WFS haku

Toiminnolla voidaan hakea vektorikarttoja WFS-standardia käyttävistä verkkopalveluista. Uusi yhteys luodaan Lisää-painikkeella.

Karttoja haettaessa yläreunan listasta valitaan yhteys, hiirellä näytetään haettava alueen nurkkapisteet ja listasta valitaan halutut tasot. Haettu vektorikartta lisätään elementtilistaan.

Yleiset verkkoasetukset löytyvät tiedostoasetusten alta.

Nimi

Käytettävän yhteyden valinta.

Pois, X, Y

Hiirellä valitaan haettavan alueen koordinaatit. Vaihtoehdolla pois voidaan toiminnon päivitys lopettaa väliaikaisesti.

Kohdetyyppi

Lista palvelun kohdetyypeistä, jotka tukevat asetuksissa valittua koordinaattijärjestelmää. Listasta valita useita kohdetyyppejä Shift- tai Ctrl-näppäinten kanssa.

Järjestä

Näyttää kohdetyypit joko palvelun määräämässä järjestyksessä tai aakkosjärjestyksessä.

Lisää

Lisää uuden yhteyden ja avaa sen asetukset. Shift-näppäimen kanssa tehdään kopio valitusta yhteydestä.

Editoi

Avaa valitun yhteyden asetukset editoitavaksi.

Poista

Poistaa valitun yhteyden.

Alue

Aloittaa hakualueen osoitustilan.

Tila, X

Näyttää toiminnon tilan. X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan. X-painike Alt-näppäimen kanssa poistaa toiminnon käytöstä. Käytöstä poistettu toiminto pysyy näkyvillä, mutta ei reagoi hiireen. Painamalla X-painiketta uudestaan toiminto palaa käyttöön.