Teksti pisteeksi

Tekstin käsittely lähinnä CAD-kuvia luettaessa. Toiminnolla voidaan muuntaa tekstejä lähimmän pisteen pistenumeroksi tai muuntaa teksti hajapisteeksi. Tarve johtuu lähinnä siitä, että monissa CAD-järjestelmissä tietoa (esim. pistenumero) siirretään tavallisena tekstinä.

Jos tekstipisteellä on korkeus (tekstipisteen Z-arvo), käytetään tätä korkeutta korkeus- ja hajapistemuunnoksissa. Muussa tapauksessa muunnetaan tekstin sisältö pisteen korkeudeksi. Jos teksti alkaa kirjaimilla tai erikoismerkeillä, ohitetaan nämä ja vain numeerinen osuus käytetään. Esimerkiksi tekstistä "Z=12.345" käytetään vain 12.345.

Pistenumeroksi / korkeudeksi / hajapisteeksi

Valitse mitä toimintoa haluat käyttää. Kaikissa vaihtoehdoissa tekstipiste jää aineistoon.

Pistenumeroksi

Muuntaa tekstin lähimmän hajapisteen pistenumeroksi.

Pisteen korkeudeksi, Viivan korkeudeksi

Muuntaa tekstin lähimmän hajapisteen tai viivan Z-arvoksi. Viivan korkeudeksi Shift-näppäimen kanssa kysyy ominaisuuden nimen ja siirtää tekstin viivan ominaisuudeksi.

Teksti hajapisteeksi

Muuntaa tekstipisteen hajapisteeksi.

Lista pisteiksi, Uuteen tiedostoon, Leikepöydältä

Muuntaa ruudulla olevan koordinaattilistauksen pisteiksi. Viereisessä kentässä annetaan formaatti, jolla tulkataan tekstissä olevat ominaisuudet ja koordinaatit. Uuteen tiedostoon -asetus tallentaa pisteet uuteen tiedostoon ja Leikepäydältä-asetus lukee koordinaattilistauksen leikepöydältä. Useimmissa tapauksissa kannattaa ensin merkata muunnettavat rivit ryhmään ja käyttää Valitut-rastia. Toiminto käy läpi vain aktiivisen tiedoston tekstit.

Tekstin koodi

Haettavan tekstin koodi. Tähti (*) hakee kaikki koodit.

Pisteen koodi

Haettavan pisteen koodi, kun siirretään tekstejä lähimmälle pisteelle. Tähti (*) hakee kaikki koodit.

Muunnettaessa tekstejä hajapisteiksi määrää uuden pisteen koodin. Jos kentässä on *, käytetään tekstin alkuperäistä koodia.

Hakuetäisyys

Tekstin ja pisteen välinen suurin sallittu etäisyys metreinä siirrettäessä tekstiä lähimmälle pisteelle.

Ohita tekstit

Ohitetaan tekstit, joissa esiintyy muita merkkejä kuin numerot 0-9.

Ohita desimaaliluvut

Ohitetaan tekstit, joissa esiintyy desimaalipiste, eli ovat yleensä mittalukuja tai koordinaatteja.

Vain alkuosa

Käytetään vain tekstin ensimmäinen sana.

Poista teksti

Löydetyt ja pistenumeroksi muutetut tekstit voidaan poistaa tekstilistalta jolloin ne eivät enää näy kuvassa tavallisina teksteinä.

Valitut

Käsittelee vain valitut tekstit.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

MaxDistList

Lista arvoista hakuetäisyys-asetuksen valintalistassa.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö