LandXML on XML-pohjainen tiedostomuoto mittaus- ja suunnitelmatiedon siirtämiseen. InfraModel on siitä Suomen oloihin tarkennettu määrittely. Yksittäinen tiedosto voi sisältää koko työmaan kaikki suunnitelmat eli suuri osa käsittelystä on tarvittavien osioiden irrottamista isosta tiedostosta.

Kuten XML-tiedostoja yleensä, LandXML-tiedostoja voidaan tarkastella tekstieditorilla tai selaimella. Rakenne on kuitenkin hierarkinen ja yleensä aika monimutkainen eli halutun tiedon purku manuaalisesti ei ole toimiva ratkaisu.

LandXML-tiedoston luku normaalilla Avaa-toiminnolla lukee tiedostosta vain ensimmäisen osion. Tämä toimii erillisiin osiin purettujen tiedostojen kanssa, mutta ei ole käyttökelpoinen moniosaisten tiedostojen kanssa. Formaatinmuuntimen Sisältö-toiminnolla voidaan valita muunnin ja kysyä muunnintyypin mukainen lista luettavista osioista. Tämä pitää kuitenkin tehdä erikseen kullekin sisältötyypille: vektoritiedostoille, tiegeometrioille ja maastomalleille.

Ratkaisuksi löytyy kaksi erillistä työkalua LandXML-tiedostojen sisällön hallintaan: Tiedostovalikossa oleva Avaa LandXML ja sen Formaatit-alavalikossa oleva LandXML käsittely.

Avaa LandXML

Tiedostovalikon Avaa LandXML -toiminto kysyy tiedoston nimen, lukee sieltä sisällön ja listaa sen valintaa varten. Kunkin osion nimen edessä listassa näytetään tyyppi: XY vektoritiedostoille, MM maastomalleille ja TG tiegeometrioille. Nimi koostuu kaksoispisteellä erotetuista ryhmän ja osion nimistä. Rivin lopussa näytetään myös mahdollinen osion kuvaus.

Vektoritiedostoina näytetään mallien lähdetiedot, putkiverkostot ja mittausdata. Maastomalliosiot voivat tällöin näkyä listassa kahdesti, sekä vektoritiedostoina että kolmioverkkoina.

landxml open

Listasta voidaan valita luettavat osiot tai jättää valinta tekemättä, jolloin luetaan kaikki osiot. Kukin osio luetaan käyttäen tyypin mukaista muunninta. Muuntimen nimi kysytään kertaalleen kullekin tyypille eli jos valitaan luettavaksi vektoritiedostoja, maastomalleja sekä tiegeometrioita, kysytään muunnin kolmeen kertaan. Oletuksena ehdotetaan kullekin tyypille LandXML-nimistä muunninta ja valinnan jälkeen kaikki saman tyyppiset osiot luetaan samalla muuntimella. Jokaisesta osiosta muodostuu erillinen tiedosto elementtilistaan.

Tiedostoelementit nimetään niiden alkuperäisessä tiedostossa olevan ryhmän ja nimen mukaan. Tiedostojen pääte on moniosainen ja muodostuu tyypin mukaan (vektoritiedostoilla *.xy.xml, tiegeometrioilla *.tg.xml ja maastomalleilla *.mm.xml). Esimerkiksi yllä olevassa kuvasssa tiegeometriat kuuluvat ryhmään MT301 ja ajoradan keskiviivan nimeksi tulee MT301_5583.tg.xml.

Tällä toiminnolla luettuja tiedostoja ei lisätä tiedostovalikon kymmenen viimeisen tiedoston listaan.

LandXML käsittely

LandXML-tiedostossa olevat osiot voidaan myös purkaa levylle erillisiin tiedostoihin. Tiedosto / Formaatit -valikossa oleva LandXML käsittely purkaa kunkin osion yhteiseen alihakemistoon omiksi tiedostoikseen, jotka voidaan sitten lukea elementtilistaan. Alihakemiston nimi on sama kuin alkuperäisen XML-tiedoston nimi ilman päätettä ja siellä olevat osiot nimetään kuten Avaa LandXML -toiminnossa edellä. Kullekin puretulle osiolle on kopioitu alkuperäisen tiedoston otsaketiedot.

landxml handle

Aikaisemmin kuvattu Avaa LandXML -toiminto on käyttökelpoinen, jos tietää tarkalleen mitkä osiot tiedostosta haluaa avata. Tämä purkutoiminto puolestaan toimii ehkä paremmin, jos halutaan tutkia ison tiedoston sisältöä ja etsiä tarpeelliset osiot. Tai jos jonkun osion lukeminen ei onnistu (esim. maastomalli) ja tiedosto pitää lukea erikseen vektoritiedostona ja kolmioida.

Toiminnolla voidaan myös liittää useita LandXML-tiedostoja yhteen. Selauspainikkeella valitaan hakemisto, josta tiedostot luetaan. Yhdistä-painikkeella kysytään ensin liitettävät tiedostot ja sitten tulostiedoston nimi. Otsaketiedot otetaan aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä tiedostosta ja tiedostot liitetään yhteen tulkkaamatta niiden sisältöjä. Tästä johtuen lopullisen yhdistetyn tiedoston otsaketietojen oikeellisuutta ei voida taata, ellei kaikkia osatiedostoja ole kirjoitettu samasta ohjelmasta samoilla asetuksilla.

 

LandXML avaus ohjesivu: http://www.3d-system.net/help/64/fin/conv/landxml_open.htm

LandXML käsittely ohjesivu: http://www.3d-system.net/help/64/fin/conv/landxml_content.htm

InfraModel määrittely: https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/