3D-Win -ohjelmassa on monta eri tapaa laskea tarkkeita. Kaikki laskentamenetelmät tallentavat tulokset mitatuille pisteille ominaisuustietoina, joihin tallennetaan koordinaattierot DX, DY ja DZ sekä virheen suunta DDIR.

Alla yhteenveto toiminnoista, joilla 3D-Win -ohjelmassa voidaan laskea tarkkeita.

Geodeettiset laskennat

 • Laskentatoiminnoissa on Tarke-rasti, jolla tarkkeet saa laskettua pisteille.
 • Toimii mm. Geodeettinen, suorakulmainen ja säteettäinen laskenta, Taiteviivalaskenta, Eromitat, Tielinja (Tiegeometria – Linjalaskenta)

Tarkelaskenta

 • Normaalin perinteisen pistevertailun lisäksi viivatarke sekä seinätarke.
 • Pistevertailu laskee tarkkeet yksittäisiä pisteitä käyttäen (joko haja- tai viivapisteet).
 • Viivatarke vertaa mitatun viivan pisteitä toiseen viivaan.
 • Seinätarke laskee poikkeamat seinälinjasta.

Korkeusmallista

 • Korkeuseron laskenta maastomallia käyttäen.

Tierakenne

 • Mitatun pisteen vertailu tien tai sillan viivamalliin.

Rakolinja

 • Kallioleikkauksen tarkkeet.

Tasovertailu

 • Pinnan tai lattian tasomaisuuden tarkastelu.

Poikkileikkaustarke

 • Mitatun poikkileikkauksen vertailu maastomallista laskettuun leikkaukseen.

Pintojen väliset

 • Poikkileikkaustiedoston kahden pinnan välinen korkeusvertailu.

Vaihtopisteet

 • Kahdelta eri kojeasemalta mitattujen pisteiden vertailu.

Teollisuusmittaus

 • Vertailuelementin käyttö tarkkeiden laskentaan.

 

Tarkeasetukset

Kun tarkearvot on saatu laskettua mitatuille pisteille eri menetelmillä, tapahtuu niiden tulostus ja ruudulla esittäminen aina samojen asetusten ja periaatteiden mukaisesti.