Ikkuna

Ohjelma käyttää pääikkunan lisäksi muita ikkunoita näyttämään esimerkiksi poikki- ja pituusleikkauksia. Kullakin ikkunalla on oma elementtilistansa ja suurin osa toiminnoista toimii kaikissa ikkunoissa samalla tavalla. Omien elementtiensä lisäksi ikkunat näyttävät myös pääikkunassa olevat poikki- ja pituusleikkauselementit eräänlaisena taustakuvana. Niiden käyttäytymistä voidaan kontrolloida normaalisti pääikkunan elementtilistan rasteilla sekä elementtien asetuksen sivunäkymä-rastilla.

Poikkileikkaus

Pituusleikkaus

Taiteviivapoikkileikkaus

Taiteviivapituusleikkaus

Pituusleikkausten vertailu

Liitetiedosto

3D katselu

Katso myös:

Pystygeometriaikkuna

Rakennesuunnitteluikkuna

Kairausikkuna