syytä.

Mitatut ominaisuudet

Kaivolle talletettavat ominaisuudet, jotka on laskettu kaivoon liittyvistä putkista.

Viiteominaisuudet

Viiteviivalle talletettavat ominaisuudet, joissa on viikselle tuleva kaivon korko ja putkikohtaiset tiedot.