Projektit

Toiminnolla hallitaan projektitiedostoja. Projektitiedosto on INI-tiedoston tyyppinen tekstitiedosto päätteellä .prj. Se sisältää projektikohtaisia tietoja, joita voidaan käyttää otsikkotiedostoissa, muuntimien alkutiedostoissa sekä laskennan tulostiedostojen otsakkeissa.

Lista näyttää 20 viimeksi käytettyä projektia. Projektin aktivoiminen siirtää sen listalla ylimmäiseksi. Aktiivisen projektin nimi on aina myös näkyvillä ohjelman otsikkopalkissa hakasuluissa aktiivisen tiedoston nimen jälkeen.

Lisää

Luo uuden projektitiedoston kysymällä sen nimen ja hakemiston. Shift-näppäimen kanssa tekee kopion valitusta projektista.

Editoi

Avaa projektin tietojen editoinnin.

Poista

Poistaa projektin listasta, mutta ei tuhoa itse projektitiedostoa.

Tuonti

Kysyy olemassaolevan projektitiedoston nimen ja lisää sen listaan. Ctrl-näppäimen kanssa kysyy hakemiston ja hakee kaikki projektitiedostot hakemistosta ja sen alihakemistoista.

Sulje

Poista listan valinnan jolloin toiminnon sulkeminen OK-painikkeella poistaa projektin käytöstä.