Laskee rakolinjan tarkkeet annettuun maastomalliin nähden käyttäen TG-tiedostoa, joka määrää tarkkeen suunnan. Jokaiselle mitatulle pisteelle haetaan TG-tiedostosta paaluluku ja tältä kohdalta lasketaan poikkileikkaus maastomallista. Tarkemitta on mitaun pisteen lyhin etäisyys laskettuun poikkileikkaukseen.

Korkeus mallissa -toiminnossa on mahdollista laskea C-mitta (lyhin etäisyys malliin), mutta se toimii vain loivilla pinnoilla (esimerkiksi nurmetusalueet). Se hakee ensin XY-koordinaatteja käyttäen, minkä kolmion alueella mitattu piste on, ja laskee sitten kohtisuoran etäisyyden tähän kolmioon.

Lataa esimerkkiaineisto: tarke_rakolinja.zip

 • rakolinja.pj : tiedostoryhmä
 • rakolinja.xyz : mitatut pisteet
 • rakolinja.mm11 : kallioseinämän maastomalli
 • rakolinja.tg :tiegeometria
 • rakolinja.ml : tiegeometriasta tehty mittalinja

Laske esimerkkiaineisto

 • Lue ruutuun rakolinja.pj
 • Valitse MaastomalliMuutRakolinjan tarke ja laske alla olevin asetuksin.
  tarke rakolinja1
 • Voit piirtää lasketut tarkkeet ruutuun XY-kuvaan (kuvassa XYZ-tarke kertoimella 20.00).
  tarke rakolinja2

 

 • Tarkemittauksen Tulostus-toiminolla saat lasketut eromitat tulostiedostoon:
  tarke rakolinja3

Lasketut tarkkeet voidaan esittää myös poikkileikkauskuvassa.

 • Tee ensin ML-tiedosto, jolla lasketaan poikkileikkauksen paikka kullekin mitatulle pisteelle
  • Valitse Tiegeometria – Mittalinja – Tee
   Anna Paaluväli = 0.0 ja Tallenna. Sulje dialogi.
  • Valitse Tiegeometria – Mittalinja – Editoi.
   Anna Paaluväli = 0.0 ja osoita mitattu rakolinja hakutavalla Taiteviiva.
   Toiminto lisää ML-tiedostoon paikan jokaista mitattua pistettä kohden. Sulje dialogi.
 • Laske poikkileikkaukset
  • Valitse Maastomalli – Poikkileikkaus.
  • Anna riittävän suuri laskentaleveys ja laske poikkarit Uuteen ikkunaan.
 • Poikkileikkausikkunassa
  • Valitse Laskenta – Lisää karttapisteet. Valitse Poista vanhat ja hakuetäisyys riittävän pieni, jotta vain tällä kohdalla mitatut pisteet tulvat näkyviin.
   tarke rakolinja4
   
 • Tarkkeiden asetukset löytyvät kohdasta Asetukset – Tarkemittaukset. Jos Käytä Z-etumerkkiä -rasti on päällä, virheen etumerkki haetaan Z-komponentista. Tällöin toleranssilla 0.000 tarkeen väri vaihtuu sen mukaan ollaanko pinnan ylä- vai alapuolella eli onko louhinta jäänyt vajaaksi.
  tarke rakolinja5
 • Samaan poikkarikuvaan voi tulla useita tarkkeita, jos hakuetäisyyttä kasvattaa Hae pisteet -toiminnossa. Alla olevassa kuvassa hakuetäisyys 5.0 eli kuvassa näkyvät paaluvälille 127.56 - 137.56 osuvat tarkkeet.

tarke rakolinja6