Koordinaattilaskenta

Koordinaattimunnoksen käyttäminen laskentaan.

Laskentafunktio, Editoi

Vasemmasta reunasta valitaan käytetäänkö muunnosfunktiota vai suoraan koordinaattijärjestelmän muunnosta. Editointipainike avaa muunnosfunktion editoinnin.

Pisteet

Laskettavat pisteet:

Hiiri - Osoitetaan laskettavat pisteet yksitellen hiirellä.

Valitut - Lasketaan vain valitut pisteet.

Aktiivinen elementti - Lasketaan aktiivisen tiedostoelementin pisteet.

Talletus

Tulosten talletus:

Näyttö - Tulokset näytetään vain toiminnon alareunassa.

Tulostiedosto - Tulokset talletetaan laskennan tulostiedostoon.

Ominaisuudet - Tulokset talletetaan pisteiden ominaisuuksiksi _X, _Y ja _Z.

Maantieteelliset koordinaatit esitetään listan määräämällä formaatilla.

Lokitiedosto

Kirjoittaa erillisen testauslokin tiedostoon [user]/3D_math.txt.

Desimaalit

Suorakulmaisten ja maantieteellisten koordinaattien desimaalien määrä.

XYZ, Status

Koordinaatit ja laskennan tila. Jos muunnoksen ensimmäisen funktion lähdekoordinaatti on maantieteellinen tai koordinaattijärjestelmän lähtöjärjestelmä on WGS84, voidaan vasemman puolen koordinaattikenttiin kirjoittaa myös minuutit ja sekunnit millä tahansa ei-numeerisella merkillä erotettuna (esim. 60°22'53.96911" tai 60 22 53.96911). Vastaavasti jos muunnoksen viimeisen funktion tuloskoordinaatti on maantieteellinen tai koordinaattijärjestelmän tulosjärjestelmä on WGS84, formatoidaan oikeanpuolisiin kenttiin arvot listalta valittuun muotoon.

Kopioi XY

Kopioi oikeanpuoliset koordinaatit leikepöydälle pilkulla erotettuna. Oletuksena kopioidaan vain X ja Y. Shift-näppäimen kanssa kopioidaan myös Z. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan. Alt-näppäimen kanssa desimaalierottimena käytetään systeemiasetusta ja kenttäerottimena tabulointia. Tämä muoto voidaan liittää suoraan Exceliin erillisiin sarakkeisiin jaettuina lukuarvoina.

Liitä XY

Liittää leikepöydältä lainausmerkeillä, puolipisteillä, tabuloinneilla, välilyönneillä tai rivinvaihdoilla erotetut koordinaatit vasemmanpuolisiin kenttiin. Jos liitettävä data sisältää desimaalipisteitä, myös pilkku käsitellään kenttäerottimena. Muussa tapauksessa pilkku käsitellään desimaalierottimena. Liittäminen toimii myös suoraan Excelistä kopioitujen sarakkeiden kanssa. Ctrl-näppäimen kanssa XY-koordinaattien järjestys vaihdetaan.

Loki

Näyttää laskentalokin tehdyistä muunnoksista. Shift-näppäimen kanssa avaa erillisen testauslokin, jonka saa päälle Lokitiedosto-asetuksella. Testauslokiin kirjoitetaan kaikki tehdyn muunnoksen välivaiheet ja se on tarkoitettu virheiden etsintään uuden muunnoksen testauksessa.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

SaveChanges

Muutosten tallentaminen lopussa.

1 kysy varmistus ennen tallennnusta

2 tallenna muutokset aina

4 ei tallennusta

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö