Kun kahdelta kojeasemalta on mitattu sama piste, voidaan toiminnolla laskea pisteiden eromitta. Pisteet voidaan mitata joko hajapisteinä tai taiteviivoina. Vastinpisteille voidaan laskea eromitta ja tarkastella ruudussa Tarkemittaus-toiminnon asetuksia käyttäen.

Jos mitatut pisteet ovat hajapisteitä, pitää toinen piste mitata annetulla koodilla. Vertailupisteen pitää lisäksi olla lähempänä kuin annettu hakuetäisyys. Toiminto laskee vastinpisteiden puoliväliin pisteen, poistaa annetulla koodilla mitatun pisteen ja siirtää toisen vastinpisteen tähän laskettuun pisteeseen.

Jos mitataan taiteviivana, haetaan aineistosta samaa koodia olevat taiteviivat, joiden päiden etäisyys on alle annetun hakurajan. Viivat yhdistetään vastinpisteiden puolivälissä. Viivojen ei tarvitse kulkea samaan suuntaan.

tarke vaihtopisteet 1

Toiminto löytyy kohdasta Laskenta - Muut - Vaihtopisteet.
Lataa esimerkkiaineisto: tarke_vaihtopisteet.xy.tdw

Jos Tarke-rasti on päällä, vertailupisteiden ero tallennetaan tarkkeena keskiarvopisteelle.
Kuvassa Y- ja Z-tarke kertoimella 1000.

tarke vaihtopisteet 2