Editoi maastomallia

Mallin editoinnissa voit piilottaa ja kääntää kolmioita. Editointi kohdistuu aina aktiiviseen maastomalliin (tiedoston valinta). Aktiivisen mallin voi vaihtaa elementtilistasta. Huomaa, että kolmioita ei koskaan poisteta, ne vaan piilotetaan, jolloin ne ovat mukana mallissa, mutta niitä ei käytetä laskentaan. Malliin tehdyt muutokset tallentuvat mallin mukana.

Valitse piste

Sallii maastomallin hajapisteiden valitsemisen poistamista varten.

Piilota / näytä kolmio hiirellä

Yksittäisten kolmioiden piilottaminen/näyttäminen hiirtä käyttäen. Kun osoitat kolmiota hiirellä, sen tila muuttuu. Shift-näppäimen kanssa voit piilottaa kolmioita hiirellä maalaten ja Ctrl- näppäimen kanssa voit palauttaa kolmiot näkyvksi hiirellä maalaten. Alt-näppäimen kanssa tekee alla kuvatun kolmion käännön.

Käännä kolmio hiirellä

Kahden vierekkäisen kolmion suunnan kääntäminen. Osoita hiirellä kolmioiden välistä viivaa, jolloin viivan suunta muuttuu. Ctrl-näppäinen kanssa laittaa kolmion sivun lukituksen päälle tai pois. Lukittu sivu piirretään mustalla viivalla. Alt-näppäimen kanssa tekee yllä kuvatun kolmion piilotuksen.

Poista piste (Alt)

Mallin pisteen osoittaminen Alt-näppäimen kanssa poistaa sen mallista. Voidaan käyttää myös viivapisteille, jos pisteen kautta kulkee vain yksi viiva. Pisteen poistaminen sulkeutuvasta viivasta jättää viivan yhtenäiseksi. Keskellä viivaa olevan pisteen poistaminen muista viivoista jakaa viivan kahteen osaan.

Lisää piste (Alt), Korkeus mallista

Mallin ulkopuolisen hajapisteen osoittaminen Alt-näppäimen kanssa lisää sen malliin. Jos asetus Korkeus mallista on päällä, haetaan malliin lisättävälle pisteelle korkeus mallista. Näin tehdään myös jos alkuperäisen pisteen korko on nolla tai se osoitetaan hakutavalla hiiri. Muutoin käytetään alkuperäisen pisteen korkeutta. Kaikissa tapauksissa alkuperäinen piste säilyttää korkeutensa.

Näytä piilokolmiot

Piilotettujen kolmioiden näyttäminen editoinnin aikana. Näkyville ja piilotetuille kolmioille voidaan valita väri Väriasetuksissa (väri 23). Tätä toimintoa voidaan myös käyttää näyttämään mallissa olevat aukot valitsemalla väriksi jokin kirkkaasti erottuva väri. Mallin aukot, jotka ovat itse asiassa sivunpituudeltaan liian pitkiä piilotettuja kolmioita, erottuvat nyt selkeästi. Aukkojen näyttämiseen voi käyttää myös reunaviivojen etsintää.

Pintatunnus, Vaihda

Mallin pintatunnus voidaan vaihtaa kolmioimatta mallia uudelleen. Jos uusi pintakoodi eroaa tiedostopäätteen tunnuksesta, ohjelma kysyy varmistuksen ja vaihtaa tiedostopäätteeseen uuden tunnuksen. Selauspainike avaa koooditedoston pintalistan valintaa varten.

Maksimisivu

Anna suurin sallittu sivunpituus. Ohjelma piilottaa kaikki kolmiot, joilla on tätä suurempi sivunpituus.

Muutoksen jälkeen mallista etsitään erilliset alueet ja mahdolliset aukot alueiden sisällä. Jos alueita on enemmän kuin yksi tai alueiden sisältä löytyy aukkoja, annetaan varoitus. Alueiden ja aukkojen näyttäminen voidaan sitten tehdä erillisellä toiminnolla.

Muotosuhde

Kääntää verkon vierekkäisiä kolmioita kolmen säännön perusteella: vierekkäisten kolmioiden muodostaman nelikulmion lävistäjistä valitaan lyhyempi, muodostuvista kolmioista valitaan suhteiltaan leveämpi ja samalla taiteviivalla olevista kolmioista pyritään pois. Toiminnon parametri on pienin hyväksyttävä lyhyemmän lävistäjän puolikkaan suhde pisempään lävistäjään. Symmetrisillä kolmioilla tämä vastaa kolmion korkeuden suhdetta kantaan.

Muotosuhteen arvo 0.0 valitsee aina lyhyimmän sivuista. Arvo 1.0 pyrkii muodostamaan kolmiot aina tasasivuisiksi eli välttämään hyvin kapeita kolmioita. Normaaleilla maastomalliaineistoilla sopiva arvo on yleensä 0.0, joka käyttää Delauney-algoritmia.

Shift-näppäimen kanssa suhdeluvun ja taiteviivojen tarkistus ohitetaan ja käytetään ainoastaan lyhimmän lävistäjän sääntöä. Normaalisti kolmioiden kääntämisen jälkeen suoritetaan maksimisivun tarkistus. Alt-näppäimen kanssa tämä voidaan ohittaa ja kohdistaa kääntäminen vain näkyviin kolmioihin.

Minimikulma

Anna suurin sallittu kolmion kulma. Ohjelma piilottaa kaikki reunakolmiot, joilla on yksikin tätä pienempi kulma. Shift-näppäimen kanssa piilottaa kolmiot reunassa olevien taiteviivojen sisäkulmista.

Käännä kohtisuoraan

Kääntää kolmiot, jotka koskevat annettua viivaa, kohtisuoraan viivaa vasten. Viivojen koodit annetaan listalla pilkulla erotettuina. Voit määrittää listan arvot erikoisasetuksella SwapRoadList. Ctrl-näppäimen kanssa käyttää viivoja, joiden yksikin piste on valittu ryhmään. Toimintoa tarvitaan mm. tieluiskan kolmioiden kääntöön.

Etsi tasaiset alueet

Käyttää maksimikulmaa gooneina (esim. 1.0) tai suhdelukuna (esim. 1:10) ja etsii tasaiset alueet, joissa kaikkien pisteen ympärillä olevien kolmioiden väliset kulmat ovat pienempiä kuin annettu arvo. Nämä pisteet valitaan ja ympärillä olevat kolmiot merkitään koodilla. Maastomallin asetuksissa olevalla Merkityt-vaihtoehdolla voidaan nämä kolmiot sitten maalata.

Etsi piikit

Käyttää minimikulmaa gooneina (esim. 50.0) tai suhdelukuna (esim. 3:1) ja etsii ylös tai alaspäin olevat piikit, joissa kaikki pisteestä lähtevät kolmion reunat ovat jyrkempiä kuin kuin annettu arvo. Nämä pisteet valitaan ja ympärillä olevat kolmiot merkitään koodilla. Maastomallin asetuksissa olevalla Merkityt-vaihtoehdolla voidaan nämä kolmiot sitten maalata.

Lisää

Lisää aktiivisen hajapisteen malliin ja luo kolmiot sen ympärille. Shift-näppäimen kanssa lisää malliin kaikki valitut hajapisteet. Tämä toiminto käyttää samaa Korkeus mallista -asetusta kuin yksittäisen pisteen lisääminen hiirellä.

Poista

Poistaa aktiivisen hajapisteen mallista ja luo uudestaan kolmiot sen ympärillä. Shift-näppäimen kanssa poistaa mallista kaikki valitut hajapisteet.

Nollaa

Tyhjentää tasaisten alueiden tai pikkien etsinnään luomat kolmioiden merkintäkoodit.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

MaxSideList

Pilkulla erotettu lista kolmioinnin sivunpituuden esiasetetuista arvoista.

SurfaceList

Pilkulla erotettu lista pintatunnuksen esiasetetuista arvoista.

AngleList

Pilkulla erotettu lista minimikulman esiasetetuista arvoista.

FactorList

Pilkulla erotettu lista kertoimen esiasetetuista arvoista. Liittyy Käännä kolmiot -toimintoon.

SwapRoadList

Pilkulla erotettu lista käsiteltävistä koodeista. Jos haluat listaan useita eri rivejä, erottele rivien arvot puolipisteellä (esim. 121,123;140,141;124,125,126);

FlatSlopeList

Pilkulla erotettu lista tasaisten alueiden etsinnän esiasetetuista arvoista.

SpikeSlopeList

Pilkulla erotettu lista piikkien etsinnän esiasetetuista arvoista.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö