Teollisuusmittaus on tarkoitettu kolmiulotteisten kappaleiden käsittelyyn.

Teollisuusmittaus-pakettiin kuuluvat seuraavat toiminnot:
 • vertailuelementtien luonti ja vertailulaskenta
  • elementin sovitus pienimmän neliösumman menetelmällä
 • koordinaatiston kierto ja sovitus
  • koordinaatiston sovitus pienimmän neliösumman menetelmällä
 • koordinaatiston asetus
  • koordinaatiston asetus pakottaen origo ja kahden akselin suunta
Vertailuelementit määritetään ennen varsinaista vertailulaskentaa. Toiminto hallitsee viisi erilaista tyyppiä:
 • suora
 • taso
 • ympyrä
 • pallo
 • sylinteri
Elementit voidaan tallettaa tiedostoon myöhempää käyttöä varten.

Lataa esimerkkiaineisto: tarke_teollisuus.zip
 • base.xyz : ympyrän sovitus ja eromittojen laskenta.
 • diff1.xyz ja diff2.xyz : koordinaatiston sovitus.

Laskentaesimerkki 1: Ympyrän sovitus ja eromittojen laskenta
 • Lue ruutuun base.xyz.
 • Valitse Laskenta - Muut - Teollisuusmittaus ja Elementtien hallinta.

tarke teollisuus 1

 • Valitse Lisää ja hae listalta elementin tyypiksi Ympyrä.
 • Osoita pisteet hiirellä tai käytä hakutapaa Kaikki (Ctrl+A).

tarke teollisuus 2

 • Valitse Suorita ja palaa Teollisuusmittauksen päämenuun.
 • Valitse Vertailutoiminnot ja laske tarkkeet.
 • Kuvassa XY-virheet yhtenä vektorina kertoimella 50 ja toleranssina 0.005.

tarke teollisuus 3


Laskentaesimerkki 2: Koordinaatiston sovitus
 • Lue ruutuun tiedostot diff1.xyz ja diff2.xyz.
 • Valitse Koordinaatiston sovitus ja Kerää-toiminto.

tarke teollisuus 4

 • Osoita diff2.xyz -tiedostosta (punainen) vähintään 4 pistettä.
 • Vaihda täppä kohtaan Uusi ja osoita toisesta tiedostosta vastaavat pisteet.

tarke teollisuus 5

 • Sulje Kerää-toiminto ja laske muunnos.
 • Voit katsoa jäännösvirheet Näytä-toiminnolla.
 • Lopuksi muunna diff2.xyz -tiedosto Muunna-toiminnolla. Punaisen kappaleen pitäisi asettua mustan kappaleen päälle.