Editoi piste

Pisteen editointi. Voidaan käyttää hajapisteille, viivapisteille ja profiilipisteille.

Kentät

Yläosan kentät näyttävät kohteen tyypin ja kolme vapaavalintaista ominaisuutta.

Sivut

XYZ  Data

X, Y, Z, A, B, T

Pisteen koordinaatit. A ja B ovat paaluluku ja sivumitta suhteessa refrenssilinjaan, jos saatavilla. T on pisteen symbolin suunta gooneina.

TSV, dZ

Näyttää tien tasausviivan korkeuden ja korkeuseron siihen, jos tielinja on saatavilla. Näkyvissä vain poikki- ja pituusleikkausikkunoissa.

Kopioi XY

Kopioi koordinaatit leikepöydälle pilkulla erotettuna. Oletuksena kopioidaan vain X ja Y. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan myös Z. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan. Alt-näppäimen kanssa desimaalierottimena käytetään systeemiasetusta ja kenttäerottimena tabulointia. Tämä muoto voidaan liittää suoraan Exceliin erillisiin sarakkeisiin jaettuina lukuarvoina.

Liitä XY

Liittää leikepöydältä lainausmerkeillä, puolipisteillä, tabuloinneilla, välilyönneillä tai rivinvaihdoilla erotetut arvot koordinaattikenttiin. Jos liitettävä data sisältää desimaalipisteitä, myös pilkku käsitellään kenttäerottimena. Muussa tapauksessa pilkku käsitellään desimaalierottimena. Liittäminen toimii myös suoraan Excelistä kopioitujen sarakkeiden kanssa. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan.

Siirrä

Aktivoi pisteen siirron. Hakutavalla Lähin piste kaikki koordinaatit muuttuvat. Hakutavoilla Hiiri ja Hiiri XY pisteen korkeus ei muutu. Muuttuvat koordinaatit osoitetaan värillisillä kentillä. Hakutavalla Hiiri pistettä voi raahata Shift-näppäimen kanssa. Myös koordinaattien editointi manuaalisesti siirtää pistettä.

Kierrä

Aktivoi pisteen symbolin suunnan muuttamisen. Uusi suunta osoitetaan hiirellä normaalien hakutapasääntöjen mukaan.

Koodi

Aktivoi tietojen kopioinnin toiselta kohteelta. Hakutavalla Lähin piste tiedot kopioidaan lähimmältä pisteeltä ja hakutavalla Hiiri lähimmältä viivalta. Oletuksena kopioidaan vain kohteen koodi. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan kaikki ominaisuudet.

Piirto

Avaa piirtotietojen editoinnin. Piirtotiedossa määriteltyjen tietojen määrä näytetään suluissa painikkeen tekstin jälkeen. Shift-näppäimen kanssa tyhjentää piirtotiedon.

Uusi

Luo uuden hajapisteen. Shift-näppäimen kanssa tekee kopion aktiivisesta pisteestä ja aktivoi siirtotilan.

Poista

Poistaa aktivisen pisteen. Jos piste on kaaren alku- tai loppupiste, poistetaan koko kaari. Jos piste kuuluu ympyrään, poistetaan koko ympyrä. Alt-näppäimen kanssa aloittaa jatkuvan poistotilan. Alt-näppäimen kanssa osoitetut kohteet poistetaan välittömästi.

Suunta

Pyörittää symbolin kulmaa 50 goonin välein. Vaihtaa suuntaa Shift-näppäimen kanssa ja käyttää 10 gooniin askelta Ctrl-näppäimen kanssa.

Tiedosto

Tiedostoelementti, johon kohde kuuluu.

Tila, X

Näyttää editointitilan (siirrä, kierrä, lisää, jne.). X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan. Jos mikään tila ei ole aktiivinen, se vapauttaa editoitavan kohteen.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

EditFlag

Editointi- ja laskentatoimintojen käyttäytymiseen vaikuttavia asetuksia.

TopDataList

Määrää mitkä ominaisuudet näytetään listassa ensimmäisenä. Oletuksena T1,T2,T3,T4,T5.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö