3D-Win versio 6.7.0

Keskustelua 3D-Win ohjelmasta
Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 297
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Win versio 6.7.0

Viesti Kirjoittaja mikko » 01 Joulu 2020, 12:42

3D-Win versio 6.7.0 on nyt ladattavissa uusilta kotisivuiltamme: https://3d-system.fi/ladattavat-tiedostot/.

Tämä versio on saatavilla vain 64-bittisenä ja vaatii Windows 10 käyttöjärjestelmän. Vanhemmissa ja 32-bittisissä järjestelmissä toimii edelleen vanha versio 6.5.3.

Tekniset muutokset:
 • Siirrytty käyttämään vcpkg-systeemiä kirjastojen hallintaan
Asennus ja käyttöoikeudet:
 • Uudet kooditiedostot code_67.dat ja system_67.dat:
  • Lisätty system_67.dat -tiedostoon InfraModel PlanFeature-tyypit ja ominaisuudet:
   • IM_cable (IM:label, IM:owner, IM:networkType, IM:cableType, IM:radiusAround, IM:widthRight, IM:heightAbove, IM:widthLeft, IM:heightBelow)
   • IM_fence (IM:label, IM:fenceType, IM:fenceHeight, IM:postMaterial, IM:postShape)
   • IM_footing (IM:label, IM:footingHeight, IM:footingMaterial, IM:foundationType, IM:radiusAround, IM:length, IM:lengthDir, IM:width)
   • IM_railing (IM:label, IM:railingType, IM:purpose, IM:shockResistaceClass, IM:snowPlowingDurabilityCategory, IM:normalizedWorkingWidht,IM:railingHeight, IM:railHeight, IM:railingMaterial, IM:startType, IM:endType)
   • IM_surfaceStructure (IM:material, IM:thickness, IM:surfaceRef)
  • Korjattu poikkileikkausakselien nollaviivojen paksuus systeemikoodissa 9090.
 • Poistettu asetustiedostojen päivitys versiosta 6.3.
 • Poistettu 64 asennuspakettien ja ohjelmien nimistä, kaikki on nyt oletuksena 64-bittistä.
 • Poistettu asennuspaketista vanha 3D-Win_Tierakenneohje_53.pdf.
 • Asennus ei enää kopioi PDF-dokumentteja käyttäjän asetushakemiston Dokument-alihakemistoon.
 • Lisätty ensiasennukseen uusia oletusmuuntimia:
  • Drill Plan List -tekstimuunnin porareikien listausta varten.
  • CSV (Xsite) ja LandXML (Xsite) muuntimet Xsite Manage -palvelun toteumapisteiden lukemiseen.
  • Dxf2 (Xsite background) kirjoitusmuunnin Landnova taustakarttojen kirjoitukseen.
  • Dxf2 (Xsite warning 200) kirjoitusmuunnin Landnova varoituskarttojen kirjoitukseen.
  • Nämä voidaan lisätä erikseen lukemalla tiedosto import_67.ini Tuonti-toiminnolla.
 • Lisätty asennuspakettiin uusia otsikkoesimerkkejä:
  • Uusi rakennuspiirustuksen nimiöesimerkki rakennus.tit.
  • Esimerkki 3d_legend.tit näyttää miten LEG-määrittelyllä listataan yleisimpien koodien symbolit.
  • Kaivokortti.tit toimii kaivoviitteiden kanssa ja näyttää myös liitetiedostona olevan valokuvan.
 • Lisätty kairausesimerkkitiedostoon pernaja.kr.tdw puuttuneet päivämäärät ja tutkimuskohtaiset tunnukset.
 • Päivitetty asennuspakettiin Infra_Rakentajakoodaus_v.2.33.dat kooditiedosto.
 • Lisätty asennuspakettiin rail_codes.dat, jossa raidenuotituksen käyttämät pinnat ja koodit.
 • Päivitetty asennuspakettiin uusi 3D-Win_Perusohje_67.pdf.
Piirto:
 • Laskentalinjan paaluluvut piirretään nyt aina kohtisuoraan linjaan nähden.
 • Tiedostokohtainen läpinäkyvyysprosentti toimii nyt DirectDraw-piirron kanssa kaikille tiedostotyypeille.
Käyttöliittymä:
 • Korjattu kohteiden siirtoa hiirellä raahaamalla muiden toimintojen ollessa yhtä aikaa auki.
 • Lisätty käyttöliittymäasetus toimintojen liikuttamiseen ikkunan mukana:
  • Toiminnot liikkuvat sidottuna vasempaan tai oikeaan laitaan sijainnin mukaan.
  • Oletuksena muut ikkunat eivät liiku pääikkunan mukana, Shift-näppäimen kanssa liikkuvat.
Tiedosto:
 • Lisätty otsikkotauluun uusi asetus hakemaan LEG-määrittelyn symbolit kaikista tiedostoista.
 • Muuntimien alkutiedostomakrot toimivat nyt myös otsikkotaulun kanssa.
 • Korjattu kaatumisongelmia joidenkin tulostimien kanssa.
Formaatit:
 • Muutoksia CAD-tiedostojen käsittelyyn:
  • Poistettu vanhat DXF-muuntimet (vektori ja maastomalli), korvautuvat uusilla Dwg2/Dxf2-muuntimilla.
 • Muutoksia LandXML/Inframodel käsittelyyn:
  • PlanFeature-kohteiden kirjoittaminen antaa varoituksen puuttuvista pakollisista ominaisuuksista.
  • PlanFeatures-osioiden luku Avaa LandXML -toiminnolla käsittelee nimen paremmin.
  • Lisätty Stringline-viivojen luku ja kirjoitus:
   • Luettaessa viivoille laitetaan Stringline-pintatunnus ja keskilinjan nimi IM:centreLine-ominaisuuteen.
   • Kirjoitettaessa vähintään yhdeltä viivalta on löydyttävä IM:centreline-ominaisuus, jossa keskilinjan T2.
   • Kirjoitettaessa viivat järjestetään vasemmalta oikealle keskilinjaa lähinnä olevan pisteen mukaan.
  • Muutoksia CgPoint-pisteiden lukuun:
   • Pisteille luetaan nyt myös desc- ja oId-ominaisuudet.
   • Pintatunnus luetaan CgPoints-hierarkian toiselta tasolta, joko code- tai name-ominaisuudesta.
  • Putkiverkkojen luku toimii nyt myös perus LandXML-tiedostoista ilman IM4-laajennoksia.
  • Lisätty raidegeometrioiden kallistusten (cant) luku:
   • Eivät toistaiseksi tallennu 3D-Winin geometriatiedostojen mukana.
  • Muutettu raidegeometrioiden kirjoitusta ilman InfraModel-asetusta:
   • Käyttää kilometripaaluille Trimblen ymmärtämää perus LandXML-muotoa.
   • Lisää nollasta alkaviin raidegeometrian paaluihin ensimmäisen kilometripaalun paikan.
 • Muutoksia GDAL/OGR -muuntimeen:
  • Alustava kuvaustekniikan kirjoitus KML-formaattiin:
   • Tarvitsee kirjoitukseen mukaan kooditiedoston (joko nimi tai tähti).
   • Viivojen värit ja leveydet sekä alueiden värit kirjoitetaan, viivatyyppejä KML ei tue.
   • Viivojen ja alueiden piirtotiedoissa annettu läpinäkyvyys toimii.
 • Muutoksia glTF-tiedostojen kirjoitukseen:
  • Lisätty vektoritiedostojen ja tiegeometrioiden kirjoitusmuuntimet.
  • Lisätty optio Cesium 3D-tiilien kirjoittamiseen maapallokeskisissä koordinaateissa.
  • Lisätty optio tasaisten normaalien kirjoittamiseen, verkon kulmat jäävät teräviksi.
  • Piirtotiedossa määritelty viivakohtainen väri siirtyy oikein viivojen materiaaliksi.
  • Lisätty asetus nostamaan taiteviivoja hieman ylöspäin, jotta ne erottuvat mallista paremmin.
 • Muunninlistan vihjetekstit näyttävät muuntimen nimen lisäksi sen käyttämät tiedostopäätteet.
 • Lisätty yleisesti käytetty TKY-tiedostopääte Xpower-muuntimen oletusasetuksiin.
 • Lisätty uusia makroja:
  • #TRIANGLES näyttää aktiivisen kolmioverkon näkyvien kolmioiden määrän.
  • #TOTALLENGTH ja #AVERAGELENGTH laskevat tiedoston viivojen yhteispituuden ja keskiarvopituuden.
  • #TOTALAREA ja #AVERAGEAREA laskevat tiedoston alueiden yhteiden ja keskiarvopinta-alan.
  • Pituusmakrot toimivat myös poikki- ja pituusleikkaustiedostoille sekä kairauksille.
 • Poistettu vanha User=4 Iredes erikoisasetus, korvautuu makroilla #TOTALLENGTH ja #AVERAGELENGTH.
 • Optimoitu muunninlistan täyttöä, aukeaa nyt nopeammin pitkien listojen kanssa.
 • Muunninlista käyttää nyt luonnollista numerojärjestystä (Muunnin2 on listassa ennen kuin Muunnin10).
 • Muutoksia Geonic-formaattiin Elisan kaapeleita varten:
  • Lisätty kirjoitukseen erikoisasetukset DepthAttribute ja DepthLimit vajaan syvyyden käsittelyyn.
  • DepthAttribute määrää ominaisuuden, jossa on kaaplein syvyys ja DepthLimit minimisyvyyden.
  • Jos syvyys on alle minimisyvyyden, kirjoitetaan kaapelin koodiksi vajaan syvyden koodi.
 • Tekla-kairausformaatin päivämäärien puuttuvaksi vuosisadaksi lisätään 2000, jos vuosi on pienempi kuin 70.
 • Muutoksia VR:n raidegeometriaformaattiin:
  • Luettaessa kilometripaalut tallennetaan oikealle pituusmittausraiteelle.
  • Korjattu kulmien arvot, 4. asteen käyrien tyyppi ja elementin nimen luku.
  • Lisätty kallistusten kirjoitus LandXML-tiedostosta.
 • Korjattu samannimisten kohdetyyppien ja ominaisuuksien käsittelyä GML-luvussa.
 • Poistettu kaikki havaintokirjaformaatit ja vanha xcable-formaatti.
 • Poistettu vanhoja tiegeometriaformaatteja: PPL/TVE, Teku ja Xroad list.
 • Nimetty uudelleen Trimblen muunninfunktiot: TrimbleDC, TrimbleLocus (Xcity), TrimbleNIS (Xpower) ja TrimbleTTM.
Editointi:
 • Lisätty piirtotietoihin läpinäkyvyysprosentti.
 • Lisätty Katkaise viivat -viivatyökaluuun Shift-optio siirtämaan ominaisuudet:
  • Kahden pisteen viivojen katkaisussa siirtää osion lopppisteen ominaisuudet viivalle.
  • Hajapisteiksi muuttamisessa siirtää viivan ominaisuudet hajapisteille.
  • Toiminto ei enää automaattisesti numeroi kahden pisteen viivoja uusiksi.
 • Muutoksia linearisointiin:
  • Lisätty asetus käsittelemään vain valitut viivat.
  • Lisätty asetus viivaosion maksimi pituudelle.
 • Muutoksia saarekkeiden lisäystyökaluun:
  • Korjattu vain valittujen viivojen käsittely.
  • Lisätty saarekkeiden jako erillisiksi viivoiksi Alt-näppäimen kanssa.
 • Kaivoviitteen laskenta Shift-näppäimen kanssa pakottaa viitteiden laskennan uudellla etäisyydellä.
 • Pisteryhmän editoinnin viivan ja tunnuksen selauspainikkeet osaavat hakea maksimiarvot aktiiviselta tiedostolta.
 • Ominaisuuden arvon editointi käsittelee nyt oikein lyhennetyt tiedostopolut.
Laskenta:
 • Lisätty linjalaskentaan erillinen pystygeometian ylityksen käsittely:
  • Toimii kuten A-mitan ylitys eli varoittaa punaisella värillä ylityksestä.
  • Käyttää samaa arvoa kuin pystygeometrian linjalaskennan A-mitan tarkistus.
 • Lisätty tuki maapallokeskiselle WGS 84 / ECEF -koordinaatistolle (EPSG 4978).
 • Muutoksia Helmert-muunnosten ajamiseen:
  • Lista on nyt kelluva, eikä sulkeudu automaattisesti muunnoksen ajamisen jälkeen.
  • Muunnoksen ajaminen Ctrl-näppäimen kanssa ajaa sen toiseen suuntaan.
 • Poistettu vanha havaintokirjojen laskenta.
Maastomalli:
 • Poistettu korkeuskäyrien erillinen pehmennystoiminto, korvautuu viivojen linearisoinnilla.
 • Lisätty pinta-alojen laskenta mallin alueisiin:
  • Näyttää raja-arvojen alla, sisällä ja yllä olevat pinta-alat toiminnossa.
  • Samat arvot tallentuvat tulostiedoston ominaisuuksiin AREA_UNDER, AREA_INSIDE ja AREA_OVER.
  • Lisätty asetus tallentamaan käytetyt raja-arvot tulostiedoston nimeen.
  • Lisätty Seuraava-painike lisäämään raja-arvojen erotus niihin.
 • Nimetty mittalinja laskentalinjaksi, ei enää sekaannu keskilinjaa tarkoittavaan mittalinjaan.
 • Lisätty maastomallin asetuksiin uusi asetus aluemaalausten läpinäkyvyydelle.
 • Kolmioiden piilotus muistaa viimeksi käytetyn sisäpuoli/ulkopuoli -asetuksen.
 • Lisätty mallin editoinnin piikkien hakuun huippukohtien haku Ctrl-näppäimen kanssa.
Tiegeometria:
 • Nimetty mittalinja laskentalinjaksi, ei enää sekaannu keskilinjaa tarkoittavaan mittalinjaan.
 • Muutoksia tiegeometrian kopiointiin:
  • Lisätty optio maksimi sivusiirrolle kaarien ja klotoidien osituksessa.
  • Nimetty Pisteet tasapaaluille -asetus pyöristykseksi, joka toimii myös maksimi sivusiirron kanssa.
  • Pystygeometrian kaaret eivät enää turhaan tihennä pistevälejä, joiden etäisyys on jo tarpeeksi lyhyt.
 • Korjattu ML-XYZ-leikkauksen toiminta isojen aineistojen kanssa.
 • Korjattu pientareiden käsittely ylimmän yhdistelmäpinnan kanssa.
Kairaus:
 • Makro #LENGTH toimii nyt myös kairapisteille ja laskee alku- ja loppusyvyyksien eron.
Asetukset:
 • Muutoksia pisteen esityksen desimaalien hallitaan:
  • Desimaalien määräksi voidaan antaa tähti (*), jolloin käytetään käyttöliittymäasetusten desimaaleja.
  • Muussa tapauksessa desimaaliasetus vaikuttaa nyt myös makroihin.
 • Poistettu pisteen esityksen erikoisasetus CheckSettPoint:
  • Symbolien tekstit piirretään nyt aina pisteen esityksen ominaisuuksien kanssa.
 • Koodilistojen vihjetekstit näyttävät koodin pitkän selityksen ja piste/viiva/alue geometriatiedon.
Työkalut:
 • Nyt käytettävissä on kolme omaa työkalupalettia: Omat 1, Omat 2 ja Omat 3.
 • Poistettu vanhat Merenkulkulaitoksen lisätoiminnot Verhokäyrä ja Taajuusluotain.
 • Poistettu vanhat tietokantayhteystoiminnot.
 • Symbolien kääntötyökalu osaa nyt kääntää myös tekstejä.
 • Lisätty muotoilumäärittely f muuntamaan goonit asteiksi, toimii muuten kuten d tai h ($ANGLE%ffmmss.1).
 • Siirretty lähestymiskuva, karttalehtijako ja palvelinyhteys Muut-alavalikkoon.
 • Siirretty aputoimintojen porakaavio ja lisätoimintojen raidenuotitus työkaluvalikkoon.
 • Muutoksia raidelaskentaan:
  • Lisätty mahdollisuus nuotitukseen pienenevän paaluluvun järjestyksessä.
  • Lisätty toleranssiviivat minimi- ja maksiminostolle sekä maksimisiirrolle.
  • Lisätty elementtien muutoskohtien näyttäminen nuotitusikkunassa.
  • Erillinen asetus VR-kilometripaalujen näyttämiselle nuotitustiedostossa.
  • Kaarilistaus näyttää oletuksena vain kaari- ja siirtymäelementit, Shift-näppäimen kanssa kaikki.
  • Lisätty tuki kilometrien projisointiin pituusmittausraiteelta sivuraiteille.
  • Uusi Tarke-painike laskee tarkkeet pysty- ja sivusuunnassa.
  • Poistettu vanha Geodimetrin ARE-tiedoston kirjoitus.
Ikkuna:
 • Korjattu pituusleikkausten vertailu DirectDraw-piirron kanssa.
 • Lisätty pinnan editoinnin pisteen poistoon Shift- ja Ctrl-optiot poistamaan kaikki vasemmalta tai oikealta.
 • Korjattu kairadiagrammien piirto pituusleikkauksen Z-kertomen kanssa.
Ohje:
 • Dokument-kohta vie suoraan ohjelman asennushakemiston Document-alihakemistoon.
  • Dokumentteja ei siis enää kopioida käyttäjän asetushakemiston Document-alihakemistoon.

Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 297
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Win versio 6.7.0.1

Viesti Kirjoittaja mikko » 09 Joulu 2020, 08:42

Pieni pikapäivitys 6.7.0.1, joka korjaa muutaman versiossa ilmenneen ongelman:
 • Korjattu pisteiden uudelleennumerointi suljettujen viivojen kanssa.
 • Lisätty puuttunut tiedosto import_67.ini asennuspakettiin.
 • Korjattu pystygeometrin alueen minimin ja maksimi laskenta.
Ladattavissa kotisivuilta normaalista paikasta.

Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 297
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Win versio 6.7.0.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 22 Joulu 2020, 12:04

Lisää pieniä korjauksia:
 • Muutettu WMTS-palvelun API-avaimen käsittelyä:
  • Käyttäjätunnukseksi voidaan antaa palvelun määräämä sana väkästen välissä (<token>, <api-key>)
  • Tästä muodostuu URL-hakuun vastaava komento salasanan kanssa (&token=XXXXX, &api-key=XXXXX)
  • Ainakin Maanmittauslaitos ja Tanskan Kortforsyningen toimii, periaatteessa muutkin vastaavat.
 • Korjattu 32-merkkiä pidempien salasanojen käsittely verkkokarttapalveluissa.
 • Korjattu Trimble Locus palvelinyhteyden toiminta, kun palvelimen nimessä on pisteitä.
 • Korjattu Trimble Locus XCI-tiedostojen viivojen koodin luku.
Ladattavissa kotisivuilta normaalista paikasta.

Vastaa Viestiin