Tulosta
Kategoria: Tarkemittaukset

3D-Win -ohjelmassa on monta eri tapaa laskea tarkkeita. Kaikki laskentamenetelmät tallentavat tulokset mitatuille pisteille ominaisuustietoina, joihin tallennetaan koordinaattierot DX, DY ja DZ sekä virheen suunta DDIR.

Alla yhteenveto toiminnoista, joilla 3D-Win -ohjelmassa voidaan laskea tarkkeita.

Geodeettiset laskennat

Tarkelaskenta

Korkeusmallista

Tierakenne

Rakolinja

Tasovertailu

Poikkileikkaustarke

Pintojen väliset

Vaihtopisteet

Teollisuusmittaus

 

Tarkeasetukset

Kun tarkearvot on saatu laskettua mitatuille pisteille eri menetelmillä, tapahtuu niiden tulostus ja ruudulla esittäminen aina samojen asetusten ja periaatteiden mukaisesti.