Ominaisuuden editointi

Yksittäisen ominaisuuden editointi. Toiminto joko näyttää ominaisuudelle sallitut arvot valintalistana tai kysyy arvon tekstinä mikäli ominaisuudelle ovat kaikki arvot sallittuja. Ominaisuuden nimi ylhäällä tulee kooditiedostosta.

Jos ominaisuudelle annetaan arvoksi makro, se tulkataan oletuksena todelliseksi arvoksi. Shift-näppäimen kanssa makro jätetään ominaisuuden arvoksi.

Tunnus

Ominaisuuden tunnus. tunnusta käytetään ominaisuuteen viitattaessa esimerkiksi Pisteen esityksessä tai otsikkotiedostossa. Tunnuksen vaihtaminen on sallittua vain ominaisuuksille, joita ei ole määritelty kooditiedostossa.

Selauspainikkeella voidaan ominaisuus hakea kooditiedoston listasta. Oletuksena haetaan kooditiedoston yleisestä ominaisuuslistasta. Shift-näppäimen kanssa haetaan koodikohtaisesta ominaisuuslistasta ja Ctl-näppäimen kanssa systeemikooditiedoston yleisestä ominaisuuslistasta.

Arvo, Lista

Ominaisuuden arvo ja lista sallituista arvoista. Tähän kenttään voi myös kirjoittaa suoraan arvon mikäli se on kooditiedoston määrittelyssä sallittu.

Selauspainike avaa kooditiedoston ominaisuumäärittelyn editoitavaksi.

Minimi, Maksimi, Oletus

Kooditiedoston määrittelyssä mahdollisesti määrätyt minimi-, maksimi- ja oletusarvot ominaisuudelle. Oletusarvo voidaan asettaa usealle ominaisuuksille toiminnolla Ominaisuuksien editointi.

Merkit

Avaa valintalistan erikoismerkkien tai vakiotekstien valinnalle. Lista on yleinen valintalista, jonne voi lisätä uusia tekstejä. Valittu teksti lisätään alkuperäiseen kursorin kohdalle.

Liitetiedosto

Liitetiedoston selaus ominaisuuden arvoksi.

Makro

Makron valinta ominaisuuden arvoksi.

Väri

Värin valinta ominaisuuden arvoksi. Painike avaa joko väritaulukon tai RGB-valinnan kentässä olevan arvon mukaan. Shift-näppäimen kanssa selaus voidaan pakottaa RGB-värin valintaan ja Ctrl-painikkeen kanssa väritaulukkoon.

Päivä

Päivämäärän valinta ominaisuuden arvoksi. Shift-näppäimen kanssa hakee arvoksi tämän päivän ja Ctrl-näppäimen kanssa tämänhetkisen ajan ja päivän ISO-standardin mukaisena aikaleimana.