CAD-tulkkaus

Tiedoston editointitoiminto, jolla korjataan tyypillisiä CAD-kuvissa olevia puutteita.

Toiminto jakautuu kolmeen erilliseen osaan. Valitse ensin toiminto, tarkista toiminnon asetukset ja suorita se. Toiminnot kohdistuvat vain aktiiviseen tiedostoon.

Laske keskipiste

Viivojen leikkauspiste

Hakee kaikki leikkaavat taiteviivat ja lisää viivojen leikkauspisteeseen uuden pisteen. Leikkauspiste talletetaan hajapisteenä, jos pisteen koodi alla ei ole tyhjä. Leikkauspisteen korko on viivoilta laskettujen korkojen keskiarvo. Jos viivan korko on nolla, sitä ei käytetä keskiarvon laskentaan. Jos CutLines-erikoisasetus on päällä, kummallekin viivalle lisätään piste leikkauskohtaan käyttäen viivalta laskettua korkoa.

Sama koodi

Leikkaavilla viivoilla tulee olla keskenään sama koodi (T3).

Suorakaiteen keskipiste

Laskee keskipisteet sulkeutuville suorakaiteen muotoisille viivoille ja tallentaa ne samaan tiedostoon hajapisteinä.

Ympyrän keskipiste

Laskee keskipisteet ympyröille ja tallentaa ne samaan tiedostoon hajapisteinä. Kaarien keskipisteet voidaan laskea Normalisoinnin Kopioi keskipisteet-toiminnolla.

Viivan koodi

Hakee vain viivat, joilla on annettu koodi. Tähti (*) hakee kaikki koodit.

Pisteen koodi

Leikkauspisteelle talletettava koodi (T3). Tähti (*) käyttää viivan koodia. Jos koodi on tyhjä, leikkauspistettä ei talleteta.

Suorita

Suorittaa toiminnon.

Jos Erikoisasetus CutLines on päällä, toiminto saattaa kestää useita minuutteja isoilla aineistoilla (>50000 pistettä).

Numeroi samat

Käy läpi kaikki hajapisteet ja viivapisteet, tarkistaa onko lähellä muita pisteitä annetun hakurajan sisällä ja numeroi löydetyt pisteet samaksi käyttäen ensimmäisen pisteen numeroa.

Hakuraja

Vertailtavien pisteiden suurin sallittu etäisyys.

Sama XY / Sama XYZ

Hakurajan laskentaan käytetään joko vaaka- tai vinomatkaa.

Suorita

Suorittaa toiminnon.

Numeroi osoittaen

Ohjelma numeroi hiirellä osoitetut pisteet uudelleen käyttäen annettua pistenumeroa.

Arvo

Pistenumero, joka annetaan seuraavaksi osoitetulle pisteelle.

Arvo voi olla joko numero tai kirjain. Jos kentässä on sekä numeroita että kirjaimia, muutetaan vain viimeisen numeron arvoa ellei hakasulkeilla ole määrätty, mikä on muutettava arvo.

Esimerkiksi.

A1 numerointi: A1, A2, A3, ...

[A]15 numerointi: A15, B15, C15, ...

W2[A] numerointi: W2A, W2B, W2C, ...

Askel

Pistenumeron askel, jolla pistenumeroa kasvatetaan. Jos kasvatettava arvo on kirjain, on askel aina 1.

Nollaa

Poistaa näytölle piirretyt pistenumerot.


Erikoisasetukset

Toimintoon liittyy erikoisasetuksia.

CutLines

1 lisää leikkauspiste molemmille viivoille.

MaxDist

Hakuraja viivan etäisyydelle toisesta viivasta (oletus 0.0001). Leikkauspiste voidaan laskea, vaikka viivat eivät varsinaisesti leikkaa.

MinDist

Minimietäisyys, jota lähempänä toisiaan olevat saman viivan pisteet poistetaan.

SameDistList

Lista etäisyysarvoista Numeroi samat -toiminnolle.

NrValueList

Lista pistenumeroarvoista Numeroi osoittaen -toiminnolle.

NrStepList

Lista askelarvoista Numeroi osoittaen -toiminnolle.

RoundXY

Koordinaattien pyöristäminen haluttuun desimaalimäärään.

Katso myös: Erikoisasetusten käyttö