GPS-mittaus

Mittaus ulkoisen tai laitteen sisäisen GPS:n avulla. Toimii pääsääntöisesti kuten Pisteen lisäys, mutta hiiren sijasta koordinaatti tulee GPS-laitteelta.

Pisteen tai viivan kartoituksen valinta voidaan tehdä automaattisesti valitun koodin mukaan. Jos kooditiedoston koodin määrittelyssä on valittu kohteen tyypiksi joko piste tai viiva, toiminto muuttaa T2-kentän arvon automaattisesti joko tyhjäksi tai seuraavaksi vapaaksi viivanumeroksi. Vastaavasti voidaan hakea koodille pintatunnus automaattisesti koodin määrittelystä. Nämä automaattihaut ovat oletuksena päällä, mutta niitä voidaan muuttaa EditFlag-erikoisasetuksella.

GPS tarkkuustiedot (mode, hdop, vdop) näytetään ruudun oikeassa alakulmassa kelluvana tekstinä. Jos arvot ovat hyväksyttävissä rajoissa, teksti on vihreä. Muussa tapauksessa teksti on punainen ja pisteen tallennus ei ole sallittua.

Kentät

Yläosan kentät näyttävät kohteen tyypin ja kolme vapaavalintaista ominaisuutta.

Sivut

XYZ  Data  GPS  AUX

X, Y, Z

Pisteen koordinaatit.

Lähetä sijainti

Lähettää jokaisen GPS-sijainnin avoinna oleville toiminnoille Hiiri XY -koordinaattina.

Alue

Tekee mitattavasta viivasta alueen suljettaessa.

Kopioi

Kopioi koordinaatit leikepöydälle pilkulla erotettuna. Oletuksena kopioidaan vain X ja Y. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan myös Z. Alt-näppäimen kanssa desimaalierottimena käytetään systeemiasetusta ja kenttäerottimena tabulointia. Tämä muoto voidaan liittää suoraan Exceliin erillisiin sarakkeisiin jaettuina lukuarvoina.

Liitä

Liittää leikepöydältä lainausmerkeillä, puolipisteillä, tabuloinneilla, välilyönneillä tai rivinvaihdoilla erotetut arvot koordinaattikenttiin. Jos liitettävä data sisältää desimaalipisteitä, myös pilkku käsitellään kenttäerottimena. Muussa tapauksessa pilkku käsitellään desimaalierottimena. Liittäminen toimii myös suoraan Excelistä kopioitujen sarakkeiden kanssa.

Etäisyys

Automaattitallennuksessa käytettävä matka. Kun edellisestä talletuksesta on kuljettu tämä matka (metreinä mittakaavan mukaan), talletetaan seuraava piste.

Aikaväli

Automaattitallennuksessa käytettävä aika. Kun edellisestä talletuksesta on kulunut tämä aika, talletetaan seuraava piste.

Minimiliike

Automaattitallennuksessa aika-askeleen kanssa käytettävä lyhin matka. Vaikka haluttu aika on kulunut, ei uutta pistettä talleteta ellei matka edelliseen pisteeseen ole vähintään tässä annettu matka.

Automaattitallennus

Ottaa käyttöön yllä olevat tallennusasetukset.

Tangon korkeus

Antennisauvan korkeus.

Tallenna

Pisteen tallentaminen. Shift-näppäimen kanssa ohittaa virherajat ja pakottaa tallentamisen.

Koodi

Aktivoi datan kopioinnin toiselta kohteelta. Hiirellä osoitetaan uusi kohde, josta data kopioidaan. Oletuksena kopioidaan vain kohteen koodi. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan kaikki ominaisuudet mukaan lukien viivanumero. Uudet pisteet lisätään sen jälkeen tähän viivaan.

Sulje viiva

Viivan sulkeminen alkupisteeseen. Sulkemisen jälkeen dialogissa olevaa viivan numeroa kasvatetaan automaattisesti yhdellä.

Shift-näppäimen kanssa sulkee suorakulmaisen viivan ja luo tarvittaessa viimeisen kulmapisteen. Kaikki kulmat muutetaan suorakulmaisiksi niin, että kunkin sivun keskikohta pysyy paikallaan. Viivan ensimmäinen osio toimii peruslinjana.

Uusi viiva

Asettaa kenttään T2 seuraavan vapaana olevan viivanumeron (tiedoston suurin viivanumero + 1).

GPS

Käynnistää tai lopettaa GPS-laitteen luvun.

Kaari

Luo kaaren viimeksi tallennetuista viivapisteistä. Oletuksena luodaan kolmen pisteen kaari kolmesta viimaisestä pisteestä. Shift-näppäimen kanssa luodaan kahden pisteen kaari kahdesta viimeisestä pisteestä ja Ctrl-näppäimen kanssa kaari luodaan kolmesta viimeisestä pisteestä käyttäen edellistä pistettä kaaren keskipisteenä.

Auto, Tallennus

Tallentaa automaattisesti pisteen heti, kun se on mitattu. Rastilla asetus voidaan pitää aina automaattisesti päällä.

Tiedosto

Aktiivinen tiedostoelementti, johon pisteet tallentuvat.

Tila, X

Näyttää editointitilan (siirrä, kierrä, lisää, jne.). X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan.

CheckDuplicate erikoisasetus (Asetukset/Ohjelman käynnistys) määrää tarkistetaanko, että aktiivisessa tiedostossa ei aiemmin ole samaa pistettä.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

EditFlag

Editointi- ja laskentatoimintojen käyttäytymiseen vaikuttavia asetuksia.

TopDataList

Määrää mitkä ominaisuudet näytetään listassa ensimmäisenä. Oletuksena T1,T2,T3,T4,T5.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö