3D-Test 6.6.2

Ideoita ohjelman jatkokehitykseen
Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 281
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Test 6.6.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Maalis 2020, 13:40

Tulevan 3D-Win version 6.6.2 testiversio 3D-Test64-6617.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:

https://1drv.ms/f/s!Ah4tY1HN9cM5gyap0hmBrTnnk-MP

Vanhaan tapaan testiversio asentuu virallisen version rinnalle ja käyttää samoja asetuksia.

Käyttäjäpäiviähän ei tänä keväänä pidetä, mutta versio 6.6.2 ilmestyy aikataulun mukaan huhtikuun alussa.

Muutokset:
 • Muutettu lisensointia:
  • Kaksi peruslisenssiversiota: perusohjelma ja maastomalli/tiesuunnittelu/kairaus.
  • Perusohjelman lisenssillä toimivat nyt myös CAD-muuntimet, GIS-muuntimet ja palvelinyhteydet.
  • Jos on aikaisemmin ollut maastomalli tai tiegeometria. toimivat nyt ne molemmat sekä myös kairaus.
  • Raidelaskenta on edelleen erikseen kuten myös vanhat kairausoikeudet pelkän perusohjelman kanssa.
 • Merkattu vanhat Dxf- ja DxfModel-muuntimet vanhentuneiksi, antavat aina käytettäessä varoituksen lokiin.
 • Uusi glTF malliformaatti:
  • Kirjoittaa mallin glTF-muotoon käytettäväksi erilaisissa 3D-mallisovelluksissa.
  • Asetuksella määrätään kirjoitetaanko tiedostoon nurkkapisteiden normaalit (pyöristävät taitteita).
  • Binääridata voidaan kirjoittaa joko erilliseen tiedostoon tai pakata base64-koodattuna JSON-tiedostoon.
  • Kaikki mallit -asetus kirjoittaa kaikki elementtilistan mallit samaan glTF-tiedostoon.
  • Yksi näkymä -asetus kirjoittaa kaikki mallit samaan näkymään, muutoin ne muodostavat erilliset näkymät.
  • Pienet koordinaattiarvot kirjoitetaan suoraan, isojen kanssa vähennetään alueen keskipiste.
 • Lisätty ohjevalikkoon linkki uuteen tukiportaaliin.
 • Korjattu porakonekairauksen diagrammin piirtoa.
 • Tekstiryhmän editoinnin Suorita-painike Shift-näppäimen kanssa nollaa ryhmän.
 • Korjattu tekstien haku osoittamalla, kun tekstillä on mukana siirtoarvot dXY.
 • Korjattu poikki- ja pituusleikkausten tekstieditoinnin vanhan tekstin näyttö oikeaan paikkaan.
 • Muutoksia CAD-formaatteihin:
  • Lisätty DwgFlag arvo 2 normal explode for blocks, pakottaa blokeille normaalin räjäytyksen.
  • Oletuksena kaikille räjäytettäville kohteille kokeillaan molempia räjäytystapoja.
 • Muutoksia LandXML/Inframodel käsittelyyn:
  • Oletuksena CgPoint name-ominaisuudeksi kirjoitetaan T4, Käytä GUID -asetuksen kanssa GUID.
  • GUID-ominaisuuden puuttuessa name-ominaisuudekai kirjoitetaan juokseva numero.
  • Jos luettaessa name-ominaisuus tunistetaan GUID-arvoksi, se laitetaan GUID-ominaisuuteen, muuten kenttään T4.
  • CgPoint surveyOrder luetaan ja kirjoitetaan vastaavan nimiseen ominaisuuteen.
  • CgPoints-ryhmien kirjoitus laittaa nimiin mukaan alkuperäisen tiedostonimen.
  • Vektoriosion tyyppi (SourceData, PipeNetwork, yms.) näytetään Avaa LandXML -listassa, mutta ei lisätä nimeen.
  • Lisätty tiegeometrian elementtikohtaisen nimen kirjoitus ja luku pisteen NAME-ominaisuuteen.
  • Parannuksia raidegeometrioiden ja KM-pisteiden käsittelyyn, lisätty elementtien automaattinen nimeäminen.
 • Muuntimien CreateLines-erikoisasetus käyttää nyt oletuksena koodin tyyppiä (piste/viiva/alue) viivojen luontiin.
 • Muutoksia linearisointiin:
  • Linearisointi ilmoittaa mahdollisesti syntyneistä silmukoista tai muuten leikkaavista taiteviivoista.
  • Muutettu pehmennys käyttämään samoja asetuksia kuin korkeuskäyrien pehmennys.
  • Pehmennys interpoloi korkeudet eli toimii myös eri korkoja sisältäville taiteviivoille.
 • Lisätty tiedoston yhteenvetoon kolmioverkkojen minimi, maksimi ja keskimääräinen kolmiosivun pituus.
 • Lisätty asennuspakettiin teollisuusmittauksen Octave-funktiotiedostot, asentuvat Industrial-alihakemistoon.
 • Aktiivisen pisteen tiedoston aktivointi Shift-näppäimen kanssa valitsee aktiivisia pisteitä sisältävät elementit.
 • Ympyröiden teko kohteen lisäämisellä tai keskipisteen laskenta sallii paikan siirtämisen ennen tallennusta.
 • Korjattu luiskaviivojen pituuksien käsittely Suunta rajausviivalta -asetuksen kanssa.
 • Lisätty useisiin toimintoihin tiedostolistojen automaattinen päivitys elementtilistan sisällön muuttuessa.
 • GIS-formaattien Merkkaa alueet -asetus kirjoittaa sulkeutuvat taiteviivat aluetyyppisinä.
 • Siirrä piste toiminnon Jätä piste jatketulle viivalle -asetus siirtää nyt myös vapaaseen suuntaan.
 • Korjattu MML GML-luvun kohteiden monistuminen referenssejä sisältävien tiedostojen kanssa.
 • Taiteviivapoikkileikkauksen siirto Shift- ja Alt-näppäinten kanssa säilyttää zoomauksen.
 • Tekla-kairausformaatin uusi Tarkista painokairaus -asetus tekee lisätarkistuksia luetuille painokairauksille.
 • Uusi aputoiminto porakaavion laskemiseen:
  • Toiminto ei ole toistaiseksi vapaasti käytettävissä, vaan vaatii erillisen lisenssin.
  • Asetukset kentän alueelle, reikävälille ja suunnalle sekä reikien suunnalle.
  • Kayttaa vakiotasoja tai malleja reikien ylä- ja alapäiden korkeuksille.
  • Mahdollisuus lisätä ja poistaa yksittäisiä porareikiä.
 • Korjattu editointien piirto tiedostokohtaisen pisteen esityksen kanssa.
 • Lisätty koodilistan kirjoitus Novatronin NFCL-muotoon:
  • Muista listauksista poiketen kirjoittaa aina samaan tiedostoon sekä pinnat että koodit.
  • Jos kooditiedoston pintalista on tyhjä, hakee pintalistan systeemitiedostosta.
  • Villit merkit * ja ? muutetaan nolliksi.
 • LAS-kirjoitus antaa varoituksen, jos koodeja joudutaan katkaisemaan formaatin sallimalle välille 0-255.
 • Lisätty WFS-verkkopalveluihin asetus schema-tiedoston luvun ohittamiselle.
 • Palautettu takaisin versiossa 6.6.0 poistettu vanha Merenkulkulaitoksen NAVI 2003 koordinaatistomuunnos.
 • Massalaskennat muistavat viimeksi käytetyn rajaustiedoston ja viereinen rasti määrää käytetäänkö sitä.
 • Korjattu poikki- ja pituusleikkausikkunoiden ulkopuolella olevien kairadiagrammien näkyminen ikkunassa.
 • Korjattu pystygeometrian editoinnin taiteviivan haku pääikkunasta.
 • Lisätty tiedoston yhteenvetoon koodien lajittelu T1-kentän mukaan.
 • Korjauksia Leikkaa alue -toiminnon uusien elementtien luomiseen:
  • Viivojen numerointi tarkistetaan vain sulkeutuvilta taiteviivoilta, joista muodostuu uusia elementtejä.
  • Usean uuden elementin luonti onnistuu nyt vain aktiivisesta elementistä.
 • Korjauksia Pisteen esityksen asetuksiin tiegeometriatiedostojen kanssa.
 • Parannuksia VR:n raidelaskentaan ja VR-geometrian listausformaatin kirjoitus.
 • Korjattu näytön päivitys Viivan editoinnin tihennyksen ja Korvaa pisteet -asetuksen kanssa.
 • Muutoksia tieparametrien editointiin:
  • Parametrin oikea/vasen -tieto näytetään nyt erillisessä sarakkeessa parametrin jälkeen.
  • Listan alareunan nimikentän oikeassa reunassa näytetään parametrin arvo aktiivisessa poikkileikkauksessa.
  • Jos aktiivisen poikkileikkauksen vasen ja oikea arvo eroavat, näytetään molemmat kauttaviivalla erotettuna.
  • Lisää-painike Ctrl-näppäimen kanssa kopioi aktiivisen parametrin loppuarvot uuden parametrin alkuarvoiksi.
 • Parannuksia tiedoston tarkistukseen:
  • Lähellä toisiaan olevat viivan päätepisteet voidaan yhdistää korjaustoiminnolla leikkauspisteeseen.
  • Yhdistäminen sallitaan vain jos etäisyys leikkauspisteeseen on vähemmän kuin päiden väli kerrottuna viidellä.
 • Korjattu Text-formaatin lukupuolen määrittely hyväksymään myös tyhjät kentät (esim. $T4;;X;Y;Z).
 • Korjattu mustavalkoasetuksen (Shift+F12) käsittely umpivärjättyjen alueiden ja kuvatiedoston kanssa.
 • Korjattu geodeettisen laskennan referenssilinjan väkästen piirto linjan sivusiirron kanssa.
 • Pinta-alan laskennan välitulosten näyttö (Shift+Sulje) tekee nyt viivan nollauksen ennen näyttämistä.
 • Parannuksia ja korjauksia tierakenteen poikkileikkausten laskentaan:
  • Pyörätien kerrospaksuudet korjattu, kun pyörätie kiinni ajoradassa.
  • Pientareen alareunan kaltevuus noudattaa ajaradan kaltevuutta.
  • Jakavan kerroksen yläreuna samalla kaltevuudelle myös pyörätien alla.
  • Luiskan täyttö alkaa pientareen yläreunasta.
 • Vaihdettu tierakenteen Laske kartta -toiminnon nimeksi Luo rakenneviivat.
 • Korjauksia kairaustiedostojen luvun varoituksiin:
  • Uudet varoitukset puuttuvasta koordinaatista tai lopetustavasta
  • Ei enää varoitusta omistajasta, organisaatiosta tai maalajiluokasta (Infra ei vaadi).
 • Tiegeometrian mittalinjan editointi piirtää poikkiviivat vasta kun alku- ja loppupaalu on annettu.
 • Leikkaa tekstin tausta -aputoiminto varoittaa, jos paperizoomaus ei ole päälle.
 • Elementtilistan Jaa osiin -toiminto laittaa jaetuille elementeille värit päälle, jos jakoehtona ollut #COLOR.
 • Poikkileikkauslaskennan vasen puoli voidaan antaa ilman etumerkkiä, jos viereinen rasti on päällä.

Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 281
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Test 6.6.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 20 Maalis 2020, 12:56

Tulevan 3D-Win version 6.6.2 testiversio 3D-Test64-6618.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:

https://1drv.ms/f/s!Ah4tY1HN9cM5gyap0hmBrTnnk-MP

Vanhaan tapaan testiversio asentuu virallisen version rinnalle ja käyttää samoja asetuksia.

Muutokset edellisen testiversion jälkeen:
 • Muutoksia CAD-formaatteihin:
  • Otsikkotiedoston rasterilogot kirjoitetaan DWG-tiedostoon samalle tasolle 9089 kuin viivat.
 • Lisätty koodilistan kirjoitus Novatronin NFCL-muotoon:
  • Kirjoitus Alt-näppäimen kanssa merkkaa D-alkuisten RAK-suunnittelukoodien kartoitustiedoksi arvon N.
 • Muutoksia tieparametrien editointiin:
  • Laskenta antaa virheen, jos erillisten kanaalien tai pyöräteiden viivatiedostoja ei löydy elementtilistasta.
 • Muutoksia tiegeometrian mittalinjan editointiin:
  • Lisätty asetus tiegeometrian muutoskohtien käsittelyyn.
 • Tarkeasetusten Käytä Z-etumerkkiä -asetus kirjoittaa etumerkin myös positiivisille arvoille.
 • Kaivoviitteen Alin korko -painike Alt-näppäimen kanssa kopioi kaivon sijainnin pohjapisteeltä.

Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 281
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Test 6.6.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 27 Maalis 2020, 14:47

Tulevan 3D-Win version 6.6.2 testiversio 3D-Test64-6619.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:

https://1drv.ms/f/s!Ah4tY1HN9cM5gyap0hmBrTnnk-MP

Vanhaan tapaan testiversio asentuu virallisen version rinnalle ja käyttää samoja asetuksia.

Tämä on viimeinen testiversio ennen virallista julkaisua ensi viikolla.

Muutokset edellisen testiversion jälkeen:
 • Muutoksia CAD-formaatteihin:
  • Korjattu hatch-aluemaalausten reunaviivojen luku joidenkin tiedostojen kanssa.
 • Parannuksia ja korjauksia tierakenteen poikkileikkausten laskentaan:
  • Lisätty uusi parametri PMR pintamaan poiston raja-arvolle, oli aikaisemmin kiinteä 2.0m.
  • Lisätty testiparemetrit TEST1, TEST2 ja TEST3 uusien parametrien testausta varten.
 • XPower-formaatin kirjoitus kirjoittaa syvyysparametrin suurimman desimaalimäärän tarvitseman arvon mukaan.
 • Korjattu pintojen valintalistan hitaus pitkien pintalistojen kanssa.
 • Lisätty GPX-muuntimen XYZ-oletusasetuksiin muunnos WGS84:n ja tunnettujen koordinaattijärjestelmien välille.
 • Korjattu mallin korkeusvärjäyksen vaakasuorien kolmioiden käsittely.

Avatar
mikko
Ylläpitäjä
Viestit: 281
Liittynyt: 10 Loka 2008, 20:56
Organisaatio: 3D-system
Nimi: Mikko Syrjä
Paikkakunta: Vantaa

3D-Test 6.6.2

Viesti Kirjoittaja mikko » 02 Huhti 2020, 15:28

3D-Win version 6.6.2 testiversio 3D-Test64-6620.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:

https://1drv.ms/f/s!Ah4tY1HN9cM5gyap0hmBrTnnk-MP

Vanhaan tapaan tämä on pääosin identtinen virallisen version kanssa. Olennainen ero on, että testiversio ei asenna MSVC runtime-kirjastoja systeemiin, vaan käyttää omia kopioita niistä. Testiversio ei myöskään asenna Sentinel lisenssiajureita, vaan käyttää virallisen version ajureita.

Testiversion voi siis asentaa hieman kevyemmillä oikeuksilla, koska se ei asenna mitään systeemitasolla. Lisenssiä varten se kuitenkin tarvitsee rinnalleen virallisen version.

Muutoksia edellisen testiversion jälkeen ei ole muita kuin päivitetyt lisenssiohjeet ja uusi erillinen ohje verkkolisenssin kloonauksen purulle.

Muutoslista kokonaisuudessaan virallisen version julkaisuviestissä: viewtopic.php?f=9&t=476

Vastaa Viestiin