Editoi liitetiedostoa

Toiminnolla käsitellään pisteiden ominaisuustietona olevia liitetiedostoja. Perustapauksessa se tallentaa aktiivisen liitetiedoston pääikkunan aktiivisen pisteen ominaisuudeksi.

Piste

Pääikkunan aktiivisen pisteen numero.

Ominaisuus

Liitetiedosto-ominaisuuden nimi. Lista muistaa kymmenen viimeksi käytettyä nimeä.

Koko polku / Suhteellinen polku / Vain nimi

Määrää kuinka liitetiedosto tallennetaan ominaisuuden arvoksi. Suhteellinen polku käsitellään suhteessa pisteen sisältävän tiedoston hakupolkuun.

Kaikki

Tallentaa kaikki ikkunaan avatut liitteet aktiiviselle pisteelle. Ominaisuuksien nimiin lisätään juokseva indeksi (IMAGE1, IMAGE2, ...).

Etuliite, Auto

Liittää liitetiedostoikkunassa olevat kuvat vastaaviin pisteisiin pääikkunan aktiivisessa tiedostossa. Kuvan nimestä ohitetaan ensin annettu etuliite ja otetaan sitä seuraavat numerot. Jos pääikkunan aktiivisesta tiedostosta löytyy piste vastaavalla pistenumerolla, kuva tallennetaan sen liitteeksi. Esimerkiksi kuvan Img_270_150611_152031.jpg nimestä poistetaan etuliite Img_ ja otetaan pistenumeroksi seuraava 270.

Hakemisto, Tiedostopääte

Mahdollistaa liitetiedostojen automaattisen liittämisen lukematta niitä ikkunaan. Hakemistoksi annetaan liitteitä sisältävä hakemisto ja tiedostopäätteeksi liitteiden pääte. Sen jälkeen Auto-painike liittää tiedostot pisteille kuten edellisessä kohdassa.