Job-formaatissa on rajallinen kyky välittää ominaisuustietoa. Lisäksi tiedon syöttö maastossa voi olla hankalaa, jos joutuu syöttämään tekstiä ominaisuuden nimessä tai arvossa.

Kooditiedoston avulla voidaan tiedon syöttöä helpottaa käyttäen vain numeronäppäimiä.

 • tallenna ominaisuus 81- tai 82-labeliin
 • käytetään erotinmerkkinä desimaalipistettä (muuntimen Separator-erikoisasetus)
 • ennen desimaalipistettä oleva arvo tulkitaan ominaisuuden järjestysnumeroksi
  • tämä vastaava ominaisuus (sen nimi) haetaan kooditiedostolta kyseisen koodin kohdalta
 • desimaalipisteen jälkeen tuleva osa on joko tosiarvo tai ominaisuuden indeksiarvo
  • 81-labelilla annetaan ominaisuuden tosiarvo
  • 82-labelilla annetaan ominaisuuden indeksi. Ominaisuuden tosiarvo haetaan kooditiedostolta.
 • esimerkki
  • maastossa mitataan seuraava piste (rivin loppuun lisätty kommentit)
   
  5=98       // pistenumero
  4=304 // pisteen koodi
  81=2.630 // ominaisuustieto tosiarvolla (2. ominaisuus = 630)
  82=1.500 // ominaisuustieto indeksillä (1. ominaisuus = 500)
  37=6726898.258 // pisteen koordinaatit
  38=26523605.538
  39=15.31
  • kooditiedostossa annetaan 304-koodille ominaisuudet MAT ja DIA
   • MAT-ominaisuudella on indeksit, joilla syötetty arvo muunnetaan tosiarvoksi. Esimerkiksi indeksi 500=PEX.
   • DIA-ominaisuus luetaan job-tiedostosta tosiarvona (label 81)
   Geodimeter 1
   
 • 3D-Win:iin lisätään Geodimeter-muunnin
  • sille laitetaan päälle Tosiarvot-rasti, joka muuntaa 82-labelin indeksit tosiarvoiksi
  • muuntimen asetuksissa annetaan kooditiedosto, jossa ominaisuudet määrätty
  • kun piste on luettu, näyttää tieto tältä
  Geodimeter 2