3D-Win versio 6.5.2

Keskustelua 3D-Win ohjelmasta
Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 297
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Win versio 6.5.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 26 Huhti 2019, 14:55

3D-Win versio 6.5.2 on nyt ladattavissa asiakassivuiltamme: http://www.3d-system.fi/index.php/asiakkaat.

IFC-muunnin ei ole mukana virallisessa 3D-Win asennuspaketissa, vaan edelleen ainoastaan testiversiossa 3D-Test. Testiversioista lisää erillisessä viestiketjussa: viewtopic.php?f=10&t=445

Muutokset:
 • Muutoksia ominaisuuksien muunnostiedostoon:
  • Muunnos ajetaan formaatinmuuntimella luettaessa ennen Säilytä/Poista koodit -operaatiota.
  • Aaltosuluissa annettu osio ei pysähdy ensimmäiseen täsmäävään riviin, vaan suorittaa kaikki rivit.
  • Blokki voidaan kommentoida pois käytöstä laittamalla sen otsikon eteen huutomerkki ([! tai {!).
  • Blokin loppuun voidaan laittaa vastaava kommentin loppumerkki !] tai !} syntaksiväritystä varten.
  • Korjattu kellonaikoja, päivämääriä ja värejä sisältävien ominaisuuksien muotoilu.
 • Fonttien viiteviiva piirretään lähemmäs tekstiä, jos fontilla ei ole kehystä.
 • Alkuperäinen teksti näytetään harmaana tekstin editoinnin aikana.
 • Koodilistan avaus selauspainikkeella valitsee oikean villejä merkkejä sisältävän rivin myös kirjainkoodeille.
 • Muutoksia WMTS-toimintoon:
  • Korjattu karttatiilien käsittely, kun tiilillä on eri värimäärä (LIVI Rannikkokartat).
  • Toiminto käyttää nyt EPSG-koodin mukaista NE/EN koordinaattijärjestystä (MML GK-kaistat toimivat).
  • Lisätty Käännä XY -asetus niitä palveluja varten, jotka eivät yllä olevaa noudata (esim. Helsinki).
  • Lisätty käytettävän koordinaatistoruudukon automaattivalinta (esim. MML GK-kaistat).
  • Automaattivalinta hakee automaattisesti palvelun tarjoamista ruudukoista käyttäjän systeemiin täsmäävän.
  • Toiminto poistaa välimuistista automaattisesti joidenkin palvelujen palauttamat nollan kokoiset tiilet.
 • LandXML/InfraModel muutoksia:
  • LandXML-käsittelyn yhdistäminen järjestää yhteen samantyyppiset osiot päätteen mukaan (xy, tg, mm).
  • Teoreettisille tarkepistetiedostoille ei enää kirjoiteta accuracyType-ominaisuutta.
  • Mitatuille tarkepistetiedostoille accuracyType-ominaisuus kirjoitetaan oikeaan paikkaan.
  • Kirjoita GUID nimeksi -asetus vaikuttaa nyt myös tarkepisteiden nimiin.
  • Kirjoitus varmistaa, että projektin nimi (name) ja kuvaus (desc) eivät ole tyhjiä.
  • Korjattu putkiverkkojen kaivojen sisääntulojen (Invert) ominaisuuksien käsittelyä.
  • Korjattu joidenkin Feature-tagien source-ominaisuuden kirjoitus.
  • Avaa LandXML -toiminto ja LandXML:n purku osiin ymmärtävät nyt myös pilaristabiloinnit.
  • Korjattu Plan Feature -osioiden luku Avaa LandXML-toiminnon kautta.
  • Lisätty Plan Feature -ominaisuuksien luku IM_surfaceStructure-osiosta.
  • Korjattu GUID-nimien käsittely Avaa LandXML -toiminnossa, käsitellään samoin kuten muutkin nimet.
  • Maastomallin kirjoitus ei enää kirjoita mallin kannalta tarpeettomia pisteitä Pnts-osioon.
 • Lisätty tuki EPSG-järjestelmille korkeuden kanssa (3901=KKJ+N60, 3902=TM35FIN+N60, 3903=TM35FIN+N2000).
 • Lisätty tuki Pseudo-Mercator -koordinaattijärjestelmälle (EPSG:3857).
 • Muutoksia CAD-formaatteihin:
  • DWG kirjoitus merkkaa koodissa tai piirtotiedossa läpinäkyviksi määrätyt viivat näkymättömiksi.
  • DWG-tiedostojen räjäytetyille kohteille laitetaan oikea blokin määräämä viivan leveys (BYBLOCK).
  • Korjattu DGN-tiedostojen symbolien kierron käsittelyä.
 • Lisätty kairausten rakeisuustietojen muunnos ominaisuuksiksi:
  • Käynnistyy Kairaus / Muunna hajapisteiksi -toiminnon Suorita-painikkeesta Shift-näppäimen kanssa.
  • Toiminto kysyy ensin mahdolliset aineistosta puuttuvat interpoloitavat seulakoot.
  • Jokaisesta havainnosta luodaan hajapiste kairapisteen kohdalle havainnon syvyyteen.
  • Pisteille luodaan kunkin seulakoon läpäisyprosentista ominaisuudet: RK00063, RK00125, RK00250, jne.
 • Lisätty Vertaa pisteitä -toimintoon mahdollisuus antaa Z-hakuraja erikseen pilkulla erotettuna.
 • Lisätty ja päivitetty asennuspakettiin ominaisuuksien muunnostiedostoja:
  • Kopioituvat asetushakemistoon [user]/Attribute.
  • Uusi tiedosto control_original.exc laskee teoreettiset koordinaatit tarkeominaisuuksista.
  • Päivitetty infrabim_rak.exc, käyttää ominaisuuksien muunnostiedoston uusia piirteitä.
 • Korjattu kaivoviitteen pyöristyksiä joissain erikoistilanteissa.
 • Ensiasennus tarkistaa varmemmin Data- ja Document-hakemistojen kopioinnin käyttäjän asetushakemistoon.
 • Poikki- ja pituusleikkausten pisteen esitys näyttää myös profiilin ominaisuudet:
  • Profiilin ominaisuudet piirretään, jos Kohteet-kohdan asetus Viivat on päällä.
  • Ominaisuudet piirretään Viivan tietojen väli -asetuksen mukaisin välein.
  • Näytettävät ominaisuudet siirtyvät myös kuvatiedostoon.
 • Uudet tiegeometrian editoinnit:
  • Vanhat editoinnit käynnistyvät vielä valikosta Shift-näppäimen kanssa.
  • Erikoisasetuksella RoadEdit=1 voidaan vanhat editoinnit palauttaa oletuksena päälle.
  • Toimivat pääsääntöisesti samalla tavalla kuin viivan ja profiilin editoinnit.
  • Poikkeuksena oikean reunan Lisää- ja Poista-painikkeet, jotka käsittelevät osioita.
  • Ensimmäinen välilehti näyttää geometrian pituuden ja korkeuserot.
  • Paalutusta voidaan muuttaa antamalla uusi paaluluku aktiivisen pisteen sijainnille.
  • Osio-välilehdellä annetaan kaarteen säde ja klotoidien parametrit.
  • Kaarteen paikkaa ja sädettä voidaan siirtää hiirellä raahaamalla kuten ennenkin.
  • Sekä vaaka- että pystygeometria voidaan luoda suoraan taiteviivasta.
  • Editointien kumoaminen käyttää ohjelman yleistä kumoamistekniikkaa.
  • Klotoideja sisältäville kaarteille voidaan hakea minimisäde, jossa klotoidien päät yhtyvät.
  • Murtoviivana digitoidulle geometrialle voidaan laskea kaaret pisteiden väliin.
  • Vaakageometrian Koodi-painikkeella voidaan hakea koodi toiselta geometrialta tai viivalta.
  • Pystygeometrian Koodi-painikkeella voidaan hakea pintatunnus pituusleikkauspinnalta.
 • Laskennan tulostiedoston asetuksissa voidaan antaa muotoilu ominaisuuksille (esim. DX%.2).
 • Parannuksia mallin alueiden piilottamiseen:
  • Korjattu ulkopuolen piilotus, kun aineistosta ei löydy yhtään annettua koodia.
  • Optimoitu piilotusta nopeammaksi suurilla aineistoilla.
 • Mallin asetusten Piilota-painike piilottaa rajojen sisäpuoliset kolmiot Alt-näppäimen kanssa.???
 • Parannuksia projektiotoiminnon tiedostojen käsittelyyn.
 • Lisätty alustava tuki WFS 2.0 palveluille:
  • Vain aluehaku suorakulmiolla toimii, muita hakuehtoja ei vielä tueta.
  • Osaa hakea kohteen sijainnin DescribeFeatureType-kyselyllä riippumatta geometriaominaisuuden nimestä.
 • Lisätty kairausasetuksiin erillinen asetus sivumitan näyttämiselle diagrammin yläpuolella.
 • Profiili-ikkunoiden akselien teksteille varattu tila ei ole enää riippuvainen ikkunan koosta.
 • Yhdistä viivat -työkalu negatiivisella hakuetäisyydellä yhdistää viivat siirtämättä pisteitä.
 • Korjattu GML-formaatin luvun MultiLineString-kohteiden mahdollisen Z-koordinaatin käsittely.
 • Formaatinmuuntimen Säilytä/Poista koodit ja tekstit sallii ominaisuushaun ehdot (esim. 121,123;#TYPE=LINE).
 • Formaatinmuuntimen suljettujen alueiden ominaisuuksien muunto tekstiksi asettaa tekstille viivan koodin.
 • Lisätty formaatinmuuntimen tekstien ja piirtotiedon asetuksiin hakusäännöt:
  • Tekstiasetusten TextMatch ja piirtotiedon asetusten ObjectMatch voivat sisältää hakuehdon.
  • Operaatio suoritetaan vain kohteille, jotka täsmäävät ehtoon (esim. 121,123;#TYPE=LINE).
 • Jos Pisteen esityksen ominaisuuksissa on lopussa pilkku, selauksella valitut ominaisuudet lisätään edellisten perään.
 • Lisätty 64-bittiseen Test-versioon alustava IFC-lukumuunnin:
  • Perustuu avoimen lähdekoodin IfcPlusPlus-kirjastoon (https://github.com/ifcquery/ifcplusplus).
  • Muuntimen funktio on toistaiseksi nimeltään IfcTest, tarkoitettu vain testikäyttöön.
  • Lukee tiedoston geometrisen mallin kolmen pisteen viivatasoina ja asettaa värin piirtotietoon.
  • Kaikki samaan IFC-kohteeseen kuuluvat viivat saavat alkuperäisen kohteen ominaisuudet.
  • Kohteen tyypin nimi asetetaan koodiksi ja tunnusnumero viivojen viivanumeroksi.
  • 3D-malliin asetusten Pintatasot-vaihtoehdolla viivoista voidaan muodostaa kolmiulotteinen malli.
 • Uusia aputoimintoja kolmiulotteisten mallitiedostojen tulkkaukseen:
  • Putkien keskilinjat hakee keskilinjat kolmiulotteisille putkille ja paaluille.
  • Ottaa parametrina leveyden ja pituuden suhdeluvun ja poistaa kohteen lyhyet viivat.
  • Yhdistää linjat ja näyttää lopuksi löydettyjen viivaosioiden määrän.
  • Palkkien reunalinjat yhdistää vierekkäisten kolmiulotteisten palkkien reunalinjat taiteviivoiksi.
  • Ottaa parametrina vierekkäisten palkkien maksimietäisyyden ja näyttää lopuksi yhdistämisten määrän.
  • Molemmat toiminnot Alt-näppäimen kanssa siirtävät luodut viivat uuteen tiedostoelementtiin.
  • Kehitetty IFC-tiedostoille, mutta käyttökelpoisia myös CAD-tiedostojen vastaaville rakenteille.
 • Trimmaustoiminto vapauttaa trimmattavan viivan aina kun tehdään editoinnin kumoaminen.
 • Formaatinmuuntimen merkkimuunnos tehdään luettaessa ensin ja kirjoitettaessa viimeiseksi.
 • Korjattu kellonaikojen, päivämäärien ja värien muotoilu pisteryhmän editoinnissa.
 • Korjattu Text-formaatin ominaisuuksien luku viivalle £-määreellä.
 • Korjattu XCI-formaatin XCA-ominaisuustiedoston monirivisten tekstien luku ja kirjoitus.
 • Lisätty poikkileikkausikkunoihin Ikkuna-asetusten erikoisasetus PipeSurfaces:
  • Lista pintatunnuksista, jotka käyttäytyvät poikkileikkauksissa pinnan 9 sääntöjen mukaan.
  • Oletuksena InfraBIM putkiverkot, rummut ja salaojat (1431??,1435??,3?????).
 • Parannuksia tiegeometrioiden piirtoon:
  • Sekä vaaka- että pystygeometria piirtävät myös pistesymbolit elementtien vaihtopisteisiin.
  • Klotoidin piirto käsittelee oikein pistesymbolille varatun tilan.
 • Korjattu symbolien tekstien DirectDraw-piirron värin automaattinen vaihto näkyväksi taustavärin kanssa.
 • Muutoksia tiedoston tarkistukseen:
  • Tiedoston tarkistus ja korjaus käsittelevät oikein pisteet, joilta puuttuu korkeus.
  • Väärän koodin korjaus sallii myös pintatunnuksen vaihdon.
 • Päivitetty ECW versioon 5.4.0.1596 (korjaa MML_50t_v2012.jp2-tiedoston luvun 64-bittisessä versiossa).
 • Parannuksia kumoamiseen:
  • Taiteviivan, profiilin ja tiegeometrian editointien kumoaminen muistaa oikein aktiivisen päätepisteen.
  • Lisätty muissa ikkunoissa tehtyjen editointien synkronointi pääikkunan kumoamislistaan.
  • Toisessa ikkunassa ei voida kumota toimintoa, jos pääikkunassa on tehty uudempi operaatio.
  • Pääikkunassa ei voida kumota toisessa avoimessa ikkunassa tehtyä operaatiota.
  • Toisen ikkunan sulkemisen jälkeen operaatio voidaan kumota pääikkunassa varmistuksen jälkeen.
  • Synkronointi on toistaiseksi käytössä vain uudessa pystygeometrian editoinnissa.
 • Korjattu vanhan GDI-piirron alueen täyttö BMP-rasteroinneilla.
 • Lisätty ominaisuuksien lisäämiseen uusi asetus lisäämään ominaisuudet viivoille viivapisteiden sijasta.
 • Muutoksia valikkotoimintoihin:
  • Valikkotoimintolista muistaa viimeksi käytetyn aktiivisen rivin.
  • Ohjelman ajamisen komento ja parametrit voivat sisältää ominaisuuksia ja makroja (c:\images\img_$T4.jpg).
  • Hakupolun nimen alussa oleva makro tai ominaisuus annetaan kahdella kenoviivalla (c:\images\\$T4.jpg).
 • Viivan editoinnin kahden pisteen kaaren teko valitsee oletussäteeksi aina lyhyemmän.
 • Päivitetty Document-hakemistoon uusi aloitusohje 3D-Win_Aloitusohje_65.pdf.
 • Lisätty alueviivoituksien siirtoparametri:
  • Annetaan kooditiedoston koodin piirtomäärittelyssä alueen Koko-kenttään.
  • Siirtää viivoitusta annetun määrän verran sivuun jolloin päällekkäiset viivoitukset näkyvät eri kohdissa.
 • Elementtilistan tiedostojen lukeminen uudestaan Shift-näppäimen kanssa ei kysy varmistusta muutetuille tiedostoille.
 • Korjauksia viivatarkkeiden laskentaan:
  • Referenssilinjan alku- ja loppupaalu käsitellään oikein.
  • Kenttää T4 ei käytetä viivan hakuun.
 • Massalaskennan tulostiedostot voidaan näyttää käyttäen sarkaimia sarake-erottimena:
  • Toimii massalaskentojen Näytä-painikkeella Shift-näppäimen kanssa.
  • Käyttää oletuksena pilkkua desimaalierottimena, voidaan vaihtaa erikoisasetuksella DecimalSeparator.
 • Lisätty Tyhjennä-painike projektiasetuksiin tyhjentämään kaikki arvot.
 • Kartoitus- ja GPS-toiminnot muuntavat makrot vasta tallennettaessa (#TIMESTAMP saa oikean ajan).
 • Lisätty GPS-mittauksen asetuksiin mahdollisuus tallentaa tarkkuusarvot ominaisuuksiin GPSHDOP, GPSVDOP ja GPSPDOP.
 • Teksti pisteeksi -toiminto käyttää lähimmän tekstin alueen hakuun vain metrisiä tekstikokoja.
 • Otsikkotaulun viivat menevät kuvatiedostoon koodilla 9089.
 • Valikkotoiminto formaatilla tallentamiseen sallii usean formaatin pilkuilla erotettuna.
 • Lisätty Asetukset/Tuonti -toimintoon Data-painike kopioimaan uudet esimerkkitiedostot [user]/Data -hakemistoon.
 • Kooditiedostomakrot #CODENAME, #SURFACENAME, #CODEDESC ja #SURFACEDESC toimivat nyt myös symboleissa.
 • Uusittu linearisointi aputoiminto:
  • Poistettu tarpeeton vektorointi ja selkeytetty ulkoasua.
  • Lisätty erillinen Z-toleranssi.
 • Poistettu vanhoja Kuopion lisätoimintoja.
 • Lähimmän tekstin haku ohittaa elementit, joiden pisteen esityksessä tekstien piirto on pois päältä.
 • Muutoksia kaivoviitteeseen:
  • Tiedot voidaan hakea useista pilkulla erotetuista ominaisuuksista, käytetään ensimmäistä löytynyttä.
  • Selkeytetty asetusten tekstejä.
 • Työkalupalettien ja -palkkien editoinnissa Ctrl+Ylös ja Ctrl+Alas siirtävät painikkeen alkuun tai loppuun.
 • Päivitetty asennuspakettiin Sentinel lisenssiajurin uusin version 7.91.
 • Käyttöoikeustoiminnon Sentinel-painike Alt-näppäimen kanssa avaa ajurin asetushakemiston resurssienhallinnassa.
 • Viivan sulkeminen editoinnissa toimii oikein editointitilojen kanssa (siirto, kierto, lisäys, jne.).
 • GPX-muunnin lukee Garminin laajennoksen gpxx:Depth -tiedon pisteen DEPTH-ominaisuudeksi.
 • Korjattu katkoviivakaarien jakson pituuden käsittelyä lähelle zoomatessa.