Muunnosfunktio: geoidi

XY- tai Z-koordinaatin korjaus kolmioverkolla tai hilalla. Kolmioverkolla voidaan muuttaa pisteiden korkeutta ja hilatiedostoilla joko korkeutta tai tasokoordinaattia. Kayttäytyminen määräytyy annettujen tiedostojen perusteella.

Jos asetuksissa annetaan vain yksi kolmioverkkotiedosto, sitä käytetään pisteiden korkeuden muuttamiseen. Korkeusarvoa muutetaan pisteen kohdalta lasketulla mallin korkeudella.

Jos asetuksissa annetaan vain yksi tasakokoisista ruuduista muodostuva pistehilatiedosto, sitä käytetään pisteiden korkeuden muuttamiseen. Korkeusarvoa muutetaan arvolla, joka on laskettu pisteen sisältävän ruudun nurkkapisteiden korkeuksista painotettuna etäisyydellä nurkkaan.

Jos asetuksissa annetaan kaksi tasakokoisista ruuduista muodostuvaa pistehilatiedostoa, sitä käytetään pisteiden tasokoordinaatin muuttamiseen. X- ja Y-koordinaateille annetaan kummallekin oma muunnostiedostonsa ja koordinaattiarvoa muutetaan arvolla, joka on laskettu pisteen sisältävän ruudun nurkkapisteiden korkeuksista painotettuna etäisyydellä nurkkaan.

Nimi

Funktion nimi.

Tiedostot

Kolmioverkko tai hilamuotoiset pistetiedostot 3D-binäärimuodossa.

Lisää, Vähennä

Muunnoksen suunta: joko lisää mallin korkeuden Z-arvoon tai vähentää sen.

Koordinaattijärjestelmän tunnistus

Yrittää tunnistaa sekä muunnettavan pisteen että aktiivisen tiedoston koordinaattijärjestelmät itäkoordinaatin avulla. Jos molemmat järjestelmät tunnistetaan, tarvittavat järjestelmämuunnokset tehdään automaattisesti ennen ja jälkeen varsinaisen geoidimuunnoksen. Tunnistaa WGS84-, TM35-, KKJ- ja GK-järjestelmät.

Määrittelyt

Kaikille funktioille yhteiset määrittelyt.