WMS haku

Toiminnolla voidaan hakea rasterikarttoja WMS-standardia käyttävistä verkkopalveluista. Uusi yhteys luodaan Lisää-painikkeella.

Karttoja haettaessa yläreunan listasta valitaan yhteys, hiirellä näytetään haettava alueen nurkkapisteet ja listasta valitaan halutut tasot. Haettu rasterikartta lisätään elementtilistaan.

Yleiset verkkoasetukset löytyvät tiedostoasetusten alta.

Nimi

Käytettävän yhteyden valinta.

Resoluutio

Listasta voidaan valita haettavan kuvan resoluution kerroin selauksen nopeuttamiseksi. Arvo 1.0 vastaa ruudun pikseliä ja pienemmät arvot heikentävät laatua. Esimerkiksi arvo 0.5 puolittaa kuvan tarkkuuden. Jos asetuksissa on määrätty kuvan maksimikoko, kerroin valitaan automaattisesti niin, että tarkin mahdollinen kuva haetaan.

Taso

Lista palvelun kuvatasoista, jotka tukevat asetuksissa valittua koordinaattijärjestelmää. Jos palvelu tukee useamman tason yhdistämistä, voidaan tästä listasta valita monta tasoa Shift- tai Ctrl-näppäinten kanssa.

Pudotusvalikko tasojen alapuolella näyttää saatavilla olevat tuetut tyylit.

Järjestä

Näyttää karttatasot joko palvelun määräämässä järjestyksessä tai aakkosjärjestyksessä.

Lisää

Lisää uuden yhteyden ja avaa sen asetukset. Shift-näppäimen kanssa tehdään kopio valitusta yhteydestä.

Editoi

Avaa valitun yhteyden asetukset editoitavaksi.

Poista

Poistaa valitun yhteyden.

Zoomaa

Zoomaa ruudun valitun tason alueeseen. Tämä vaatii että palvelun ominaisuuksissa on annettu tason alue käytettävässä koordinaattijärjestelmässä.

Shift-näppäimen kanssa etsii saatavilla olevista tasoista pienimittakaavaisimman ja zoomaa siihen. Tätä voidaan käyttää selailun alkutasona.

Alue

Aloittaa hakualueen osoitustilan.

Tila, X

Näyttää toiminnon tilan. X-painike lopettaa tilan ja palauttaa toiminnon normaalitilaan. X-painike Alt-näppäimen kanssa poistaa toiminnon käytöstä. Käytöstä poistettu toiminto pysyy näkyvillä, mutta ei reagoi hiireen. Painamalla X-painiketta uudestaan toiminto palaa käyttöön.