Projektio

Projektio-toiminnolla voidaan "kaataa" pystyasennossa oleva aineisto vaakatasoon annetun suoran suhteen.

Esimerkiksi takymetrillä mitattu talon julkisivu käännetään XY-tasokuvaksi. Uuden kuvan Z-koordinaatiksi tulee etäisyys käytettyyn projektiolinjaan eli parvekkeet ja ikkunasyvennykset tulevat eri Z-arvoilla. Vastaavasti kallioseinämät voidaan kääntää XY-tasokuviksi, kolmioida ne ja laskea massat vakiotasoon tai toiseen samalla projektiolinjalla käännettyyn seinämään.

Muunnettava

Vektoritiedosto, joka käännetään projektiolinjan suhteen.

Projektiolinja / Hiiri, Alkupaalu, Nollaa

Projektiolinja voidaan antaa joko tiedostona tai osoittamalla pisteet hiirtä käyttäen. Tiedostossa voi olla murtoviiva tai tiegeometria. Murtoviivan alkupaalu voidaan määrätä viivan editoinnissa. Tiegeometrialla käytetään tielinjan paalulukua.

Hiirellä osoitetulle projektiolinjalle alkupaalu voidaan antaa Alkupaalu-kenttään. Nollaa-painike tyhjentää hiirellä osoitetun linja tai Shift-näppäimen kanssa tallentaa sen taiteviivana uuteen tiedostoon.

XYZ -> ABH, ABH -> XYZ, XYZ -> Profiili

Muunnoksen suunta joko koordinaateista tasolle tai päinvastoin. XYZ -> Profiili tekee muunnettavasta aineistosta pituusleikkauskuvan.

Suhteellinen Z

Projektiolinjassa voi olla mukana Z-koordinaatti. Tällä rastilla valitaan käytetäänkö sitä muunnoksessa.