3D-Win versio 6.6.2

Keskustelua 3D-Win ohjelmasta
Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 297
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Win versio 6.6.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 02 Huhti 2020, 15:27

3D-Win versio 6.6.2 on nyt ladattavissa uusilta kotisivuiltamme: https://3d-system.fi/ladattavat-tiedostot/. Vanhojen käyttäjätunnusten ja salasanojen pitäisi toimia. Ilmoitelkaa mahdollisista häiriöistä, niin korjataan.

Tämä versio on saatavilla vain 64-bittisenä ja vaatii Windows 10 käyttöjärjestelmän. Vanhemmissa ja 32-bittisissä järjestelmissä toimii edelleen vanha versio 6.5.3.

Muutokset:
 • Muutettu lisensointia:
  • Kaksi peruslisenssiversiota: perusohjelma ja maastomalli/tiesuunnittelu/kairaus.
  • Perusohjelman lisenssillä toimivat nyt myös CAD-muuntimet, GIS-muuntimet ja palvelinyhteydet.
  • Jos on aikaisemmin ollut maastomalli tai tiegeometria. toimivat nyt ne molemmat sekä myös kairaus.
  • Raidelaskenta on edelleen erikseen kuten myös vanhat kairausoikeudet pelkän perusohjelman kanssa.
 • Merkattu vanhat Dxf- ja DxfModel-muuntimet vanhentuneiksi, antavat aina käytettäessä varoituksen lokiin.
 • Uusi glTF malliformaatti:
  • Kirjoittaa mallin glTF-muotoon käytettäväksi erilaisissa 3D-mallisovelluksissa.
  • Asetuksella määrätään kirjoitetaanko tiedostoon nurkkapisteiden normaalit (pyöristävät taitteita).
  • Binääridata voidaan kirjoittaa joko erilliseen tiedostoon tai pakata base64-koodattuna JSON-tiedostoon.
  • Kaikki mallit -asetus kirjoittaa kaikki elementtilistan mallit samaan glTF-tiedostoon.
  • Yksi näkymä -asetus kirjoittaa kaikki mallit samaan näkymään, muutoin ne muodostavat erilliset näkymät.
  • Pienet koordinaattiarvot kirjoitetaan suoraan, isojen kanssa vähennetään alueen keskipiste.
 • Lisätty ohjevalikkoon linkki uuteen tukiportaaliin.
 • Korjattu porakonekairauksen diagrammin piirtoa.
 • Tekstiryhmän editoinnin Suorita-painike Shift-näppäimen kanssa nollaa ryhmän.
 • Korjattu tekstien haku osoittamalla, kun tekstillä on mukana siirtoarvot dXY.
 • Korjattu poikki- ja pituusleikkausten tekstieditoinnin vanhan tekstin näyttö oikeaan paikkaan.
 • Muutoksia CAD-formaatteihin:
  • Lisätty DwgFlag arvo 2 normal explode for blocks, pakottaa blokeille normaalin räjäytyksen.
  • Oletuksena kaikille räjäytettäville kohteille kokeillaan molempia räjäytystapoja.
  • Otsikkotiedoston rasterilogot kirjoitetaan DWG-tiedostoon samalle tasolle 9089 kuin viivat.
  • Korjattu hatch-aluemaalausten reunaviivojen luku joidenkin tiedostojen kanssa.
 • Muutoksia LandXML/Inframodel käsittelyyn:
  • Oletuksena CgPoint name-ominaisuudeksi kirjoitetaan T4, Käytä GUID -asetuksen kanssa GUID.
  • GUID-ominaisuuden puuttuessa name-ominaisuudekai kirjoitetaan juokseva numero.
  • Jos luettaessa name-ominaisuus tunistetaan GUID-arvoksi, se laitetaan GUID-ominaisuuteen, muuten kenttään T4.
  • CgPoint surveyOrder luetaan ja kirjoitetaan vastaavan nimiseen ominaisuuteen.
  • CgPoints-ryhmien kirjoitus laittaa nimiin mukaan alkuperäisen tiedostonimen.
  • Vektoriosion tyyppi (SourceData, PipeNetwork, yms.) näytetään Avaa LandXML -listassa, mutta ei lisätä nimeen.
  • Lisätty tiegeometrian elementtikohtaisen nimen kirjoitus ja luku pisteen NAME-ominaisuuteen.
  • Parannuksia raidegeometrioiden ja KM-pisteiden käsittelyyn, lisätty elementtien automaattinen nimeäminen.
 • Muuntimien CreateLines-erikoisasetus käyttää nyt oletuksena koodin tyyppiä (piste/viiva/alue) viivojen luontiin.
 • Muutoksia linearisointiin:
  • Linearisointi ilmoittaa mahdollisesti syntyneistä silmukoista tai muuten leikkaavista taiteviivoista.
  • Muutettu pehmennys käyttämään samoja asetuksia kuin korkeuskäyrien pehmennys.
  • Pehmennys interpoloi korkeudet eli toimii myös eri korkoja sisältäville taiteviivoille.
 • Lisätty tiedoston yhteenvetoon kolmioverkkojen minimi, maksimi ja keskimääräinen kolmiosivun pituus.
 • Lisätty asennuspakettiin teollisuusmittauksen Octave-funktiotiedostot, asentuvat Industrial-alihakemistoon.
 • Aktiivisen pisteen tiedoston aktivointi Shift-näppäimen kanssa valitsee aktiivisia pisteitä sisältävät elementit.
 • Ympyröiden teko kohteen lisäämisellä tai keskipisteen laskenta sallii paikan siirtämisen ennen tallennusta.
 • Korjattu luiskaviivojen pituuksien käsittely Suunta rajausviivalta -asetuksen kanssa.
 • Lisätty useisiin toimintoihin tiedostolistojen automaattinen päivitys elementtilistan sisällön muuttuessa.
 • GIS-formaattien Merkkaa alueet -asetus kirjoittaa sulkeutuvat taiteviivat aluetyyppisinä.
 • Siirrä piste toiminnon Jätä piste jatketulle viivalle -asetus siirtää nyt myös vapaaseen suuntaan.
 • Korjattu MML GML-luvun kohteiden monistuminen referenssejä sisältävien tiedostojen kanssa.
 • Taiteviivapoikkileikkauksen siirto Shift- ja Alt-näppäinten kanssa säilyttää zoomauksen.
 • Tekla-kairausformaatin uusi Tarkista painokairaus -asetus tekee lisätarkistuksia luetuille painokairauksille.
 • Uusi aputoiminto porakaavion laskemiseen:
  • Toiminto ei ole toistaiseksi vapaasti käytettävissä, vaan vaatii erillisen lisenssin.
  • Asetukset kentän alueelle, reikävälille ja suunnalle sekä reikien suunnalle.
  • Kayttaa vakiotasoja tai malleja reikien ylä- ja alapäiden korkeuksille.
  • Mahdollisuus lisätä ja poistaa yksittäisiä porareikiä.
 • Korjattu editointien piirto tiedostokohtaisen pisteen esityksen kanssa.
 • Lisätty koodilistan kirjoitus Novatronin NFCL-muotoon:
  • Muista listauksista poiketen kirjoittaa aina samaan tiedostoon sekä pinnat että koodit.
  • Jos kooditiedoston pintalista on tyhjä, hakee pintalistan systeemitiedostosta.
  • Villit merkit * ja ? muutetaan nolliksi.
  • Kirjoitus Alt-näppäimen kanssa merkkaa D-alkuisten RAK-suunnittelukoodien kartoitustiedoksi arvon N.
 • LAS-kirjoitus antaa varoituksen, jos koodeja joudutaan katkaisemaan formaatin sallimalle välille 0-255.
 • Lisätty WFS-verkkopalveluihin asetus schema-tiedoston luvun ohittamiselle.
 • Palautettu takaisin versiossa 6.6.0 poistettu vanha Merenkulkulaitoksen NAVI 2003 koordinaatistomuunnos.
 • Massalaskennat muistavat viimeksi käytetyn rajaustiedoston ja viereinen rasti määrää käytetäänkö sitä.
 • Korjattu poikki- ja pituusleikkausikkunoiden ulkopuolella olevien kairadiagrammien näkyminen ikkunassa.
 • Korjattu pystygeometrian editoinnin taiteviivan haku pääikkunasta.
 • Lisätty tiedoston yhteenvetoon koodien lajittelu T1-kentän mukaan.
 • Korjauksia Leikkaa alue -toiminnon uusien elementtien luomiseen:
  • Viivojen numerointi tarkistetaan vain sulkeutuvilta taiteviivoilta, joista muodostuu uusia elementtejä.
  • Usean uuden elementin luonti onnistuu nyt vain aktiivisesta elementistä.
 • Korjauksia Pisteen esityksen asetuksiin tiegeometriatiedostojen kanssa.
 • Parannuksia VR:n raidelaskentaan ja VR-geometrian listausformaatin kirjoitus.
 • Korjattu näytön päivitys Viivan editoinnin tihennyksen ja Korvaa pisteet -asetuksen kanssa.
 • Muutoksia tieparametrien editointiin:
  • Parametrin oikea/vasen -tieto näytetään nyt erillisessä sarakkeessa parametrin jälkeen.
  • Listan alareunan nimikentän oikeassa reunassa näytetään parametrin arvo aktiivisessa poikkileikkauksessa.
  • Jos aktiivisen poikkileikkauksen vasen ja oikea arvo eroavat, näytetään molemmat kauttaviivalla erotettuna.
  • Lisää-painike Ctrl-näppäimen kanssa kopioi aktiivisen parametrin loppuarvot uuden parametrin alkuarvoiksi.
  • Laskenta antaa virheen, jos erillisten kanaalien tai pyöräteiden viivatiedostoja ei löydy elementtilistasta.
 • Parannuksia tiedoston tarkistukseen:
  • Lähellä toisiaan olevat viivan päätepisteet voidaan yhdistää korjaustoiminnolla leikkauspisteeseen.
  • Yhdistäminen sallitaan vain jos etäisyys leikkauspisteeseen on vähemmän kuin päiden väli kerrottuna viidellä.
 • Korjattu Text-formaatin lukupuolen määrittely hyväksymään myös tyhjät kentät (esim. $T4;;X;Y;Z).
 • Korjattu mustavalkoasetuksen (Shift+F12) käsittely umpivärjättyjen alueiden ja kuvatiedoston kanssa.
 • Korjattu geodeettisen laskennan referenssilinjan väkästen piirto linjan sivusiirron kanssa.
 • Pinta-alan laskennan välitulosten näyttö (Shift+Sulje) tekee nyt viivan nollauksen ennen näyttämistä.
 • Parannuksia ja korjauksia tierakenteen poikkileikkausten laskentaan:
  • Pyörätien kerrospaksuudet korjattu, kun pyörätie kiinni ajoradassa.
  • Pientareen alareunan kaltevuus noudattaa ajaradan kaltevuutta.
  • Jakavan kerroksen yläreuna samalla kaltevuudelle myös pyörätien alla.
  • Luiskan täyttö alkaa nyt pientareen yläreunasta.
  • Lisätty uusi parametri PMR pintamaan poiston raja-arvolle, oli aikaisemmin kiinteä 2.0m.
  • Lisätty testiparemetrit TEST1, TEST2 ja TEST3 uusien parametrien testausta varten.
 • Vaihdettu tierakenteen Laske kartta -toiminnon nimeksi Luo rakenneviivat.
 • Korjauksia kairaustiedostojen luvun varoituksiin:
  • Uudet varoitukset puuttuvasta koordinaatista tai lopetustavasta
  • Ei enää varoitusta omistajasta, organisaatiosta tai maalajiluokasta (Infra ei vaadi).
 • Muutoksia tiegeometrian mittalinjan editointiin:
  • Piirtää poikkiviivat vasta kun alku- ja loppupaalu on annettu.
  • Lisätty asetus tiegeometrian muutoskohtien käsittelyyn.
 • Leikkaa tekstin tausta -aputoiminto varoittaa, jos paperizoomaus ei ole päälle.
 • Elementtilistan Jaa osiin -toiminto laittaa jaetuille elementeille värit päälle, jos jakoehtona ollut #COLOR.
 • Poikkileikkauslaskennan vasen puoli voidaan antaa ilman etumerkkiä, jos viereinen rasti on päällä.
 • Tarkeasetusten Käytä Z-etumerkkiä -asetus kirjoittaa etumerkin myös positiivisille arvoille.
 • Kaivoviitteen Alin korko -painike Alt-näppäimen kanssa kopioi kaivon sijainnin pohjapisteeltä.
 • XPower-formaatin kirjoitus kirjoittaa syvyysparametrin suurimman desimaalimäärän tarvitseman arvon mukaan.
 • Korjattu pintojen valintalistan hitaus pitkien pintalistojen kanssa.
 • Lisätty GPX-muuntimen XYZ-oletusasetuksiin muunnos WGS84:n ja tunnettujen koordinaattijärjestelmien välille.
 • Korjattu mallin korkeusvärjäyksen vaakasuorien kolmioiden käsittely.
 • Päivitetty lisenssiohjeet ja lisätty erillinen ohje verkkolisenssin kloonauksen purulle.