Editoi viivaa

Viivan editointi. Editoitavaksi viivaksi aktivoituu hiiren klikkausta lähinnä oleva viiva ja sen aktiiviseksi osioksi lähin osio. Jos osoitetaan viivaa päiden ulkopuolelta, aktivoidaan vain päätepiste. Editoitava viiva näytetään editointivärillä ja sen alku- ja loppupäähän piirretään poikittaiset viivasymbolit. Editoitavasta viivasta näytetään myös kaarien keskipisteet sädeviivoineen ja mahdolliset piilotetut osiot. Lisäksi aktiivinen pisteväli näytetään eri värillä ja sen keskellä oleva nuoli osoittaa viivan kulkusuunnan. Aktiivinen piste on aktiivisen viivaosion loppupiste.

Viivan referenssipiste on sijainti, jossa viivan ominaisuudet näytetään. Jos sitä ei ole erikseen määrätty, käytetään oletuksena viivan kahden ensimmäisen pisteen puoliväliä. Pistettä ei normaalisti näytetä, eikä siihen voi tarttua. Viivaa editoitaessa se näytetään pienenä ympyränä ja sen sijaintia voidaan muuttaa Referenssi-välilehden toiminnoilla.

Kentät

Yläosan kentät näyttävät kohteen tyypin ja kolme vapaavalintaista ominaisuutta.

Sivut

Viiva  Data  Osio  Referenssi

Kaari

Kaari-painike luo uuden kaaren tai ympyrän käyttäen aktiivisen viivan pisteitä. Menetelmä valitaan alla olevasta listasta. Editoitavassa viivassa on oltava riittävä määrä pisteitä käytettävälle menetelmälle. Viivasta käytetään kaarien tapauksessa aktiivinen piste ja sitä edeltävät pisteet. Kaari voidaan tehdä pisteen lisäyksen yhteydessä lisäämällä viivaan ensin tarvittavat pisteet ja painamalla Kaari-painiketta. Ympyrämenetelmät käyttävät aina kaikki aktiivisen viivan pisteet.

Shift-näppäimen kanssa kaaren kiertosuunta vaihdetaan. Alt-näppäin kolmen pisteen kaaren kanssa jättää alkuperäisen keskimmäisen pisteen ja muodostaa kaaren sen molemmille puolille.

Tangentti

Pakottaa kaaren päiden tangentit viivan suuntaisiksi siirtämällä päätepisteitä.

Säde

Säde-kenttä näyttää aktiivisen kaaren tai ympyrän säteen. Säde-painike aktivoi kaaren editointitilan jolloin sädettä voidaan muuttaa osoittamalla kaarta hiirellä. Muutettaessa yksittäisen kaaren sädettä päätepisteet pysyvät paikallaan. Jos muutetaan viivan osana olevan kaaren sädettä, päätepisteet liukuvat viivan suuntaisesti.

Katkaise

Viiva katkaistaan näyttämästäsi kohdasta, eli viivasta poistetaan osoittamasi viivan osa. Viivan kenttiä ja ominaisuuksia ei vaihdeta. Jos painat Shift-Katkaise, viiva katkaistaan aktiivisen (punainen risti) pisteen kohdalta, mutta viivasta ei poisteta yhtään osaa.

Alt-näppäimen kanssa vaihtaa sulkeutuvan taiteviivan sulkupisteen aktiivisen osion kohdalle.

Puolita

Aktiivisen osion puoliväliin luodaan uusi piste.

Ctrl-näppäimen kanssa laskee uudeksi pisteeksi viereisten osioiden leikkauspisteen ja poistaa alkuperäisen osion päätepisteet. Uuden pisteen korkeudeksi tulee keskiarvo viereisistä osioista lasketuista koroista. Keskiarvon laskenta ei käytä nollakorkeuksia. Jos aktiivinen osio on kaari, jonka päätepiste on viivan päätepiste, lasketaan uuden pisteen suunta kaaren tangentista. Muutoin suunta lasketaan viereisistä osioista myös kaarille.

Pituus XY, Pituus XYZ, Suunta

Viivaosion 2D ja 3D pituus sekä suunta gooneina.

Indeksi

Indeksi on aktiivisen pisteen järjestysnumero viivassa. Lisäksi ylhäällä olevassa tunnuskentässä näytetään aktiivisen pisteen numero.

Edellinen, Seuraava

Siirtävät aktiivista viivaosiota taakse- tai eteenpäin. Shift-näppäimen kanssa siirrytään viivan ensimmäiseen tai viimeiseen pisteeseen. Normaalisti viivan kaarien keskipisteet ohitetaan, mutta Ctrl-näppäimen kanssa myös niihin voidaan siirtyä.

Lisää, Korvaa pisteet

Aktivoi pisteen lisäyksen. Seuraavat hiiren klikkaukset lisäävät uusia pisteitä viivan aktiivisen osioon tai päihin. Osoitettaessa jo olemassa olevia pisteitä hakutavalla Lähin piste ne oletuksena kopioidaan viivaan. Korvaa pisteet -asetuksella alkuperäinen piste poistetaan. Uudesta viivapisteestä tulee automaattisesti aktiivinen piste.

Shift-näppäimen kanssa käynnistää tihennyksen, jossa viivaan lisätään uusi interpoloitu piste hiirellä osoitetun paikan kohdalle. Aktiivinen viivaosio haetaan automaattisesti osoitetun pisteen mukaan ja lisäämisen jälkeen uusi piste on aktiivisen osion päätepiste.

Poista

Poistaa aktiivisen pisteen. Jos piste on kaaren alku- tai loppupiste, poistetaan koko kaari. Jos piste kuuluu ympyrään, poistetaan koko ympyrä. Shift-näppäimen kanssa piste muutetaan hajapisteeksi.

Koodi

Aktivoi tietojen kopioinnin toiselta kohteelta. Hakutavalla Lähin piste tiedot kopioidaan lähimmältä pisteeltä ja hakutavalla Hiiri lähimmältä viivalta. Oletuksena kopioidaan vain kohteen koodi. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan kaikki ominaisuudet. Jos osoitettu kohde on viivapiste, ominaisuudet koioidaan viivalta.

Piirto

Avaa piirtotietojen editoinnin. Piirtotiedossa määriteltyjen tietojen määrä näytetään suluissa painikkeen tekstin jälkeen. Shift-näppäimen kanssa tyhjentää piirtotiedon.

Uusi

Luo uuden viivan ja aktivoi pisteen lisäystilan. Jokainen klikkaus sen jälkeen lisää uuden pisteen viivaan. Shift-näppäimen kanssa tekee vain kopion aktiivisesta viivasta ja aktivoi siirtotilan.

Jos teet uuden viivan ja osoitat viivan hakutavalla Taiteviiva, Kumoa-toiminto poistaa koko viivan. Jos osoitat viivat Alt-näppäimen kanssa, voit kumota viivan piste kerrallaan.

Poista

Viiva ja siihen kuuluvat pisteet poistetaan. Alt-näppäimen kanssa aloittaa jatkuvan poistotilan. Alt-näppäimen kanssa osoitetut kohteet poistetaan välittömästi.

Käännä

Viivan kulkusuunta käännetään päinvastaiseksi. Viivan kulkusuunnalla on joskus merkitystä. Esimerkiksi useissa karttajärjestelmissä luiskamerkit piirretään tietylle puolelle viivaa. Tämä ei vaikuta viivan pisteiden numerointiin tai koodaukseen.

Sulje viiva

Viivan ensimmäinen piste kopioidaan viivan viimeiseksi pisteeksi, jolloin viiva sulkeutuu.

Shift-näppäimen kanssa sulkee suorakulmaisen viivan ja luo tarvittaessa viimeisen kulmapisteen. Kaikki kulmat muutetaan suorakulmaisiksi niin, että kunkin sivun keskikohta pysyy paikallaan. Viivan ensimmäinen osio toimii peruslinjana ja viivassa ei saa olla kaaria.

Ctrl-näppäimen kanssa sulkee viivan ensimmäisen ja viimeisen viivaosion leikkauspisteeseen. Liitospisteen korkeudeksi tulee keskiarvo alkuperäisistä viivan päistä lasketuista koroista. Keskiarvon laskenta ei käytä nollakorkeuksia.

Alt-näppäimen kanssa muuttaa viivan ympäröiväksi suorakaiteeksi.

Tiedosto

Tiedostoelementti, johon kohde kuuluu.

Tila, X

Näyttää editointitilan (siirrä, kierrä, lisää, jne.). X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan. Jos mikään tila ei ole aktiivinen, se vapauttaa editoitavan kohteen.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

EditFlag

Editointi- ja laskentatoimintojen käyttäytymiseen vaikuttavia asetuksia.

TopDataList

Määrää mitkä ominaisuudet näytetään listassa ensimmäisenä. Oletuksena T1,T2,T3,T4,T5.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö