Koordinaattimunnos

Toiminto, jolla voi luoda ja editoida matemaattisia muunnoksia käytettäväksi ohjelman eri osissa, kuten formaatinmuuntimissa ja GPS-mittauksissa. Listassa näkyvät määritellyt muunnokset, jotka voivat olla joko yksittäisiä valmiita muunnoskaavoja tai niiden yhdistelmiä.

Toiminnon suorittaminen muuntaa oletuksena elementtilistan aktiivisen tiedoston. Shift-näppäimen kanssa muunnetaan kaikki elementtilistan tiedostot. Alt-näppäimen kanssa vanhat koordinaatit tallennetaan pisteille ominaisuuksiin _X, _Y ja _Z.

Aktiivinen tiedosto / Kaikki tiedostot

Toiminto muuntaa joko vain aktiivisen tiedoston tai kaikki elemettilistan tiedostot.

Lisää

Uuden muunnoksen lisääminen. Jos painat Shift-Lisää, otetaan valitusta rivistä kopio uuden muunnoksen pohjaksi. Voit siirtää valitun rivin paikkaa listalla painamalla Alt+nuoli ylös/alas.

Editoi

Valitun muunnoksen editointi.

Tuhoa

Valitun muunnoksen poistaminen listalta.

Tuonti

Uuden muunnoksen lukeminen annetusta tiedostosta. Muunnos liitetään mukaan listaan.

Vienti

Valitun muunnoksen kirjoittaminen annettuun tiedostoon. Shift-näppäimen kanssa kirjoittaa kaikki muunnokset.

Loki

Näyttää laskentalokin tehdyistä muunnoksista.