Seurantamittaus laskee tiettynä ajanjaksona mitattujen pisteiden liikkumisen ja esittää tulokset txt-tiedostossa ja pituusleikkauskuvassa. Kuvasta näkee graafisesti pisteiden liikkumisen aikajanalla.

Malliaineisto: seurantamittaus.xy, seurantamittaus.lin, seurantamittaus.txt, seurantamittaus.pi
Lataa esimerkkiaineisto: seurantamittaus.zip

 

1. Mittausaineisto

Mittausaineisto pitää koodata oikealla tavalla:

  • T4-kenttään tulee pisteen numero ja sen on oltava sama kaikilla mittauskerroilla.
  • T5-kenttään tulee päiväys tai mittauksen juokseva järjestysnumero. Päiväys voi olla muodossa pp.kk, pp.kk.vv, ppkkvv tai ppkkvvvv. Jos vuosi annetaan kahdella numerolla, oletetaan niiden olevan 2000-luvulta. Mahdolliset pilkut ohjelma korvaa pisteillä (22,9 -> 22.9) laskentavaiheessa. Jos T5-kentässä on päiväys, pituusleikkauskuvan aika-akselilla näkyy päivien lukumäärä ensimmäisestä mittauksesta.
  • pisteet voidaan mitata myös viivana. Koodauksen tulee olla sama kuin edellä.
  • asemapisteet tai muut laskentaan kuulumattomat pisteet merkitään antamalla T5-kenttään koodi ”ASP”.

Mittausaineisto voidaan yhdistää useammasta eri palasta. Pisteiden ei tarvitse olla numero- eikä aikajärjestyksessä. Lähtöaineistoon ei tehdä muutoksia laskennan aikana.

Esimerkki mittausaineistosta:

seurantamittaus 0

Lue mittausaineisto ohjelmaan ja valitse Työkalut - Aputoiminnot - Seurantamittaus. Valitse XY-täppä ja Suorita. Elementtilistaan syntyy kaksi uutta tiedostoa: LIN-tiedosto ja PI-tiedosto.

 

2. LIN-tiedosto

LIN-tiedostoon tulee

  • kuhunkin mittauspisteen erovektori (kuvassa sininen viiva). Se kertoo siirtymän suunnan ja suuruuden ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välillä
  • viiva, joka näyttää aikajärjestyksessä kaikki pisteeseen tehdyt mittaukset (pisteen reitti mittausjakson aikana)

Kuvassa yhden mittauspisteen kaikki mittaukset viivalla yhdistettynä.

seurantamittaus 1

3. TXT-tiedosto

TXT-tiedosto voidaan lukea Exceliin ja valita halutut pisteet esitettäväksi lähettämässäsi Excel-taulukossa. Tiedosto luetaan Avaa-toiminnolla uuteen tauluun. Tästä voidaan leikata halutut pisteet ja liittää Excel-tiedostoon vanhan listauksen paikalle, jolloin kuva päivittyy välittömästi uutta tilannetta vastaavaksi.

seurantamittaus 2

4. Erovektorit

Alla olevassa kuvassa näkyvät pisteiden siirtymät ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välillä. Lukema nuolen päässä kertoo matkan milleinä. Väri erottelee raja-arvon ylittävät virheet (0.020 m). Tämä kuva voidaan lukea ja tulostaa suoraan karttakuvan päälle. Laskettuja erovektoreita voi käsitellä Tarkemittaus-toiminnolla.

Kuvassa XY-tarkkeet esitettynä 10000-kertoimella.

seurantamittaus 3

4. Pituusleikkauskuva

Pituusleikkauskuvassa (PI-kuva) voidaan havainnollisesti esittää kaikkien pisteiden siirtymät. Vaaka-akselilla on aika (=päiviä ensimmäisestä mittauksesta), pystyakselilla pisteen siirtymä milleinä. Jos T5-kentässä on ollut päiväys (eikä esimerkiksi juokseva järjestysnumero), vaaka-akseli skaalautuu oikein eli kertoo lineaarisesti ajan kulumisen.

Jokaisen viivan päässä on kyseisen pisten numero. Jokainen viiva on koodattu omalle pintatunnukselleen (T1-kenttä), jolloin ne saavat automaattisesti eri värin. Käytössä pintatunnukset 1-15.

Kuvassa pituusleikkaus pisteiden liikkumisesta. Ikkunan Z-kerroin on 1.0.

seurantamittaus 4

 

5. Tietojen käsittely Excelissä

Kun laskenta on hyväksytty, pisteet voidaan siirtää Exceliin. Merkitse kaikki sarakkeet A-L ja valitse Insert Line Chart.

Alla oleva kuva tietojen esittämisestä Excel-taulukossa.

seurantamittaus 5