WFS asetukset

Palvelun ominaisuuksien ja asetusten hallinta. Yhteyden määrittämiseen tarvitaan vähintään ominaisuusosoite ja mahdollinen HTTPS-määritys. Lisäksi voidaan tarvita käyttäjätunnus, salasana ja palvelun versio. Näiden määritysten jälkeen painetaan Hae-painiketta, jolloin loput tiedot haetaan palvelusta.

Nimi

Käyttäjän määrittelemä yhteyden nimi.

Osoite

Palvelun ominaisuuksien hakuosoite.

Käyttäjä, Salasana

Käyttäjätunnus ja salasana palveluun.

Salasana näytetään kentässä tähtinä ja se tallennetaan asetustiedostoon kryptattuna ohjelman lisenssinumerolla. Jos lisenssinumero muuttuu, salasana on annettava uudestaan.

Versio

Palvelun versio neuvotellaan perustuen käyttäjän pyyntöön ja tarjolla oleviin versioihin. Jos käyttäjän pyytämä versio on saatavilla, sitä käytetään. Muutoin käytetään lähintä tuettua versiota.

Tuettuja versioita ovat 1.0.0 ja 1.1.0.

Formaatti

Oletusformaatti on GML. Jälkimmäiseen kenttään voidaan laittaa luettuun tiedostoon lisättävä tiedostopääte oikean lukumuuntimen valintaan. Lisätietoja GML-formaatin dokumentoinnissa.

Maksimikoko

Maksimi kohteiden määrä haussa. Palvelu määrää oletusarvon, mutta käyttäjä voi sitä väliaikaisesti pienentää.

Kohdetyyppi

Lista kaikista palvelun tarjoamista kohdetyypeistä.

Järjestelmä, Käännä haku, Käännä tulos

Lista valitun kohdetyypin tukemista koordinaattijärjestelmistä. Palvelupyynnössä koordinaatit lähetetään aina järjestyksessä itä-pohjoinen ja oletuksena ohjelma kääntää ne automaattisesti oikeaan järjestelmään. Jos palvelu kuitenkin käyttää eri järjestelmää, voidaan Käännä haku -asetuksella XY-koordinaatit kääntää. Vastaavasti Käännä tulos- asetus kääntää tarvittaessa luetun tiedoston XY-koordinaatit.

Lista tunnetuista koordinaattijärjestelmien koodeista löytyy Zone-funktiosta.

Alue

Valitun kohdetyypin kattama koordinaattialue maantieteellisinä asteina.

Hakualue ilman systeemiä

Hakualueeseen ei lisätä käytettävän koordinaattijärjestelmän määrittelyä WFS versioissa 1.1.0 ja uudemmissa. Tarvitaan joidenkin WFS-palvelimien kanssa.

Siirto

Hakualueeseen lisättävä koordinaatin siirto.

Paikallinen

Paikallinen koordinaattijärjestelmä määrää käyttäjän koordinaattijärjestelmän. Oletuksena se on tyhjä jolloin käytetään suoraan palvelun koordinaattijärjestelmää. Muussa tapauksessa annettu alue muunnetaan haussa käyttäjän järjestelmästä palvelun järjestelmään ja palvelun palauttama tiedosto muunnetaan takaisin käyttäjän systeemiin. Auto-vaihtoehto yrittää arvata käyttäjän koordinaattijärjestelmän perustuen yleisten järjestelmien (KKJ, TM, GK) itäkoordinaatin arvoon.

Hae

Tekee uuden ominaisuushaun.

Näytä

Näyttää palvelun ominaisuudet sisältävän wfs.xml-tiedoston järjestelmän oletusohjelmalla. Shift-näppäimenn kanssa tiedosto näytetään tekstieditorissa.