Laskee ruutuverkossa oleville pisteille korkeuserot naapuripisteisiin nähden. Pisteet tulee olla XY-akseleiden suunnassa ja sortattuna X-koordinaatin mukaan. Toiminto löytyy kohdasta Laskenta - Tarkemittaukset - Tasovertailu. Lisätietoa: googlaa ”floor FM2 surface regularity”.

Lataa esimerkkiaineisto: tarke_tasovertailu.xyz

Aseta laskettava tiedosto aktiiviseksi ja valitse LaskentaTarkemittauksetTasovertailu. Toiminto kysyy vertailtavien pisteiden vaakavälin ja korkeustoleranssin. Molemmat annetaan milleinä.
tarke tasovertailu

Ennen laskentaa toiminto tarkistaa, että aineisto on sortattu X:n mukaan. Jos näin ei ole, saat varoituksen ja voit sortata aineiston vastaamalla Kyllä.

Laskenta

  • Käy läpi aineiston kaikki hajapisteet.
  • Hakee vertailupisteen oikealta/vasemmalta/alhaalta/ylhäältä. Jos korkeusero ylittää toleranssin, käsitellään piste.
  • Alkuperäiseen tiedostoon ei tehdä muutoksia.
  • tulostiedostoa ei synny, jos käsiteltäviä pisteitä ei ole.

Toimintoa voi ajaa neljällä eri tavalla:

  • 1: Hae toleranssin ylittävät kohdat
  • 2: Laske pistekohtainen hionta
  • 3: Laske hionnan määrä Z-kenttään
  • 4: Laske lopullinen pinta

Tulostiedoston loppuliite tulee laskennan mukaan, esimerkiksi *.dz1 tai *.dz4.
Muista tarkistaa aktiivinen tiedosto ennen laskennan suorittamista.


Laskenta 1: toleranssin ylittävät kohdat
Hakee pisteparit, joiden välillä korkeusero ylittää toleranssin. Virhe lasketaan positiivisena, jos oikealle tai ylös siirryttäessä korkeus kasvaa. Kuvassa tarkeasetusten Kerroin=30, Asemointi=0 ja Raja-arvo=-0.004,0.004.
tarke tasovertailu 1

Laskenta 2: tarvittava pistekohtainen hionta
Laskee pisteelle tarvittavan hionnan määrän. Arvo on positiivinen (piste liian korkea). Tarkemittauksen asetuksissa Korjaus-rastilla voi kääntää tarkenuolien suunnan.
tarke tasovertailu 2

Laskenta 3: hionnan määrä
Laskee kaikille mitatuille pisteille hionnan määrän. DZ3-tiedoston voi kolmioida ja värittää (Maastomalli - Asetukset), jolloin nähdään korjattavat kohdat liukuvärjättynä. Vakioskaalaus-asetuksella voidaan maaluksesta jättää pois alueet, joita ei tarvitse hioa (Z=0).
tarke tasovertailu 3


Laskenta 4: lopullinen pinta
Laskee kaikille mitatuille pisteille lopullisen koron. Jos tämän DZ4-tiedoston ajaa uudelleen laskentatoiminnolla 1, ei virheitä enää löydy.

Lopullisen pinnan voi kolmioida ja värittää liukuvärjäyksellä korjattavat alueet. Valitse Maastomalli - Alueet ja anna sopivat raja-arvot. Valitse kohta Tarkemaalaus. Tuloksen voi tallettaa vektoritiedostona, jolloin korjattavat alueet voi viedä esimerkiksi Autocadiin.

Korjattavan alueen pinta-alan voi laskea Yhdistä mallit -toiminnolla. Koska korkeuserot ovat hyvin pieniä (massalaskennassa raja-arvo 3 mm), pitää DZ3-tiedoston korot kertoa 1000:lla. Anna laskennan vakiotasoksi 0.001. Tuloksen pinta-ala on oikein, mutta tilavuus pitää jakaa 1000:lla.