Tekla kairausformaatti

Formaatti noudattaa InfraModel-määrittelyä, mutta pyrkii luettaessa tulkkaamaan myös vanhemmat versiot. Kirjoitus tehdään kuitenkin aina InfraModelin mukaan.

HM-rivit (huomautus) tulkitaan erikoissäännöin. Jos rivillä on HM LY, tulkitaan se lyönniksi ja edellisen rivin datan puolikierrosten määräksi tulee -1, joka on yleisesti käytetty lyönnin koodina. Jos HM-rivillä on jotain muuta, talletetaan se normaalina huomautuksena.

Normalisointi

Varsinkin vanhemmissa Tekla-muotoisissa kairaustiedostoissa saattaa olla tietoa, joka ei ole yhteensopivaa nykyisten InfraModel-sääntöjen kanssa. Tämän toiminnon tarkoitus on korjata tai poistaa tällaiset kohdat. Katso tarkempi kuvaus alempana.

Infra 2.1

Kirjoittaa Infra 2.1 mukaiset version (FO) ja koordinaattijärjestelmän (KJ). Koordinaattijärjestelmä annetaan muuntimen projektiasetuksissa.

Käytä tabulaattoria

Kirjoitettaessa erottelee datarivien arvot välilyöntien sijasta tabulattorilla.

Tarkista maalajit

Tarkistaa maalajit alla annetun tiedoston mukaan ja siirtää tuntemattomat maalajit kommenteiksi. Jos asetus on päällä ja maalajitiedosto alla on annettu, tuntemattomista maalajeista annetaan varoitus ja maalaji siirretään huomautus-kenttään (HM).

Maalajitiedosto

Muunnostiedosto maalajien koodeille, jossa on sallitut ja oikein kirjoitetut maalajit. Tiedostoa voi käyttää myös maalajien vaihtamiseen. Siinä on kaksi saraketta, joista vasemmanpuoleinen on 3D:ssä näkyvä maalaji ja oikeapuoleinen on Tekla-tiedostossa oleva maalaji. Samaa tiedostoa voi käyttää sekä lukemiseen että kirjoittamiseen.

Esimerkkitiedosto soiltype.dat toimitetaan ohjelman mukana ja löytyy käyttäjän asetushakemistosta.

Tuetut kairaustyypit

Muunnin tukee seuraavia kairaustyyppejä:

Muut tyypit luetaan tunnistamattomina tyyppeinä ja niiden data pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kaikkien kairaustyyppien kohdalla tämä ei täysin toimi. Tunnistamattomista tyypeistä kirjoitetaan varoitus muuntimen lokitiedostoon.

Normalisointi

Jos päivämäärä tai pistenumero puuttuu, päivämäärän oletusarvoksi (kirjoitus) tulee 00000000 ja pisteet numeroidaan juoksevasti. Ohjelma hakee ensimmäisen vapaan pistenumeron ja numeroi tästä eteenpäin. Puutteista tulee maininta lokitiedostoon

Korjaa lainausmerkkien ja välilyöntien käytön. Lainausmerkit poistetaan ja lainausmerkkien sisällä olevat välilyönnit korvataan alaviivalla. Lainausmerkkeinä voi olla joko 'aa' tai "bb". Lainausmerkit tarkistetaan pistenumerolta, koodilta, ominaisuustiedoilta ja huomautuksilta. Huomautusrivillä (HM) voi olla myös välilyöntejä.

Tarkistaa laittoman PK-rivin (pöytäkirjan numeroa ei ole). Jos pöytäkirjan numero ei ole numeerinen, koko rivi poistetaan.


Esimerkki

Painokairaus:

TT PA 0 1
TY 0
PK 1 VR AL
XY 6701727.876 2434993.840 53.740 010296 666
LN 1 0.000 0.000
AL  0.800
   1.000  100.000   0 SA
   1.200  100.000   5 SA
   1.400  100.000   4 SA
   1.600  100.000   4 SA
   1.800  100.000   4 SA
   2.000  100.000   3 SA
   2.200  100.000   2 SA
   2.400  100.000   3 SA
   2.600  100.000   2 SA
   2.800  100.000   0 SA
   4.600   50.000   0 SA
   4.800  100.000   75 SA
   4.950  100.000   10 MR
   4.960  100.000  100 MR
   4.970   0.000   -5 MR
   4.980   0.000   -5 MR
-1 KL

Erikoisasetukset

Katso myös: Yleiset erikoisasetukset.