Muunnosfunktion määrittelyt

Funktion yleiset määrittelyt.

Muuttujatyyppi

Funktion sisäänottama ja tuottama koordinaattityyppi.

Tallenna Z alussa, Palauta Z lopussa

Tallentaa tai palauttaa aikaisemmin tallennetun Z-arvon. Tällä voidaan jossain laskennan vaiheessa tallentaa Z-arvo ja palauttaa se sitten myöhemmin toisessa vaiheessa.

Ohita nollakorot

Korkeusmuunnosta ei tehdä, jos Z-koordinaatti on nolla.

Raja-arvot

Minimi- ja maksimiarvot funktion käsittelemille koordinaateille. Rajojen ylittäminen aiheuttaa virheen.

Nollaa

Nollaa arvot.