Muunninasetukset

Asetukset vektori-, kairaus-, tiegeometria- ja havaintotiedostojen muunnoksille.

Nimi

Muunninmäärittelyn nimi.

Funktio

Muunninfunktion valinta. Tämän valinnan muuttaminen tuo asetuksiksi funktion oletusasetukset.

Tiedostopäätteet, Lisää

Muuntimen oletustiedostopäätteet puolipisteellä erotettuna. Päätteet hyväksyvät normaalit villit merkit ? ja *. Valittaessa luettavaa tiedostoa näytetään listassa kaikki täsmäävät tiedostonimet. Kirjoitettaessa ehdotetaan tiedostonimeä ensimmäisen päätteen mukaan. Ohjelma lisää tiedostopäätteen vaikka et itse antaisi sitä.

Sekä alkuperäisellä kirjoitettavalla tiedostoilla että muuntimen pääteasetuksessa voi olla tuplapääte. Normaalitapauksessa muuntimen pääteasetus korvaa kaikki alkuperäiset päätteet. Jos asetuksissa on päällä lisää-rasti, säännöt menevät seuraavasti:

Alkuperäinen tiedostoMuuntimen pääteasetusTulostiedoston nimi
file.one*.threefile.one.three
file.one*.three.fourfile.three.four
file.one.two*.threefile.one.three
file.one.two*.three.fourfile.three.four

Lisäys nimeen

Lisää tiedoston nimen loppuun annetun vakiotekstin sekä kirjoituksessa että luvussa. Jos lisäys sisältää tähden (*), alkuperäinen tiedostonimi sijoitetaan siihen kohtaa. Tämä mahdollistaa lisäyksen myös nimen alkuun. Esimerkiksi asetus prefix_*_suffix muuttaa nimen test nimeksi prefix_test_suffix.

Ominaisuus, Muunna tosiarvoiksi.

Jos ominaisuus-asetus ei ole päällä, tiedostosta poistetaan ominaisuudet lukuunottamatta koodikenttiä ja sisäisiä alaviivalla alkavia ominaisuuksia. Muunna tosiarvoiksi -asetus muuntaa tosiarvoiksi kaikki ne ominaisuudet, joille löytyy indeksivastine kooditiedostosta.

Poista piirtotieto

Poistaa vektoritiedostoilta mahdollisen piirtotiedon sekä vastaavat ominaisuudet (_RGB, _COLOR, _SYMBOL, _STYLE, _SIZE ja _WIDTH).

Tekstit

Tekstit-asetus määrää, muunnetaanko myös tiedostossa mahdollisesti olevat tekstit.

Kysy asetukset

Asetuksen ollessa päällä kysytään käyttäjältä mahdolliset muunninkohtaiset asetukset jokaisen muunnoksen yhteydessä.

Kysy projektitiedot

Tiedostoon kirjoitettavat projektitiedot kootaan järjestyksessä kolmesta paikasta: käyttäjän asetuksista, aktiivisen projektin asetuksista ja muunninkohtaisista asetuksista. Tällä asetuksella projektitiedot näytetään ennen kirjoitusta ja niihin voidaan väliaikaisia muutoksia.

Vain luku

Estää sisäänluetun tiedoston tallentamisen samalla nimellä.

Näytä varoitukset

Lokitiedosto näytetään automaattisesti muuntimen virheiden jälkeen. Jos tämä asetus on päällä, loki näytetään myös varoitusten jälkeen.

GT-matematiikka

Asetus käsittelee vaakageometrian elementit erillisinä. Tämä on käyttökelpoinen kun geometrian elementit eivät tangeeraa. Huomaa, että tällä asetuksella luettuja geometrioita ei voi editoida.

Muunnostiedosto, Vasemmasta sarakkeesta oikeaan, Oikeasta sarakkeesta vasempaan

Ohjaintiedosto koodien ja ominaisuuksien muuntamiseen. Käyttää samaa muunnostiedostoa kuin ominaisuuksien editoinnin kooditaulukko ja toimii vain vektoritiedostojen kanssa.

Samaa muunnostiedostoa voidaan käyttää molempiin suuntiin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa vasemmassa sarakkeessa on hakuehto ja oikeassa sijoitettavat arvot. Toisessa vaihtoehdossa päinvastoin.

Oletuksena lukumuuntimessa muunnos tehdään oikeasta sarakkeesta vasempaan ja kirjoitusmuuntimessa vasemmasta sarakkeesta oikeaan. Sääntö on sama kuin yksittäisen ominaisuuden muunnostiedostossa.

Kooditiedosto

Koodien ja ominaisuustiedon määrittelytiedosto. Muodoltaan sama kuin 3D-ohjelmien koodimäärittelytiedosto (code.dat). Tarvitaan joidenkin muunninfunktioiden kohdalla ominaisuustietojen käsittelyyn.

Kooditiedostoja käytetään vektoritiedostoilla pisteiden, viivojen ja tekstin muuntamiseen. Havaintokirjoilla muunnetaan kiintopisteet, asema-, liitos- ja kartoituspisteet.

Asettamalla arvoksi tähti (*) käytetään automaattisesti ohjelman asetuksissa määrättyä kooditiedostoa.

Merkkimuunnos

Merkkimuunnoksen määrittelytiedoston nimi.

Alkutiedosto, Mallinetiedosto

Kirjoitettavan tiedoston alkuun lisättävä tiedosto ja mallinetiedosto tekstiformaattien ulkoasun muokkaamiseen.

Erikois

Käynnistää erikoisasetusten editoinnin.

Projekti

Käynnistää projektiasetusten editoinnin.

Normalisointi

Käynnistää normalisointiasetusten editoinnin.

XYZ

Käynnistää koordinaattiasetusten editoinnin.

Kentät, Tekstit, Piirto

Käynnistää koodikenttäasetusten, tekstiasetusten tai piirtoasetusten editoinnin.

Muut

Käynnistää mahdollisten muunninkirjastokohtaisten asetusten editoinnin.