ExifPoint vektoriformaatti

Lukee JPG-kuvan Exif-tiedoista koordinaatit ja luo pisteen kuvan sijaintiin. Pisteelle talletetaan kuvan nimi liitetiedosto-ominaisuutena. Lisäksi luetaan kuvasta mahdollisesti löytyvät suunta, kuvanottohetki ja GPS-tiedot omiin ominaisuuksiinsa.

Exif-tiedoissa oleva koordinaatti on aina asteina WGS84-järjestelmässä. Tämä voidaan muuttaa suorakulmaisiksi koordinaateiksi muuntimen koordinaattiasetuksissa olevalla järjestelmämuunnoksella (esimerkiksi Euref/WGS84 - TM35).

Ominaisuus

Kuvaliitteen ominaisuuden nimi.

Vain nimi / Koko polku

Määrää tallennetaanko pisteen ominaisuudeksi pelkkä kuvatiedoston nimi vai koko hakupolku.


Erikoisasetukset

Katso myös: Yleiset erikoisasetukset.