Laskee poikkileikkaustiedostossa olevien kahden pinnan välisen korkeuseron. Toiminto kysyy vertailtavat pinnat. Tiedostossa voi olla useita pintoja.

Lataa esimerkkiaineisto: tarke_pintojen_valiset.po0.tdw

Tiedostossa on pinnat 1 ja 2.

Käyttö:

  • Valitse  Ikkuna – Poikkileikkaus ja lue PO-tiedosto.
  • Valitse TyökalutAputoiminnotPintojen väliset tarkkeet.
  • Anna pinnat: 2,1

tarke pintojen valiset