Tiegeometrian tulkkauksesta

Maastomalli, massalaskenta ja tiegeometria
Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 284
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

Tiegeometrian tulkkauksesta

Viesti Kirjoittaja mikko » 17 Loka 2011, 10:52

Tiegeometrian lukuun on tehty merkittäviä muutoksia versioon 5.6.2 johtuen lisääntyvistä ongelmista aineistojen kanssa. Luemme entistä paremmin geometriat, mutta myös varoitamme herkemmin aineistossa havaituista ongelmista.

Eri ohjelmat käsittelevät tiegeometriaa hieman eri tavalla ja tästä johtuen yhden ohjelman kirjoittama data ei välttämättä toimi aivan samalla tavalla toisessa ohjelmassa. Osittain syynä ovat pyöristysvirheet aineistossa. Kun kaaret ja kaariyhdistelmät laitetaan kiinni toisiinsa, ei väliin jää suoran pätkiä, joilla epätarkkuus voitaisiin hoitaa. Toisinaan aineistossa on epäjatkuvuuskohtia eli elementtien väliin jää murtokohtia. Tangentit eivät täsmää. Jotkut ohjelmat ovat tarkkoja tangenttien suhteen. Muun muassa työkoneohjauksessa on tärkeää, että jokaiselle pisteelle löytyy yksiselitteinen paaluluku.

Formaatti ei useinkaan ole syyllinen näihin ongelmakohtiin. Vaikka käytössä on useita eri formaatteja, niillä kaikilla on yhteinen matematiikka. Desimaalien määrällä voidaan joissain tapauksissa parantaa tilannetta, mutta se ei ratkaise kaikkia ongelmia. Ja kun aineisto joudutaan toimittamaan tiettyyn työkoneeseen tietyllä formaatilla, ei desimaaleja aina voi lisätä.

Vaakageometria voidaan lukea kahdella eri tavalla:

Aito geometria:
 • Kaariyhdistelmät rakennetaan ns. huippupisteitä käyttäen, joka takaa jatkuvat tangentit.
 • Jotta ongelmakohdista selvitään, toiminto yrittää pienentää kaarien säteitä ja klotoidien arvoja. Tähän kysytään ensin lupa.
 • Yleensä riittää pieni maksimissaan yhden prosentin muutos
 • Korjauksesta kirjoitetaan paaluluku ja sivusiirtymä lokitiedostoon.
GT-matematiikka:
 • Jokainen elementti (suora, kaari, klotoidi) käsitellään erillisenä.
 • Elementtien välillä ei jatkuvuus välttämättä toteudu.
 • Tielinjan paikka on tasan sama kuin lähtöaineistossa eli suunnittelijan määräämä.
 • Tiedostoa ei voi editoida vaakageometrian editointitoiminnolla.
Tapa valitaan muuntimen asetusten GT-matematiikka -rastilla. Oletuksena muuntimissa on aito matematiikka. Useimmin käytetyistä formaateista kannattaa muunninlistaan tehdä määrittelyt molemmilla vaihtoehdoilla. Oletuksena ohjelma käyttää sitten määrittelyä, jolla on lyhyempi nimi.

Jos aineisto on luettu aitona geometriana, ohjelma suorittaa joitain tarkistuksia:
 • Puuttuvat vaakageometrian paaluluvut lasketaan automaattisesti.
 • Jos aineistossa kaksi suoraa liittyy toisiinsa ilman kaarta, annetaan varoitus: "Zero radius corner".
 • Jos aineistossa on nollan mittainen elementti, annetaan varoitus: "Zero length element".
 • Lähtöaineiston ns. koville pisteille lasketaan B-mitta ja mikäli se poikkeaa nollasta, kirjoitetaan lokitiedostoon varoitus: "Horizontal geometry error x.xxx, section x.xx"
 • Linjan pituutta verrataan lähtöaineiston paalulukuihin ja jos pituus poikkeaa yli 0.10 m, kirjoitetaan lokitiedostoon varoitus: "Horizontal geometry length error x.xxx"
 • Virheilmoitus alussa tai lopussa olevista irrallisista klotoideista.
 • Virheilmoitus kolmen peräkkäisen klotoidin rakenteesta.
GT-matematiikan kanssa edellisiä tarkistuksia ja korjauksia tehdä. Molemmissa tapauksissa tarkistetaan pystygeometria ja jos geometrian kaaret eivät mahdu niille varattuun tilaan, kirjoitetaan varoitus lokitiedostoon. Virheet pitää korjata käsin pystygeometrian editoinnissa pienentämällä sädettä. Tämän voi tehdä helposti painamalla Maksimi-näppäintä.

Löytyneet virheet tai varoitukset näytetään muunnoksen jälkeen normaalien asetusten mukaan. Voit katsoa ne myös toiminnolla Tiedosto/Formaatit/Lokitiedosto. Jos aineistoon jää virheitä, geometria piirretään tältä osin ruutuun punaisella värillä. Tämä koskee sekä vaaka- että pystygeometriaa.

Jos vaakageometriassa kaksi suoraa liittyi toisiinsa ilman sädettä, voidaan se korjata vaakageometrian editoinnissa lisäämällä säde tähän kohtaan. Koko linjan vastaaviin kohtiin voidaan lisäys tehdä painamalla Shift+Maksimi, joka kysyy ensin säteen suuruuden ja lisää sen kaikkiin kohtiin. Sopiva arvo on yleensä 0.1 - 1.0 m.